Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Вплив нахилу уступу водобійного колодязя на параметри підпертого гідравлічного стрибка
  (КНУБА, 2010) Константінов, Юрій Михайлович; Гіжа, Олена Олександрівна
  Розглядаються особливості застосування моделі динамічного тиску на нахилений уступ водобійного колодязя, показано зменшення його порівняно із тиском на вертикальний уступ. Отримано рекомендації для визначення глибини колодязя в залежності від кута нахилу уступу і ступеня підпертості гідравлічного стрибка. При збільшенні нахилу уступу глибина колодязя збільшується. Встановлено, що динамічна реакція уступу діє навіть при відсутності підпертості стрибка.
 • Документ
  Підпертий гідравлічний стрибок у водобійному колодязі
  (КНУБА, 2012) Константінов, Юрій Михайлович; Гіжа, Олена Олександрівна
  Розглядаються загальні характеристики підпертого гідравлічного стрибка перед різними гасителями енергії, вплив числа Фруда на початку стрибка, ступеня підпертості на всі параметри стрибка, вплив наповнення відвідного каналу на глибину водобійного колодязя. Показано, що на максимальну глибину колодязя впливає також кривизна вільної поверхні на виході з нього.
 • Документ
  Сучасний підхід до визначення гідравлічних опорів у трубопроводах
  (КНУБА, 2013) Гіжа, Олена Олександрівна; Константінов, Юрій Михайлович
  Наведено аналіз існуючих методів розрахунку, показані їх недоліки. Встановлено, що в перехідній області опору необхідно виділяти дві різні зони: напівгладку і напівшорстку, у яких по-різному визначаються гідравлічні коефіцієнти тертя з переважаючим впливом або числа Рейнольдса або відносної еквівалентної шорсткості труби.
 • Документ
  Особливості розрахунків непрямого гідравлічного удару
  (КНУБА, 2014) Константінов, Юрій Михайлович; Гіжа, Олена Олександрівна
  Розглядаються особливості впливу зміни опору засувки під час її закриття на зменшення швидкості в трубопроводі при непрямому гідравлічному ударі. Вперше показано, що підвищення тиску змінюється з часом не за лінійним, а більш складним степеневим законом. Наводяться конкретні рекомендації щодо визначення підвищення тиску або часу закриття засувки.
 • Документ
  Особливості розрахунків непрямого гідравлічного удару
  (КНУБА, 2014) Константінов, Юрій Михайлович; Гіжа, Олена Олександрівна
  Розглядаються особливості впливу зміни опору засувки під час її закриття на зменшення швидкості в трубопроводі при непрямому гідравлічному ударі. Вперше показано, що підвищення тиску змінюється з часом не за лінійним, а більш складним степеневим законом. Наводяться конкретні рекомендації щодо визначення підвищення тиску або часу закриття засувки.
 • Документ
  Про підвищення точності розрахунку непрямого гідравлічного удару у системах міського водопостачання
  (КНУБА, 2020) Гіжа, Олена Олександрівна
  Розглядаються особливості впливу зміни опору засувки під час її закриття на зменшення швидкості в трубопроводі при непрямому гідравлічному ударі. Вперше показано, що підвищення тиску змінюється з часом не за лінійним, а більш складним степеневим законом. Наводяться конкретні рекомендації щодо визначення підвищення тиску або часу закриття засувки.
 • Документ
  Особливості визначення втрат напору в перехідній та квадратичній областях опору
  (КНУБА, 2013) Константінов, Юрій Михайлович; Гіжа, Олена Олександрівна
  Проведено аналіз існуючих методів розрахунку чавунних та азбестоцементних труб, показано їх недоліки. Запропоновано рекомендації по визначенню гідравлічного коефіцієнта тертя у перехідній області опору в залежності від його значення в області квадратичного опору та числа Рейнольдса.
