Наукові статті

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/30

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 863
 • Документ
  Визначення згинальних моментів та напружень у перерізах тягової рами скрепера
  (НТУ «Дніпровська політехніка», 2024-04) Назаренко, М. В.; Панфілов, В. В.; Балака, М. М.
  У роботі представлено методику визначення згинальних моментів та напружень у заданих перерізах тягової рами скрепера, що виникатимуть при експлуатації на об’єктах дорожнього будівництва. Побудовано епюри згинальних моментів у вертикальній площині для навантаженого стану конструкції тягової рами скрепера.
 • Документ
  Побудова статичної тягової характеристики землерийно-транспортної машини
  (НТУ «Дніпровська політехніка», 2024-04) Балака, М. М.; Пархоменко, М. А.
  У роботі наведено методику побудови теоретичної статичної тягової характеристики землерийно-транспортної машини з використанням лінеаризованої регуляторної характеристики дизельного двигуна, яка у графічній формі визначає тягово-зчіпні та паливно-економічні властивості машини, дозволяє провести оцінку останніх за критерієм узагальненого енергетичного потенціалу продуктивності та розв’язати значний клас задач, пов’язаних з виробничою експлуатацією машин.
 • Документ
  ARDUINO: прості рішення в автоматизації процесів
  (Видавництво ХФКХП ДБТУ, 2024-04-04) Григорчук, Олександр Михайлович; Гламаздін, Павло
  У статті розглянуто основні переваги плат розробника Arduino, їх можливі проєкти реалізації у приладах для створення систем керування пристроями
 • Документ
  Вплив теплових процесів на конструкцію і експлуатаційні характеристики абразивно армованих кругів
  (НУБіП України, 2024-04-19) Почка, К.І.; Абрашкевич, Ю.Д.; Пристайло, М.О.; Поліщук, А.Г.
  На основі вивчених термічних процесів розроблені раціональні методи різання для підвищення зносостійкості кругів і зниження енергоємності процесу різання.
 • Документ
  Літій-іонні акумулятори: будова, принцип дії та використання
  (Видавництво ХФКХП ДБТУ, 2024-04-04) Григорчук, Олександр Михайлович; Ходаківський, Олександр Павлович
  У статті розглянуто будову, принцип дії та використання літій-іонних акумуляторів, показано їх основні переваги та недоліки
 • Документ
  Organization of ecological monitoring of construction
  (Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019) Osypova, A. A.; Savenko, V. I.
  The scientific substantiation of the organizational and functional structure of environmental monitoring during the construction of industrial and civil structures has been performed. Models of organizational and functional structures include the purpose of creation and the main purpose (function) of the structure, organizational or functional schemes, as well as logistics.
 • Документ
  Механізм втомного зносу протектора пневматичних шин
  (Рівне: НУВГП, 2020-11) Балака, Максим; Паламарчук, Дмитро; Новохацький, Петро
  Кочення колеса з пневматичною шиною по опорній поверхні за різних режимів роботи обов’язково супроводжується явищем проковзування протектора шини відносно опорної поверхні, що суттєво впливає на тягово-зчіпні властивості рушія, знос та довговічність протектора шини. Однак знос протектора є складним процесом за зовнішнє тертя і є результатом впливу фізико-хімічних та механічних процесів, що відбуваються в контакті пневматичної шини з опорною поверхнею. Завдання попередження передчасного зносу і руйнування шин є складним та пов’язано з умінням визначити їх види, безпомилково виявити причину кожного руйнування шини. Для пневматичних шин, встановлених на транспортних засобах, найбільш характерним є втомний знос протектора.
 • Документ
  Polymer waste as an alternative fuel source
  (Харків: ФОП Бровін О. В., 2024-03) Levchuk, Kateryna; Chyrkin, Oleksii; Balaka, Maksym
  The problem of polymer waste processing has two aspects: environmental and energy. On the one hand, we improve the environment by destroying polymer waste. On the other hand, this waste is a hydrocarbon derivative and can be a raw material for obtaining alternative motor fuel that will be used in the fuel and energy state complex. The basis of the developed technology, like other similar ones, is low-temperature controlled pyrolysis of polymers without air access in the presence of catalysts. Synthetic liquid fuel can be separated to obtain gasoline, high-quality diesel fuel and heavy fuel oil during the completion of the technological unit with separation and rectification devices.
 • Документ
  РОЗВИТОК РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  (DKS Center, 2024-03-19) Романенко, О. В.
  У статті оцінено стан ринку будівельних матеріалів з урахуванням впливу військової агресії РФ на функціонування ринку, руйнування та окупації виробничих потужностей, порушення логістичних ланцюжків та зростання цін на будівельні матеріали. Визначено тенденції щодо підвищення попиту на енергоефективні будівельні матеріали та модульні залізобетонні укриття у відповідь на внесені законодавчі зміни щодо підвищення безпеки людей і покращення енергоефективності будівель. Наведено інформацію щодо планових показників державного фінансування будівельної галузі, передбачених Державним бюджетом України на 2024 рік. З метою визначення перспектив розвитку ринку будівельних матеріалів України використано результати дослідження ГО «Інститут міжнародних економічних досліджень» та державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза» щодо оцінки наявних в Україні потужностей з виробництва основних будівельних матеріалів для покриття попиту на етапі відбудови країни. За даними проведеного аналізу визначено передумови і фактори, що сприятимуть розвитку ринку будівельних матеріалів в Україні в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Вдосконалення методів розрахунків сітьових графіків в будівництві на основі теорії графів та інформаційних технологій
  (Primedia eLaunch, 2022) Савенко, Володимир Іванович; Гончаренко Т.; Нестеренко І.; Шатрова І.; Пальчик С.
  Теорія графів, започаткована геніальним вченим Леонардом Ейлером ще в 1736 році, є корисною в дуже різноманітних сферах людської діяльності: фізика, хімія, теорія зв`язку, проектування обчислювальних машин, електротехніка, машинобудування, архітектура і будівництво, дослідження операцій, генетика, психологія, соціологія, економіка, антропологія, лінгвістика, тощо.