Галузеве машинобудування

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 31
 • Документ
  Відновлювальна енергетика: проблеми та перспективи застосування в технічних системах
  (НУБіП України, 2023-04-20) Тетерятник, О. А.; Балака, М. М.
  Збільшення енергонезалежності як напрямок розвитку енергетичного комплексу у світі зумовлює будівництво та введення в експлуатацію об’єктів енергетичного комплексу, що виробляють енергію з відновлювальних джерел енергії. Для ефективного використання енергії належить й створення розподілених енергетичних систем – напрямку розвитку енергетики, що забезпечує можливості переходу від традиційної організації енергетичних систем до нових методик і практик. Цей перехід здійснюється в умовах децентралізації енергетичних систем за максимальної автоматизації/комп’ютеризації складових. Процес відбувається з використанням різних видів енергетичних ресурсів і передбачає зниження екологічного впливу на довкілля. Розвиток та використання розподілених енергетичних систем стає можливим завдяки появі нових технологій.
 • Документ
  Технологічні особливості виконання земляних робіт екскаватором зі змінною фрезерною головкою
  (НУБіП України, 2023-04-27) Новохацький, П. В.; Балака, М. М.
  Одним із перспективних напрямів підвищення ефективності роботи одноківшевих екскаваторів є удосконалення їх робочих органів шляхом переходу від простих металоконструкцій до систем багатофункціональних пристроїв. У роботі наведено технологічні схеми організації робіт екскаватора зі змінною фрезерною головкою: розкриття підземних комунікацій, планування стінок і дна траншей та котлованів, планування земляної полотнини під фундаменти, розпушування нерудних матеріалів, для виконання аварійно-відновлювальних робіт.
 • Документ
  Features of tire tread wear by rolling
  (Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет, 2023-05-24) Balaka, Maksym; Palamarchuk, Dmytro; Mishchuk, Dmytro
  Wear is a more complex process than external friction and is the result of the combined effect of physicochemical and mechanical processes that occur in the surface layer of the tire in contact with the supporting surface of the movement. The prevention task of premature wear and tear of tires is complex and involves the ability to determine their types, as well as unmistakably define the cause of each tire tear. Tire tread wear can occur by different mechanisms depending on the operation conditions: abrasive, fatigue, by rolling. At the same time, the total intensity of wear is determined by the ratio of individual types. Wear indices can change significantly when operating conditions change. Rolling wear is of particular interest, since this mechanism is realized for highly elastic materials and, in principle, cannot be observed in the friction of solid elements or solid rubbers. The wear mechanism by rolling is the highly intensive type. The pneumatic tire turns out to be short-lived if such a wear mechanism is realized.
 • Документ
  Проблеми використання паливно-мастильних матеріалів у двигунах внутрішнього згоряння
  (Київ, International Technology Transfer Association (ITTA), 2021-03-15) Балака, Максим; Ходневич, Микола; Тетерятник, Олександр
  Проблеми використання палив та олив у двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ) можна поділити на первинні та вторинні. Первинні виникають в процесі створення або вдосконалення двигунів, коли одночасно розробляються технічні вимоги до якості паливно-мастильних матеріалів, а вторинні – при експлуатації двигунів. В першому випадку хімотологічні проблеми розглядаються за триланковою системою: ДВЗ – паливо – олива, а в другому випадку – за чотириланковою системою: ДВЗ – паливо – олива – експлуатація.
 • Документ
  Проблеми та перспективи застосування альтернативних видів палива на автотранспорті
  (ХНАДУ, 2023-10) Балака, Максим Миколайович; Лисак, Сергій Іванович; Міщук, Дмитро Олександрович; Рєпін, Владислав Юрійович
  Нині світові науково-експериментальні центри автомобілебудівних фірм проводять дослідження в напрямку зниження споживання палив нафтового походження (бензину, дизпалива) та їх заміну альтернативними видами, що є актуальною задачею, оскільки нові види палива для двигунів внутрішнього згоряння матимуть покращені експлуатаційні показники та вирішуватимуть екологічну безпеку автотранспорту. Передбачається розроблення національних концепцій виробництва і використання альтернативних видів палива, створення перспективних конструкцій двигунів та енергетичних установок.
