Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1239

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Адаптація системи нечіткого виведення до задачі оцінки впливу ремонтно-будівельних робіт на технічний стан об’єкта будівництва
    (2020) Пасько, Роман Миколайович; Теренчук, Світлана Анатоліївна; Азнаурян, Ірина Олександрівна
    Об’єктом дослідження в цій роботі є процес проведення судових будівельно-технічних експертиз та експертних досліджень з оцінки впливу ремонтно-будівельних робіт на технічний стан поряд розташованих об’єктів будівництва. Основним завданням, на вирішення якого орієнтована робота, є автоматизація процесу експертної оцінки міри впливу ремонтно-будівельних робіт на технічний стан об’єктів, поряд з якими були проведені або проводяться ці роботи. Автоматизація експертної діяльності в цій галузі передбачає розробку та використання системи нечіткого виведення. На цих етапах створення системи виникає завдання її адаптації до розв’язання задачі, що ставиться перед системою. Адаптація системи нечіткого виведення передбачає розв’язання питань інтерпретації знань, фазифікації та дефазифікації даних, встановлення ступеня неповноти простору вхідних даних та вибору альтернативних напрямів пошуку в просторі можливих рішень. В цій роботі вирішуються зазначені питання обробки вхідних даних. При цьому особлива увага приділяється дослідженню чітких параметрів пошкоджень об’єкта, та нечітких характеристик такого фактора впливу, як просідання ґрунтів на території розташування майданчика об’єкта. При моделюванні системи ураховується можливість впливу факторів середовища, що не пов’язані з ремонтно-будівельними роботами. Це означає, що при відповідному навчанні система нечіткого виведення може використовуватися для прогнозування міри впливу будь-яких факторів антропогенного чи природного характеру на технічний стан об’єктів будівництва. Практичне значення роботи полягає в скороченні термінів проведення та підвищенні надійності оцінок, що виконуються в умовах композиційної невизначеності.