Архітектура та містобудування

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 47
 • Документ
  Аспекты преобразования и развития городских приречных территорий
  (Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 2012) Вязовская, Анна Витальевна
  Міські прирічкові території є одними з найбільш привабливих ділянок для розміщення нових функцій. Така динаміка обумовлює необхідність упорядкування розуміння значення рік та їхніх берегів у структурі міста. У статті простежено функцію та роль ріки з давніх часів до сьогодення. Визначено сучасне трактування прирічкової зони, а також виявлено особливості та аспекти її перетворення з метою подальшого використовування.
 • Документ
  Сенсорная архитектура - философия единства человека, архитектуры и природы
  (Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 2010) Емельянова, Ольга Ивановна; Вязовская, Анна Витальевна
  Определены основные тенденции в архитектуре: рациональный и органический способ восприятия окружающей среды. Рассмотрены исторические примеры органического подхода в архитектуре. Дано определение "сенсорной" архитектуры как архитектуры, воздействующей на человеческие чувства, вызывающей определенные переживания и эмоции. Визначено основні тенденції в архітектурі: раціональний і органічний спосіб сприйняття навколишнього середовища. Розглянуто історичні приклади органічного підходу в архітектурі. Дано визначення "сенсорної" архітектури як архітектури, що впливає на людські почуття, викликає певні переживання та емоції. На основі теоретичних робіт представників напрямку сформульовано характерні особливості сенсорної архітектури: філософська обґрунтованість, контекстуальність, урахування традицій, використання природних будівельних матеріалів й озеленення, використання топографії місцевості, ірраціональність, мінливість, незавершеність, толерантність, сомасштабність людині, екологічна й соціальна відповідальність. Визначено принципи сенсорної архітектури: дотримування філософії єдності людини, природи й архітектури; крихкість і мінливість архітектурного образу; моделювання людських почуттів та емоцій; принцип не заподіяння шкоди людині, природі й всій планеті.
 • Документ
  Озеленение зданий как средство архитектурной выразительности
  (Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 2010) Вязовская, Анна Витальевна; Рябова, Ольга Владимировна
  Визначено основні види озеленення будинків і споруд: озеленення покрiвель та озеленення фасадiв.Проведено аналітичний огляд об'єктів вітчизняного та закордонного досвіду проектування будинків зозелененою покрівлею. Визначено основні композиційні та функціональні характеристики будинків зозелененою покрівлею. Систематизовано конструктивні заходи озеленення покрівель: традиційна іінверсійна; фасадів будинків: озеленення балконів, лоджій, терас; озеленення по спеціальному каркасу;озеленення за технологією "Живі стіни".На основі прикладів із закордонної проектної практики виявлено основні особливості будинків зозелененими фасадами.В результаті дослідження виявлено, що: озеленення покрiвель будинків в основному застосовується ввеликих суспільних будiвлях, з невеликою кiлькiстю поверхiв, розташованих частково або повністюпід землею, в яких покрівля виступає формотворним елементо; також вони, як правило, органічнопов'язані з існуючим рельєфом, доповнюють його і не домінують над навколишньою забудовою;озеленення фасадів в основному застосовується в багатоповерхових житлових і суспільних будівлях,що мають наземне розташування; з навколишнім рельєфом, як правило, органічно зв'язані і частодомінують над навколишньою забудовою; будівлі, в яких озеленення є основним засобом архітектурноївиразностi, завжди органічно вписуються в міське або природне середовище, в чому полягає одна зпереваг використання озеленення будівель і споруд.