 • Документ
  Пристрій для визначення деформованого шару ґрунту
  (Український державний університет залізничного транспорту, 2023-11) Балака, М. М.
  Від виду та стану ґрунтової поверхні залежить вибір моделей взаємодії ходового обладнання самохідного скрепера з опорною поверхнею. Для визначення шару ґрунту, де ще діють його деформації від навантаження, застосовуємо спеціальний пристрій, який дозволяє одночасно дослідити напруження на різних горизонтах масиву ґрунту. В корпусі пристрою виконані гнізда, в які встановлено тензометричні датчики напружень. Максимальна кількість виконаних гнізд і закон зміни кроку їх розміщення вздовж частини корпусу визначається залежно від фізико-механічних властивостей та ступеня ізотропності за глибиною ґрунту, що досліджується.
 • Документ
  Mathematical modeling kinematics of double toggle jaw crusher
  (Kyiv National University of Construction and Architecture, 2023-12-25) Yevgeny Mishchuk; Dmitry Mishchuk; Kapusta, Оlga
  In this work, the problem of modeling the kinematic parameters of a jaw crusher with a simple movement of the jaw was consider. The dynamic model of the jaw crusher was consider as a flat articulated-lever closed mechanism. The crushing mechanism of the jaw crusher with a simple movement of the cheek modeled as a mechanism with five moving links and six rotary joints of the fifth mobility class, with the eccentric shaft modeled as a crank and the rotary jaw modeled as a rocker arm. The kinematic chain of the crank and the movable cheek was consider separately. Using vector equations, the interdependencies between the moving elements of the adopted kinematic scheme of the jaw crusher model were determined. Since this scheme has one degree of mobility, the functions of the position of all moving links of the given kinematic scheme were find, depending on the angle of rotation of the drive crank. Rotation angles was define in the Cartesian coordinate system relative to the horizontal plane. In this work, using the obtained kinematic equations, the proposed simulation model of the jaw crusher was investigate and compared with a real SMD-117 machine using its typical dimensions. The functions of the changes in the angles of rotation of the links of the kinematic scheme of the jaw crusher and their angular velocities obtained in the course of the research are important in the future for studies of the dynamics of such machine structures. Comparative data showed how the mechanism of changing kinematic parameters was implement in the design of the real SMD-117 machine.
 • Документ
  Силове дослідження роликової формувальної установки з врівноваженим приводом
  (International Science Group, 2023-10-24) Ловейкін В.С.; Почка К.І.; Почка О.Б.
  В результаті проведених досліджень з метою підвищення надійності та довговічності запропоновано використання в роликовій формувальній установці врівноваженого приводу на чотири формувальних візка, який дозволяє здійснювати перерозподіл енергії формувальних візків під час безперервних пускогальмівних режимів руху за рахунок використання спільного привідного механізму. Для вказаної установки проведено силове дослідження – визначено функції зміни моментів статичного опору на привідному валу, моментів від сил інерції і загального моменту сил опору на привідному валу та проаналізовано вплив приводу установки на характер зміни наведених характеристик.
 • Документ
  Synthesis Roller Cam Drive Mechanism Molding Installation with Combined Mode Movement Acceleration Fourth Order
  (Polish Academy of Sciences, 2018) Loveikin, V.; Pochka, К.; Loveikin, Yu.
  For the purpose of increase in reliability and durability of roller forming installation the optimum mode of back and forth motion of the forming cart on acceleration of the fourth order is calculated.
 • Документ
  Оптимізація конструктивних параметрів приводного механізму роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом
  (Polish Academy of Sciences, 2010) Ловейкін, В.С.; Почка, К.І.
  Для роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом для трьох формувальних візків прослідковано зміну функцій кінетичної енергії, моментів сил опору та сил інерції в залежності від геометричних параметрів приводного механізму, визначено оптимальне співвідношення довжини шатуна та радіуса кривошипа.