 • Документ
  Розрахунки напірних трубопроводів за швидкісними та витратними характеристиками
  (КНУБА, 2015) Константінов, Юрій Михайлович; Гіжа, Олена Олександрівна
  Показано, що при розрахунках пропускної здатності напірних трубопроводів не можна автоматично застосовувати відому формулу швидкісної характеристики для відкритих русел. Наводяться рекомендації для розрахунку трубопроводів у квадратичній та перехідній областях опору, а також пропозиції по врахуванню місцевих опорів.
 • Документ
  Експериментальні дослідження коригування рН води бруситом
  (2012) Аргатенко, Тетяна Вікторівна; Іщенко, Ольга Олегівна; Злобіна, Валентина Семенівна
  Представлено результати експериментальних досліджень обробки водних розчинів меленим та зернистим бруситом. Показано ефективність обробки знесоленої води з метою підвищення рН на 1…2 одиниці та можливість застосування реагенту для нейтралізації розчинів сильних кислот
 • Документ
  Гідромеханічні пристрої для депасивації електрокоагуляторів з торцевими електродами
  (2012) Злобіна, Валентина Семенівна; Малько, Валерій Феодосійович; Аргатенко, Тетяна Вікторівна; Паламарчук, Ольга Юріївна
  Представлено авторські розробки технологічних схем і конструкційних елементів до експериментальних комплексів по дослідженню електрокоагуляції
 • Документ
  Електрокоагуляція води змінним струмом напругою 220 В
  (КНУБА, 2019) Аргатенко, Тетяна Вікторівна
  Процес електрокоагуляції є одним з актуальних напрямків досліджень останнього десятиліття. На ефективність електрокоагуляції впливає ряд факторів, зокрема електричні параметри організації процесу: анодна щільність струму та робоча напруга. Використання постійного струму супроводжується явищем пасивації електродного блоку і, як наслідок, при незмінній величині напруги – зменшенням у часі величини струму у мережі електрокоагулятора. Була розглянута можливість модернізації конструкції електрокоагулятора та зміни в організації проведення самого процесу електрокоагуляції з метою мінімізації описаних складнощів. Досліджено роботу електрокоагулятора з серією відокремлених одна від одної пар біполярних електродів, розміщених за послідовною схемою. Вивчено електричні параметри роботи установки при змінному електричному струмі та з напругою побутової електромережі (220 В). Показано, що сумарна напруга, що подається на електрокоагулятор, для кожної окремої пари біполярних електродів ділиться пропорційно електричному опору прошарку води між ними. Для непроточного стану води в системі спостерігається певне зменшення в часі загального розрахованого електричного опору, що може бути пов’язаним з нагріванням води у кюветах від проходження електричного струму. Процес утворення електролітично генерованого коагулянту при біполярному розташуванні електродів відбувається у кожній окремій ємності, а що загальна маса утвореного коагулянту mзаг в даній схемі, що складається з n ємностей, буде еквівалентна виразу: m_заг≅m_i∙n.
 • Документ
  Фотоелектричний контроль рівня води в сатураторі при напірній флотації стічних вод
  (КНУБА, 2015) Аргатенко, Тетяна Вікторівна
  Запропоновано схему контролю рівня рідини в сполученому з сатуратором резервуарі з використанням фоторезисторів.
 • Документ
  Galvanocoagulation ecological sal method of current sewage treatment from ions of heavy metals
  (КНУБА, 2017-10-12) Vasilenko, Alexey; Vasilenko, Lesya
  It implemented a general description of the washing waste water in electroplating. The analysis of existing methods of cleaning the wash wastewater containing heavy metal ions. The comparative characteristic and disadvantages of these methods are given. The method proposed galvanocoagulation engineering calculation of industrial filter for wastewater treatment from heavy metal ions, in which the alvanocoagulation process.