 • Документ
  Еволюція ролі професії зодчого як архітектора, митця, дизайнера майбутнього
  (КНУБА, 2020) Авдєєва, Наталія; Авдєєва, Марина
  У статті досліджується еволюція ролі зодчого - митця, його властивостей на основі вивчення архітектурних, художніх, монументальних особливостей, як історичних етапів, так і сучасності на прикладах архітектурних об’єктів, проектного синтезу мистецтв – скульптури, живопису, монументального мистецтва. і декоративно-прикладне мистецтво. Обґрунтовано доцільність узагальнення характеру різного ставлення до архітектора як спеціаліста – архітектора-художника. У статті обґрунтовано дослідження ролі архітектора в історичному розвитку архітектури, особливостей сприйняття архітектора як головного у формуванні архітектурного середовища, суспільно-політичних, історичних подій суспільства для його сприяння та ствердження. Архітектор як головний будівельник, що вписав ім'я архітектора об'єкта в історію. Доведено доцільність ставлення до архітектора як до спеціаліста – архітектора-художника, з метою популяризації професії. У статті розглядаються історичні етапи та стилі в архітектурі, починаючи з найдавніших часів формування середовища існування людини і закінчуючи сучасністю. При розгляді наукових досліджень, пов’язаних з історичними періодами архітектури світу та України, у роботі використано теоретичні методи, узагальнення інформації. Важливо поглибити розуміння культури професії. Узагальнення результатів досліджень дає матеріал для розуміння ролі професії архітектора як основної у реалізації постулату «доцільність, користь, краса», а також у здійсненні теоретичних досліджень у навчальному процесі архітекторів та дизайнерів, і є продовженням попередніх досліджень.
 • Документ
  Романтичні твори дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова: світові та національні ідеї формотворення
  (КНУБА, 2019) Шевцова, Галина; Пономаренко, Галина
  Стаття присвячена композиційному і просторово-конструктивному аналізу творів українського дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова в річищі акцентування в них рис національної ідентичності та тлі залученості до процесу глобального розвитку світових ідей храмобудівництва.
 • Документ
  Дуалізм українського бароко: православне національне українське бароко та європейсько-католицьке колоніальне бароко на території України
  (Тов. “ДІА”, 2003) Горбик, Олена
  Дуалізм української архітектури бароко представлений диференціацією пам'яток національного православного храмобудування українського бароко та католицького європейського барокового храмобудування в Україні. Останнє на території Київщини і Волині набув форми колоніальної архітектури, яка не враховувала місцевих історичних та сучасних традицій архітектури і яка була варіаційним успадкуванням форм провінційного польського храмового будівництва.
 • Документ
  Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
  (КНУБА, 2000) Єжов, В. І.; Горбик, О. О.
  Висвітлено історію кафедри з часів становлення університету та архітектурного факультету КНУБА. Розкрито специфіку методів викладання, напрямок наукової діяльності, позначено провідні особистості та навчальні дисципліни та лекційні курси кафедри.
 • Документ
  Дуалізм українського бароко: православне національне українське бароко та європейсько-католицьке колоніальне бароко на території України
  (Тов. “ДІА”, 2003) Горбик, Олена
  Дуалізм української архітектури бароко представлений диференціацією пам'яток національного українського православного барокового храмобудування та католицького європейського барокового храмобудування в Україні. Останній на території Київщини та Волині набув форми колоніальної архітектури, яка не враховувала місцевих історичних та сучасних традицій архітектури і яка була варіаційним успадкуванням форм провінційного польського храмового будівництва.
 • Документ
  Модерн в архітектурі кінця ХІХ – початку ХХ століть. Фрагмент аудіозапису лекції (частина друга)
  (КНУБА, 2000) Чепелик, В. В.
  Текст, що пропонується, є вступом до лекції, читаної проф. Віктором Васильовичем Чепеликом 6-9 березня 1996 р. студентам 5 курсу архітектурного факультету КІБІ. Текст максимально наближено до мовно-філологічних та дикторських особливостей усної подачі матеріалу. Тексту передує вступне слово опорядниці (Олени Горбик) про особливості викладання курсу сучасної зарубіжної архітектури Віктором Васильовичем Чепеликом, про педагогічну біографію шановного професора.
 • Документ
  Провідні викладачі-архітектори КНУБА (біографічні матеріали): О. Вербицький, С. Гіляров, М. Даміловский, А. Добровольський, Д. Дяченко, В. Заболотний, В. Кричевський, І. Лошаков, І. Моргілевський, М. Сєвєров, О. Хорхот, В. Чепелик, Я. Штейнберг, П. Юрченко, та ін.
