Київський національний університет будівництва і архітектури

Інституційний репозитарій

 

Нові надходження

Документ
Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів: завдання до виконання практичних робіт та завдання для самостійної роботи
(КНУБА, 2024) Присяжна, Олена Володимирівна; Чорновол, Вікторія Олександрівна; Маценко, Олександра В’ячеславівна
Містять завдання, теоретичні запитання, теми пропонованих доповідей за кожною темою курсу нанотехнологій, виконання яких враховується під час планування, організації, стимулюванні, обліку та контролі самостійної роботи студентів. Призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Документ
Фізика. Електрика та магнетизм : методичні рекомендації до розв’язування задач та завдання до індивідуальних контрольних робіт
(КНУБА, 2024) Клапченко, Василь Іванович; Тарасевич, Віталій Іванович; Григорчук, Олександр Михайлович; Кузнецова, Ірина Олександрівна
Містять рекомендації для розв’язування задач, короткі теоретичні відомості, приклади розв’язування та оформлення задач, завдання до індивідуальних контрольних робіт. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за всіма спеціальностями.
Документ
Архітектурний проєкт. Житловий будинок середньої поверховості : методичні вказівки та завдання до виконання курсового проєкту
(КНУБА, 2024) Русевич, Тетяна Вікторівна; Серьогін, Юрій Іванович; Ткачук, Ольга Володимирівна
Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання курсового проєкту. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування».
Документ
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 122 «Комп’ютерні науки»
(КНУБА, 2024) Горда, Олена Володимирівна; Гончаренко, Тетяна Андріївна; Рябчун, Юлія Володимирівна; Саченко, Ілля Анатолійович
Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання окремих розділів атестаційної випускної роботи. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освяти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології».
Документ
Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами : методичні вказівки до виконання практичних занять
(КНУБА, 2024) Івахненко, Ірина Сергіϊвна; Чуприна, Христина Миколаївна; Рижакова, Галина Михайлівна
Містять зміст, контрольні запитання і вказівки до виконання практичних занять. Призначено для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організації і адміністрування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
Документ
Управління підприємством та моделі бізнесу в будівництві : методичні вказівки до виконання практичних занять
(КНУБА, 2024) Івахненко, Ірина Сергіϊвна
Містять зміст, контрольні запитання і вказівки до виконання практичних занять. Призначено для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організації і адміністрування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
Документ
Інтеграція принципів екології в проєктну діяльність дизайнерів та архітекторів : методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Основи екології»
(КНУБА, 2024) Кравченко, Марина Василівна; Ткаченко, Тетяна Миколаївна
Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання індивідуальної роботи «Інтеграція принципів екології в проєктну діяльність дизайнерів та архітекторів» з дисципліни «Основи екології». Призначено для студентів спеціальностей 022 «Дизайн» та 191 «Архітектура та містобудування».
Документ
Основи екології : методичні вказівки до виконання практичних робіт
(КНУБА, 2024) Кравченко, Марина Василівна; Василенко, Леся Олексіївна
Містять теоретичні положення і методику розрахунку викидів CO2 в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення на прикладі роботи генераторів та алгоритм розрахунку екологічного податку, а також методику оцінки збитків, заподіяних внаслідок забруднення та засмічення поверхневих водних об’єктів у результаті військових дій. Призначено для студентів усіх спеціальностей та форм навчання.
Документ
Розрахунки гідротехнічних споруд з використання програмного комплексу GeoStudio : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
(КНУБА, 2024) Величко, Світлана Віталіївна; Дупляк, Олена Віталіївна
Містить загальні положення фільтраційних розрахунків, розрахунків стійкості укосу й осадження ґрунтових споруд та послідовність виконання розрахунків на програмному комплексі GeoStudio: Seep/W, Slope/W, Sigma/W – аналіз результатів розрахунків та список літератури. Призначено для студентів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Гідротехнічне будівництво» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».
Документ
Теорія архітектури і архітектурного проєктування. Основи методології архітектурного проєктування: методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуального завдання
(КНУБА, 2024) Зінов'єва, Олена Сергіївна
Викладено практичні поради відносно змісту, методики виконання і оформлення індивідуальної роботи за дисципліною «Теорія архітектури і архітектурного проєктування. Основи методології архітектурного проєктування». Призначено для студентів І курсу за напрямом підготовки 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» для використання на практичних заняттях та під час самостійної роботи.