 • Документ
  Вплив кута зміщення кривошипів на динаміку роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей енергетично врівноваженого привідного механізму
  (НУБіП України, 2019) Ловейкін, В.С.; Почка, К.І.; Ромасевич, Ю.О.; Ловейкін, Ю.В.
  Для роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим привідним механізмом розраховано навантаження в елементах її конструкції та приводу, отримано залежності для визначення зусилля в шатунах, яке необхідне для приведення в зворотно-поступальний рух формувальних візків, та нормальних реакцій напрямних руху формувальних візків на напрямні ролики в залежності від кута повороту кривошипів.
 • Документ
  Realization of Optimum Mode of Movement of Roller Forming Installation on Acceleration of Fourth Order
  (Polish Academy of Sciences, 2018) Loveikin, V.; Pochka, К.
  For the purpose of increase in reliability and durability of roller forming installation the optimum mode of back and forth motion of the forming cart on acceleration of the fourth order is calculated.
 • Документ
  Вплив кута зміщення кривошипів на динаміку роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей врівноваженого привідного механізму
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2019) Ловейкін, В. С.; Почка, К. І.; Ромасевич, Ю. О.; кафедра професійної освіти
  Досліджено вплив кута зміщення кривошипів на динаміку роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей врівноваженого привідного механізму
 • Документ
  Обґрунтування крайових умов оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням третього порядку
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2018) Ловейкін, В. С.; Почка, К. І.; кафедра професійної освіти
  Здійснено обґрунтування крайових умов оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням третього порядку
 • Документ
  Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з оптимальним режимом руху за прискоренням четвертого порядку
  (НУ «Львівська політехніка», 2016) Ловейкін, В. С.; Почка, К. І.
  Здійснено синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з оптимальним режимом руху за прискоренням четвертого порядку
 • Документ
  Оптимізація конструктивних параметрів приводного механізму роликової формовочної установки з рекупераційним приводом
  (КНУБА, 2004) Ловейкін, В. С.; Почка, К. І.; Паламарчук, Д. А.
  Здійснено оптимізацію конструктивних параметрів приводного механізму роликової формовочної установки з рекупераційним приводом.
 • Документ
  Динамічний аналіз роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей рекупераційного приводного механізму
  (НУБіП України, 2018) Ловейкін, В.С.; Почка, К.І.; Ромасевич, Ю.О.
  З метою підвищення надійності та довговічності роликової формувальної установки з рекупераційним приводом розраховано навантаження в елементах її конструкції та приводу, визначено функцію зміни необхідного крутного моменту для забезпечення процесу ущільнення виробів з будівельних сумішей із врахуванням жорсткості та дисипації приводного механізму. Встановлено залежність моменту у муфті приводу від величини коефіцієнта дисипації, розраховано функції зміни кінематичних характеристик установки при різних значеннях коефіцієнта дисипації. Визначено рекомендовані величини жорсткості та коефіцієнта дисипації для роликової формувальної установки з рекупераційним приводним механізмом.
 • Документ
  Аналіз нерівномірності руху роликової формувальної установки з передавальним механізмом, що має змінне передаточне відношення
  (КНУБА, 2008) Ловейкін, В.С.; Почка, К.І.
  Проведено аналіз нерівномірності руху роликової формувальної установки з передавальним механізмом, що має змінне передаточне відношення
 • Документ
  Technologies installation for cutting stone with abrasive and diamond tool
  (ТЕKA. Semi-Annual Journal of Agri-Food Industry., 2022) Abrashkevich, Yu.; Pochka, К.; Prystailo, M.; Polishchuk, A.
  Розроблено установку для різання високоабразивних матеріалів абразивними армованими кругами та алмазними дисками, в якій взаємодія робочого органу з робочим середовищем описується силовим рівнянням із врахуванням їх параметрів. Для розробленої установки визначено складові параметри процесу взаємодії робочого органу з робочим середовищем, визначено основні характеристики. Для забезпечення збереження глибини різання установки в процесі самозагострення та зношення робочого елементу було запропоновано використання гідравлічної системи слідкування, що дозволяє переміщувати навантажений робочий орган за заданим законом та із заданою швидкістю, забезпечуючи при цьому необхідне підсилення вихідної потужності.