  (КНУБА, 2000) Горбик, Олена
  Висвітлено творчі та наукові біографії видатних архітекторів-педагогів КНУБА (періоду 30-х – 90-х рр. ХХ ст.). Узагальнено енциклопедичні та публіцистичні біографічні матеріали, представлено матеріали, зібрані автором в архівах Києва та КНУБА, занотовані в усних спогадах колег та учнів, додано віднайдені фото і дана авторська оцінка діяльності таких видатних особистостей, архітекторів, науковців, викладачів архітектурного факультету КНУБА (КІБІ), як: О.М. Вербицький, С.О. Гіляров, М.О. Гусєв, М.О. Даміловский, А.В. Добровольський, Л.А. Добровольський, Д.М. Дяченко, В.Г. Заболотний, В.Г. Кричевський, І.Й. Лошаков, І.В. Моргілевський, В.М. Онащенко, В.М. Риков, М.П. Сєвєров, О.О. Сидоренко, О.Я. Хорхот, В.В. Чепелик, Я.А. Штейнберг, П.Г. Юрченко.
 • Документ
  Functional Organization of extraterrestrial underground base on Mars
  (International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 2020) Praslova, V.; Riabets, Y.; Shchurova, V.; Zinovieva, O.; Harbar, M.
  In the article relevant problems of colonization of other planets by mankind and development of extraterrestrial settlements are examined, in particular colonization of Mars and creation of Martian multifunctional base. Modern projects of leading space agencies for research and Mars colonization, shipping of equipment and the first settlers to the planet, and also projects of the first Martian habitats within the modern space technologies are discussed. In response to that natural and climatic conditions of the planet Mars which could substantially influence the formation and development of extraterrestrial multifunctional base are analyzed. Main natural and climatic factors such as high radiation background, absence of atmosphere, extreme temperature profile, low gravity, that have significant influence on formation of the Martian settlement on functional architectural and organizational levels are determined in the study. Functional model for establishment of an autonomic multifunctional base in extraterrestrial environment under the surface of the planet is proposed like the most fully satisfying the requirements for organization of extraterrestrial artificial environment for human's long-term stay considering extreme climate conditions of planet Mars and the desire to create comfortable conditions for livelihood of Martian pioneers. Basic blocks are determined and zones being parts of these blocks, which form the basis of the functional organization of extraterrestrial multifunctional complexes are detected. Possible options for functional connections between blocks and zones are analyzed.
 • Документ
  Techniques for implementing form and color in the artistic design of architectural and urban environment
  (ОДАБА, 2020) Praslova, Valentyna
  The results of scant attention to questions of artistic cultural decay and esthetic expressiveness are critical condition and often lack of artistic emotional and figurative perception of urban architectural environment and most of public and housing objects in Ukraine. One of the ways of dealing with this problem is implementation of specified means and techniques of artistic design. Many scientists research color and form impact on the urban architectural environment, however the attention is paid to the solution of general theoretical questions often ignoring artistic factor. That's why it is important to systematize information about means of formation of emotional and figurative perception of urban architectural environment accounting artistic factor and determine artistic techniques for form and color implementation to urban architectural environment. The aim and tasks of work are to systematize information about means for emotional and figurative perception of urban architectural environment using artistic factor, determine techniques for implementing main tools of artistic design to architectural and urban environment. Therefore, analysis and systematization of scientific research results, literary and informational sources revealed that such tools as form and color have the most significant influence on the formation of emotional and figurative perception of urban architectural environment within artistic design. As the result of the comparative analysis of existing knowledge six artistic techniques of implementing form and color to architectural and urban environment are presented. Among them are technique of polar contrast utilization, technique of highlighting, technique of rhythm, technique of dynamism or transparency, technique of expressiveness and technique of form and color subjectivity. Above mentioned techniques for implementing form and color to architectural and urban environment are basic for the development of the author's own language of self-realization by architect-artist. Using these techniques both together and separately, their successful combination can create an architectural and urban environment with a unique atmosphere, which is in development and changes constantly, dictates its own rules of perception, elicit an individual emotional response from every visitor.
 • Документ
  Інсталяція в художньому проектуванні міського середовища
  (2016) Праслова, Валентина Олександрівна
  Розглядаються інсталяції як метод впровадження в містобудівне середовище художніх творів, що випадають з контексту. Художні інсталяції – це простір, в якому художники, дизайнери та архітектори мають змогу впливати на відвідувача, занурюючи його в процес співучасті в більшій чи меньшій мірі.