 • Документ
  Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами при постійному струмі
  (Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2018) Аргатекно, Тетяна вікторівна; Малахова, Олена Олександрівна
  Низька водозабезпеченість України та постійне зростання рівня забрудненості природних водних об’єктів вимагають вирішення питання раціонального промислового водокористування. Одним із шляхів зменшення надходження шкідливих забруднювачів у навколишнє середовище є повторне використання виробничих стічних вод за умови ефективної їх обробки. Робота присвячена проблемі повторного використання технологічних вод при виробництві друкарських фарб. Наведено результати експериментальних досліджень процесу електрокоагуляційного знебарвлення модельного розчину при використанні спірально-го електродного блоку і постійному електричному струмі. Проведено порівняльний аналіз результатів досліджень процесу знебарвлення, проведених при постійному струмі, з даними раніше проведених експериментів в установці зі змінним струмом. Представлено розрахунки питомих витрат електроенергії та металу для досягнення необхідної ефективності очистки з метою повторного використання обробленої води для технологічних потребі підприємства. Показана суттєва перевага використання постійного електроструму перед змінним за питомими енергетичними характеристиками.
 • Документ
  Визначення параметрів стоку р. Іршава за відсутності спостережень в розрахунковому створі
  (КНУБА, 2019-12) Величко, Світлана Віталіївна; Дупляк, Олена Віталіївна
  Останнє десятиріччя в зв’язку з запровадженням «зеленого тарифу» значно зріс інтерес до будівництва малих ГЕС. Для розрахунків встановленої та гарантованої потужності малої ГЕС та економічної ефективності інвестицій необхідно визначити гідрологічні параметри річки, а саме середню багаторічну витрату та витрату в маловодний рік в розрахунковому створі та їх розподіл по місяцям. Перспективними створами є ділянки розташовані в гірсь-кій частині басейну річки Тиса Закарпатської області, де гідрометричні пости розташовані нерівномірно, а на малих притоках майже відсутні. Наявні карти розподілу стоку, норма-тивні рекомендації та регіональні формули ґрунтуються на вихідних даних, накопичених в 1946 – 1980 р.р. та потребують поновлення та подовження рядів. В роботі пропонується методика розрахунку, що дозволяє визначити характерні гідрологічні витрати при відсут-ності даних спостережень на прикладі річки Іршава, яка є правою притокою річки Боржава басейну Тиси. Для розрахунків встановленої та гарантованої потужності необхідно визна-чити середню багаторічну витрату та середньорічну витрату 75% забезпеченості та їх розподіл в розрахункових створах з площами водозбору 51,1 км2 та 71,4 км2. Нижче за течією на річці Іршава з 1955 по 1987 р.р. існував гідрометричний пост, який можливо ви-користати як аналог для встановлення гідрологічного режиму в розрахункових створах. Для поставленої мети необхідно привести ряд спостережень на водомірному пості Іршава до багаторічного періоду, що було зроблено за допомогою водомірних постів Довге та Шаланки. В гірській місцевості модуль стоку річок окрім площі водозбору залежить ще і від висотного розташування створу. Для визначення гідрологічних параметрів в створах 1 та 2 була встановлена залежність між модулем стоку та середньою висотою водозбору для водомірних постів, розташованих в басейні річки Боржава та сусідніх басейнах. Сере-дньорічні значення стоку різної забезпеченості були визначені за статистичними парамет-рами біноміальної асиметричної кривої розподілу, коефіцієнт варіації був розрахований за регіональною залежністю, коефіцієнт асиметрії був прийнятий аналогічно водомірному посту Іршава. Внутрішньорічний розподіл стоку 50% забезпеченості розрахований за від-сотковим розподілом стоку середньої багаторічної витрати на водпосту Іршава, в малово-дний рік згідно середніх значень в маловодні 1963 та 1983 роки.
 • Документ
  Оцінка складових водного балансу мулових полів бортницької станції аерації для продовження їх експлуатації
  (Lviv Polytechnic Publishing House, 2019-10) Величко, Світлана Віталіївна; Дупляк, Олена Віталіївна
  Метою роботи є визначення складових водного балансу мулових полів Бортницької станції аерації для оцінки можливості продовження їх експлуатації до введення в дію нової технології зневоднення та утилізації осаду