Конференції

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/29

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 1211
 • Документ
  Genetic approach to the development of social production organization
  (ПДТУ, 2020) Savenko, V. I.; Kuzior, A.
  Organizational genetics has helped to better understand how to create successful organizations and to create a prosperous state, it is necessary to turn to a unique experience of nature.
 • Документ
  Генетичний підхід до розвитку соціальної виробничої організації
  (ПДТУ, 2020) Савенко, Володимир Іванович; Кузіор, А.
  Організаційна генетика допомагає краще зрозуміти, як створювати успішні організації і сформувати процвітаючу державу, необхідно звернутися до унікального досвіду природи.
 • Документ
  Cилове дослідження роликової формувальної установки з врівноваженим приводом
  (International Science Group, 2023) Ловейкін, Вячеслав; Почка, Костянтин Іванович; Почка, О. Б.
  В існуючих теоретичних та експериментальних дослідженнях машин роликового формування виробів з будівельних сумішей обґрунтовано їхні конструктивні параметри та продуктивність. Разом з тим, недостатньо уваги приділено дослідженню діючим динамічним навантаженням та режимам руху, що в значній мірі впливає на роботу установки та на якість готової продукції. Метою даної роботи є силове дослідження роликової формувальної установки з врівноваженим приводом.
 • Документ
  Розвиток українського боксу
  (КОМПРИНТ, 2022) Звягінцев Артур Олександрович; Гасанова, Саіда Фарухівна
  Розвиток боксу є немислимим без глибокого вивчення його історії – перемог та поразок спортсменів. Українська школа боксу від самого початку її зародження пройшла дуже цікавий і неоднозначний шлях. У зв’язку з цим, має велике дослідження вивчення індивідуального досвіду українських боксерів.
 • Документ
  Фізичне виховання як важлива дисципліна навчального процесу у ВНЗ технічного профілю
  (КОМПРИНТ, 2023) Мельник Ольга Аркадіївна; Киселевська Світлана Михайлівна
  Вітчизняними вченими виявлено, що науково-технічний прогрес висуває високі вимоги до психофізичної підготовленості студентів і випускників ВНЗ технічного профілю, до того ж, вони будуть збільшуватися у найближчі 20 років.
 • Документ
  Вагомість фізичної активності студентів у воєнний період: використання інформаційних технологій при вимушеному дистанційному навчанні
  (КОМПРИНТ, 2023) Федонюк Крістіна Олександрівна; Андріянова Валентина Анатоліївна
  Інтенсивний розвиток сучасних інформаційних технологій повинен визначати якісні зміни в системі освіти України. Широке впровадження інформаційних стандартів в сучасне освітнє середовище зробило набагато більш доступним використання інноваційних технологій в реалізації наукових, виховних, оздоровчих програм професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) технічного та фізкультурного профілів.
 • Документ
  Проблеми дистанційного навчання для закладів професійної (професійно-технічної) освіти під час війни в україні
  (КОМПРИНТ, 2023) Руденко, Микола Васильович; Ващук, Іванна Євгеніївна
  Дистанційне навчання в Україні набувало постійного і кращого формату через вимушені обставини як і в інших країнах. Причиною цьому була пандемія, яка вплинула на велику кількість людей. Особливо вплинуло на навчання, так як студенти і викладачі, які звикли працювати в очному форматі були вимушені набувати знань й умінь для налагодження комунікації в навчальному процесі.
 • Документ
  Контент-аналіз функцій управління у діяльності тренерів-викладачів фізичного виховання і спортивних педагогів
  (КОМПРИНТ, 2023) Човнюк, Юрій Васильович
  Управлінська діяльність тренерів-викладачів з фізичного виховання і спортивних педагогів вже давно привертає увагу багатьох вітчизняних дослідників . Більшість сучасних досліджень з цієї тематики трактують діяльність тренера за своєю соціальною суттю як педагогічну, спрямовану на сприяння гармонійному розвитку особистості людини, за своїм характером управлінську і, зрозуміло, таку, котра відображає основні риси, притаманні останній. Однією з таких рис є складність.
 • Документ
  Метод тренування як специфічний метод оперативного управління у діяльності тренерів-викладачів фізичного виховання та спортивних педагогів
  (КОМПРИНТ, 2023) Довбик, Тимофій Олександрович; Човнюк, Юрій Васильович
  Метод тренування – це специфічний спосіб впливу на організм спортсмена. При спеціалізованій підготовці, коли основним засобом вирішення багатьох її задач є змагальна вправа (для лижника – пересування на лижах, для плавця – плавання і т.д.), метод тренування стає, по суті, єдиним способом зміни тренуючого впливу.
 • Документ
  Особливості сучасного здобувача вищої освіти як суб'єкта освітнього процесу
  (КОМПРИНТ, 2023) Руденко Микола Васильович
  Унікальність будь-якого покоління студентів формується за рахунок існування в зовсім інших умовах розвитку і соціалізації. Сам термін «студент» у перекладі з латинської означає “той, хто сумлінно працює”, “той, хто бажає знання”. За визначенням А. Власенка, «студентство – це особлива соціальна група, що формується з різних соціальних утворень суспільства характеризується особливими умовами життя, праці, побуту, особливою суспільною поведінкою і психологією, для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві, науці і культурі є головним і здебільшого єдиним заняттям”.