 • Документ
  Засоби художнього проектування середовищних об’єктів і систем
  (2012) Праслова, Валентина Олександрівна
  Розглядаються засоби художнього проектування, характерні для організації середовищних об’єктів і систем. Викладений матеріал стане у нагоді в процесі навчання проектуванню різних типів архітектурного середовища і художньому проектуванню окремих середовищних об'єктів відповідно до художніх вимог.
 • Документ
  Хепенінг в художньому проектуванні міського середовища
  (Diamond trading tour (Zbiór artykułów naukowych), 2017) Праслова, Валентина Олександрівна
  В художньому проектуванні поширюється процес залучення глядачів та мешканців в певні ситуації, що безперечно змінює міське середовище. Мова йде про хепінінг від англійського дієслова to happen – відбуватися. Хепенінг – театралізована імпровізація із різним ступенем занурення глядачів в процес та створенням несподіваних ситуацій
 • Документ
  Dynamics of Architectural and Urban Planning Hospital Systems Evolution
  (Horizon Research Publishing, 2020-07-19) Bulakh, Irina; Chala, Olena; Divak, Viktor
  The article is written as part of a study of the urban planning foundations of the health system spatial development, one of the components of which are hospitals. The article is aimed to study dynamics of architectural and urban planning hospital systems evolution. The study is performed using systemic and integrated analysis. This article focuses on challenging the issue of historical evolution analysis and further transformation ways of hospital systems in the aspect of architectural and urban planning design. The basic assumptions have been determined and the historical periods of the formation of hospital organizations have been identified. Dynamic regularities are established, the specificity is described and trends of the typological transformation of hospital systems in various regional contexts of the world`s major countries are indicated. The study was carried out taking into account the conformity to the laws of history and features of the architectural and urban planning evolution of hospital systems, as well as the evolution peculiarities of hospitals as a complex urban planning subsystem within the multilevel system of the urban environment, were discussed. Hospitals gradually changed, transformed under the influence of various external and internal factors, public demands, needs and expectations from healthcare. Reforming the hospital system is an extremely actual, complex and difficult process for any country. Hospital design trends: the enlargement of medical buildings, the formation of complexes; emphasis on the intensity of treatment, the use of day hospitals; individualization of design decisions, rejection of stereotypical hospital forms; the formation of an aesthetic space with healing potential; ecological approach and harmony with the environment.
 • Документ
  Неформальні поселення мегаполісів: латиноамериканський досвід сучасної соціальної архітектури
  (Комринт, 2017) Здетовецька, Наталія; Нор'єга, Роджер
  В статті розглянуто питання, чи може реалізація ідей сучасної соціальної архітектури забезпечити якісне екологічне життя у самовільних поселеннях мегаполісів, представлено тематичні дослідження таких поселень у нетрях латиноамериканських міст, проаналізовано регіональний досвід архітектурного активізму.
 • Документ
  Регіональні особливості сталого розвитку малих міст (на прикладі м. Тульчин)
  (Бескиди, 2019-11-22) Зінов'єва, Олена Сергіївна
  Неконтрольований розвиток територій, все більш зростаюче виробництво і споживання ресурсів, збільшення населення, все це стало головною загрозою людства як виду.
 • Документ
  Безбар'єрне проектування як елемент екологічного підходу до формування архітектурного середовища
  (КНУБА, 2020) Зінов'єва, Олена Сергіївна
  У статті розглядається взаємозв'язок концепції інклюзивного дизайну, зокрема побудова з принципами сталого розвитку та формуванням сталої громади в архітектурному середовищі.
 • Документ
  Художнє проектування та паркове мистецтво
  (ХДАДМ, 2012) Праслова, Валентина Олександрівна
  Розглядаються приклади формування арт-просторів, декоративного оформлення природних ландшафтів, художніх творів із рослин. Викладений матеріал стане у нагоді в процесі навчання художньому проектуванню паркового мистецтва. The artistic design and park art. The examples of art spaces formation, nature landscapes decoration and artworks with plants are considered. The stated material fosters the artistic design study of park art. Key words: artistic design, park art, decoration, art spaces, artworks with plants.