Київський національний університет будівництва і архітектури

Інституційний репозитарій

 

Нові надходження

Документ
Методика розрахунку механізму повороту захватного пристрою річстакера
(Херсонська державна морська академія, 2023-09-28) Лисак, С. І.; Балака, М. М.; Мачишин, Г. М.
Річстакери на сьогодні є ефективною й маневровною технікою для контейнерних перевезень у вантажних терміналах і портах. Очевидним є те, що проєктування такої техніки зумовлює практичний інтерес спеціалістів машинобудівної галузі, однак відсутність у відкритих джерелах інформації конструктивних або кінематичних схем механізмів керування обладнанням та рекомендацій щодо до їх розрахунку не дозволяє здійснити ефективний підхід до створення та модернізації річстакерів. У результаті проведених досліджень розроблено методику розрахунку механізму повороту захватного пристрою річстакера, яка враховує кінематичні та силові параметри роботи контейнерного спредера і може бути використана як на стадіях проєктування чи конструювання механізмів, так і у режимах реальної експлуатації річстакера.
Документ
Особливості роботи напірних похильних збірних дренажних трубопроводів при наявності похилу рівня ґрунтових вод
(Науковий журнал "Технічні науки та технології", 2024-02) Кравчук, Андрій; Кравчук, Олександр; Возний, Олександр
На основі аналізу системи диференційних рівнянь, які описують рух рідини в збірних дренажних трубопроводах, що прокладені і працюють при наявності певного похилу рівня ґрунтових вод, запропоновані досить прості і зручні для застосування аналітичні залежності для розрахунку основних гідравлічних і конструктивних характеристик таких труб. Досліджено, як величина геометричного похилу прокладання дренажної труби та рівень ґрунтових вод впливає на її розрахункові характеристики.
Документ
Водозабірні споруди з поверхневих та підземних джерел: навчальний посібник
(КНУБА, 2023) Хомутецька, Тетяна Петрівна; Хоружий, Віктор Петрович
Розглянуто види й характеристики джерел водопостачання, вимоги до них та місць влаштування водозаборів. Викладено рекомендації з вибору типу споруд, призначених для забору поверхневих та підземних вод у різних умовах. Наведено основні принципи проєктування й розрахунку водозаборів різних типів, висвітлено особливості їх спорудження, конструювання окремих елементів та забезпечення необхідним обладнанням. Призначено для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія".
Документ
Гроші та кредит : навчальний посібник
(КНУБА, 2024) Стеценко, Сергій Павлович; Титок, Вікторія Вікторівна; Лисиця, Надія Василівна; Мацапура, Олена Василівна; Цифра, Тетяна Юріївна; Чинчик, Анатолій Анатолійович; Локтіонова, Яна Федорівна
Висвітлено основні положення теорії грошей і кредиту, зокрема сутність і функції грошей, грошовий оборот і грошову масу, грошовий ринок, грошові системи, інфляцію, грошові реформи, валютний ринок та валютні системи. Розглянуто роль грошей в економіці, сутність, теорії, види та форми кредиту, основні засади фінансового посередництва, організацію банківської системи. Визначено напрями діяльності центрального банку й інструменти монетарної політики. Значну увагу приділено теорії процента, фінансовим кризам і міжнародному валютно-фінансовому співробітництву країн. Призначено для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.
Документ
Математичний аналіз : підручник: у 2 ч. – Ч. 1
(КНУБА, 2024) Безклубенко, Ірина Сергіївна; Баліна, Олена Іванівна
Розглянуто основи математичного аналізу відповідно до програми першого курсу. Містить основні теоретичні відомості, приклади розв’язання стандартних задач. Наведено завдання до контрольних робіт і запитання для самоконтролю. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека» освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Документ
Теорія прийняття рішень : конспект лекцій
(КНУБА, 2024) Горда, Олена Володимирівна
Містить теоретичний і довідковий матеріал, ілюстрований конкретними прикладами, контрольні запитання, список літератури. Розглянуто основні етапи вирішення задач прийняття рішень із використанням існуючих математичних методів та алгоритмів. У другій частині конспекту лекцій розглянуті методи експертних оцінок, прийняття рішень в умовах ризиків і невизначеності, пов’язані з ними проблеми й сучасні інтелектуальні підходи та методи їх вирішення. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології».
Документ
Фінанси : навчальний посібник
(КНУБА, 2024) Стеценко, Сергій Павлович; Титок, Вікторія Вікторівна; Лисиця, Надія Василівна; Мацапура, Олена Василівна; Цифра, Тетяна Юріївна; Чинчик, Анатолій Анатолійович; Локтіонова, Яна Федорівна
Висвітлено основні положення теорії фінансів, як-от сутність і функції фінансів, фінансова політика, фінансова система та її ланки, управління фінансами, фінанси суб’єктів господарювання та домогосподарств, державний бюджет, його витрати та доходи, бюджетний процес, місцеві фінанси, фінансовий ринок, страхування та страховий ринок, фінансовий менеджмент, фінансова безпека. Призначено для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і аудит», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 242 «Туризм» денної та заочної форми навчання.
Документ
Роботи і маніпулятори. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт
(2017-09-01) Міщук, Д. О.; Балака, М. М.
В методичних вказівках розглянуто загальні принципи і підходи до проектування механічних важільних захоплювачів та планетарних механізмів робота, методики розрахунку геометрії положення маніпулятора, кінематики шарнірно-важільного механізму та параметрів пристрою керування. Після виконання практичних робіт студенти освоять підходи проектування приводів робота та зможуть здійснювати розробку структурних схем систем його автоматизованого керування.
Документ
Розроблення та оформлення кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» : методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра
(КНУБА, 2024) Осетрін, Микола Миколайович; Васильєва, Ганна Юріївна; Міщенко, Олена Дмитрівна; Золотар, Людмила Вячеславівна; Михайлик, О. О.; Маляр, Віталій Анатолійович
Розглянуто вимоги до структури, змісту, оформлення та організації процесу виконання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які навчаються за освітньою програмою «Міське будівництво та господарство».
Документ
Системна візуалізація як ефективний інструмент комунікації в управлінні проектами девелопменту
(2024) Шандра Т.О.; Балалаєв М.М.
Представлено процес системної візуалізації як інструмент комунікації в управлінні проектами девелопменту. Розглянуто його підґрунтя, вимоги, основні складові та доцільність використання.