Архітектура та містобудування

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1215

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 47
 • Документ
  Аспекты преобразования и развития городских приречных территорий
  (Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 2012) Вязовская, Анна Витальевна
  Міські прирічкові території є одними з найбільш привабливих ділянок для розміщення нових функцій. Така динаміка обумовлює необхідність упорядкування розуміння значення рік та їхніх берегів у структурі міста. У статті простежено функцію та роль ріки з давніх часів до сьогодення. Визначено сучасне трактування прирічкової зони, а також виявлено особливості та аспекти її перетворення з метою подальшого використовування.
 • Документ
  Сенсорная архитектура - философия единства человека, архитектуры и природы
  (Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 2010) Емельянова, Ольга Ивановна; Вязовская, Анна Витальевна
  Определены основные тенденции в архитектуре: рациональный и органический способ восприятия окружающей среды. Рассмотрены исторические примеры органического подхода в архитектуре. Дано определение "сенсорной" архитектуры как архитектуры, воздействующей на человеческие чувства, вызывающей определенные переживания и эмоции. Визначено основні тенденції в архітектурі: раціональний і органічний спосіб сприйняття навколишнього середовища. Розглянуто історичні приклади органічного підходу в архітектурі. Дано визначення "сенсорної" архітектури як архітектури, що впливає на людські почуття, викликає певні переживання та емоції. На основі теоретичних робіт представників напрямку сформульовано характерні особливості сенсорної архітектури: філософська обґрунтованість, контекстуальність, урахування традицій, використання природних будівельних матеріалів й озеленення, використання топографії місцевості, ірраціональність, мінливість, незавершеність, толерантність, сомасштабність людині, екологічна й соціальна відповідальність. Визначено принципи сенсорної архітектури: дотримування філософії єдності людини, природи й архітектури; крихкість і мінливість архітектурного образу; моделювання людських почуттів та емоцій; принцип не заподіяння шкоди людині, природі й всій планеті.
 • Документ
  Озеленение зданий как средство архитектурной выразительности
  (Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 2010) Вязовская, Анна Витальевна; Рябова, Ольга Владимировна
  Визначено основні види озеленення будинків і споруд: озеленення покрiвель та озеленення фасадiв.Проведено аналітичний огляд об'єктів вітчизняного та закордонного досвіду проектування будинків зозелененою покрівлею. Визначено основні композиційні та функціональні характеристики будинків зозелененою покрівлею. Систематизовано конструктивні заходи озеленення покрівель: традиційна іінверсійна; фасадів будинків: озеленення балконів, лоджій, терас; озеленення по спеціальному каркасу;озеленення за технологією "Живі стіни".На основі прикладів із закордонної проектної практики виявлено основні особливості будинків зозелененими фасадами.В результаті дослідження виявлено, що: озеленення покрiвель будинків в основному застосовується ввеликих суспільних будiвлях, з невеликою кiлькiстю поверхiв, розташованих частково або повністюпід землею, в яких покрівля виступає формотворним елементо; також вони, як правило, органічнопов'язані з існуючим рельєфом, доповнюють його і не домінують над навколишньою забудовою;озеленення фасадів в основному застосовується в багатоповерхових житлових і суспільних будівлях,що мають наземне розташування; з навколишнім рельєфом, як правило, органічно зв'язані і частодомінують над навколишньою забудовою; будівлі, в яких озеленення є основним засобом архітектурноївиразностi, завжди органічно вписуються в міське або природне середовище, в чому полягає одна зпереваг використання озеленення будівель і споруд.
 • Документ
  Еволюція ролі професії зодчого як архітектора, митця, дизайнера майбутнього
  (КНУБА, 2020) Авдєєва, Наталія; Авдєєва, Марина
  У статті досліджується еволюція ролі зодчого - митця, його властивостей на основі вивчення архітектурних, художніх, монументальних особливостей, як історичних етапів, так і сучасності на прикладах архітектурних об’єктів, проектного синтезу мистецтв – скульптури, живопису, монументального мистецтва. і декоративно-прикладне мистецтво. Обґрунтовано доцільність узагальнення характеру різного ставлення до архітектора як спеціаліста – архітектора-художника. У статті обґрунтовано дослідження ролі архітектора в історичному розвитку архітектури, особливостей сприйняття архітектора як головного у формуванні архітектурного середовища, суспільно-політичних, історичних подій суспільства для його сприяння та ствердження. Архітектор як головний будівельник, що вписав ім'я архітектора об'єкта в історію. Доведено доцільність ставлення до архітектора як до спеціаліста – архітектора-художника, з метою популяризації професії. У статті розглядаються історичні етапи та стилі в архітектурі, починаючи з найдавніших часів формування середовища існування людини і закінчуючи сучасністю. При розгляді наукових досліджень, пов’язаних з історичними періодами архітектури світу та України, у роботі використано теоретичні методи, узагальнення інформації. Важливо поглибити розуміння культури професії. Узагальнення результатів досліджень дає матеріал для розуміння ролі професії архітектора як основної у реалізації постулату «доцільність, користь, краса», а також у здійсненні теоретичних досліджень у навчальному процесі архітекторів та дизайнерів, і є продовженням попередніх досліджень.
 • Документ
  Романтичні твори дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова: світові та національні ідеї формотворення
  (КНУБА, 2019) Шевцова, Галина; Пономаренко, Галина
  Стаття присвячена композиційному і просторово-конструктивному аналізу творів українського дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова в річищі акцентування в них рис національної ідентичності та тлі залученості до процесу глобального розвитку світових ідей храмобудівництва.
 • Документ
  Дуалізм українського бароко: православне національне українське бароко та європейсько-католицьке колоніальне бароко на території України
  (Тов. “ДІА”, 2003) Горбик, Олена
  Дуалізм української архітектури бароко представлений диференціацією пам'яток національного православного храмобудування українського бароко та католицького європейського барокового храмобудування в Україні. Останнє на території Київщини і Волині набув форми колоніальної архітектури, яка не враховувала місцевих історичних та сучасних традицій архітектури і яка була варіаційним успадкуванням форм провінційного польського храмового будівництва.
 • Документ
  Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
  (КНУБА, 2000) Єжов, В. І.; Горбик, О. О.
  Висвітлено історію кафедри з часів становлення університету та архітектурного факультету КНУБА. Розкрито специфіку методів викладання, напрямок наукової діяльності, позначено провідні особистості та навчальні дисципліни та лекційні курси кафедри.
 • Документ
  Дуалізм українського бароко: православне національне українське бароко та європейсько-католицьке колоніальне бароко на території України
  (Тов. “ДІА”, 2003) Горбик, Олена
  Дуалізм української архітектури бароко представлений диференціацією пам'яток національного українського православного барокового храмобудування та католицького європейського барокового храмобудування в Україні. Останній на території Київщини та Волині набув форми колоніальної архітектури, яка не враховувала місцевих історичних та сучасних традицій архітектури і яка була варіаційним успадкуванням форм провінційного польського храмового будівництва.
 • Документ
  Модерн в архітектурі кінця ХІХ – початку ХХ століть. Фрагмент аудіозапису лекції (частина друга)
  (КНУБА, 2000) Чепелик, В. В.
  Текст, що пропонується, є вступом до лекції, читаної проф. Віктором Васильовичем Чепеликом 6-9 березня 1996 р. студентам 5 курсу архітектурного факультету КІБІ. Текст максимально наближено до мовно-філологічних та дикторських особливостей усної подачі матеріалу. Тексту передує вступне слово опорядниці (Олени Горбик) про особливості викладання курсу сучасної зарубіжної архітектури Віктором Васильовичем Чепеликом, про педагогічну біографію шановного професора.
 • Документ
  Провідні викладачі-архітектори КНУБА (біографічні матеріали): О. Вербицький, С. Гіляров, М. Даміловский, А. Добровольський, Д. Дяченко, В. Заболотний, В. Кричевський, І. Лошаков, І. Моргілевський, М. Сєвєров, О. Хорхот, В. Чепелик, Я. Штейнберг, П. Юрченко, та ін.
  (КНУБА, 2000) Горбик, Олена
  Висвітлено творчі та наукові біографії видатних архітекторів-педагогів КНУБА (періоду 30-х – 90-х рр. ХХ ст.). Узагальнено енциклопедичні та публіцистичні біографічні матеріали, представлено матеріали, зібрані автором в архівах Києва та КНУБА, занотовані в усних спогадах колег та учнів, додано віднайдені фото і дана авторська оцінка діяльності таких видатних особистостей, архітекторів, науковців, викладачів архітектурного факультету КНУБА (КІБІ), як: О.М. Вербицький, С.О. Гіляров, М.О. Гусєв, М.О. Даміловский, А.В. Добровольський, Л.А. Добровольський, Д.М. Дяченко, В.Г. Заболотний, В.Г. Кричевський, І.Й. Лошаков, І.В. Моргілевський, В.М. Онащенко, В.М. Риков, М.П. Сєвєров, О.О. Сидоренко, О.Я. Хорхот, В.В. Чепелик, Я.А. Штейнберг, П.Г. Юрченко.