Вентиляція та теплогазопостачання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 8
 • Документ
  Precise Explicit Approximations of the Colebrook-White Equation for Engineering Systems
  (Springer, 2020-08-17) Mileikovskyi, Viktor; Tkachenko, Tetiana
  Modern automated engineering systems have variable hydraulic/aero- dynamic conditions with Reynolds number from zero to hundred thousand with a wide range of roughness. Simple approximations of the Colebrook-White equa- tion cannot give enough precision. The aim of the work is a universal simple precise approximation of the Colebrook-White equation. The methods are se- lected by the analysis of the equation curve. In the whole range of turbulent flow, it is near to linear. Thus, Newton’s method is very effective. The algorithm is proposed for getting high-precision approximations. The results are two simple explicit ones for rough and careful calculations with a deviation of 5.36 % and 0.00072 % in a wide range of parameters. It is shown on the examples of the objects: the highest building “Biotecton” and researches of “green roofs” in a wind tunnel. The scientific novelty is that we scientifically grounded the effective usage of Newton’s method, which provides new universal, precise and simple explicit approximations of Colebrook-White equation. The practical value is that the approximations are covered different practical tasks of hydraulic and aerody- namic calculations in the whole range of turbulent flow.
 • Документ
  Математичне моделювання організації повітрообміну опуклими напівобмеженими струминами, що взаємодіють
  (Видавець Кушнір Г. М., 2021-04) Корбут, Вадим; Мілейковський, Віктор
  В Київському національному університеті будівництва і архітектури на кафедрі теплогазопостачання і вентиляції розроблено схему організації повітрообміну з подачею повітря над робочою зоною, а також створено повітророзподільник ежекційний сопловий (ПЕС-Д) для неї. Він формує струмину, яка швидко затухає завдяки настиланню на опуклу поверхню. Завдяки цьому вдається досягти енергоефективного формування мікроклімату в приміщеннях, де неможливо подати повітря безпосередньо до робочої зони. На прикладі виставкової зали для проведення комерційних виставок показано високу ефективність та стабільність подібної схеми.
 • Документ
  Research of Deformation of Valve Throttling Characteristics under Gravitational Influence in Hydraulic Systems
  (Wydział budownictwa Politechniki częstochowskiej, 2019-12-23) Mileikovskyi, Viktor
  Control valve operation influences the efficiency of hydraulic systems. The deformation of the throttling characteristics in control valves by hydraulic resistances in a single-circuit regulated circuit is well studied. Nevertheless, there are other significant reasons for the deformation. This paper will focus on gravitational influences. The results show significant deformations. They are described by multiplying the valve authority by 0.6-1.7.
 • Документ
  Дослідження тепломасообміну в теплообмінниках з використанням прихованої теплоти кригоутворення
  (Криворізький національний університет, 2017) Коновалюк, В. А.
  Мета роботи - розробка енергозберігаючої методики для зменшення витрат енергії на нагрівання повітря за рахунок використання прихованої теплоти кригоутворення. Цей спосіб є нетрадиційним, але при наявності великого водоймища достатньої глибини існує можливість підігрівання повітря в вертикальних камерах зрошення з використанням теплоти кригоутворення. При цьому замерзлі краплі за допомогою води повертаються у водоймище, де ця крига буде танути. Використано метод теоретичного й експериментального дослідження на моделі камери зрошення в зимовий період року. Теоретично встановлено залежності між параметрами повітря і води, експериментально визначено термічні коефіцієнти тепло- і масообміну. Наукова новизна полягає в розробці нетрадиційного способу використання прихованої теплоти кригоутворення і створенні практичної методики розрахунку теплообмінника. Описано процес замерзання крапель під час їх падіння. Встановлено, що термічний коефіцієнт корисної дії залежить від діаметрів крапель, швидкості руху повітря, рівномірності розподілу крапель у камері зрошення. Найбільша ефективність теплообміну досягається при знаходженні крапель в "завислому стані". Для цього необхідно, щоб краплі були приблизно однакового розміру, а це в свою чергу залежить від діаметра сопла форсунок і тиску води перед нею. Цим умовам найкраще відповідають форсунки тангенціального типу з соплами діаметром 2 мм. Швидкість руху повітря в камері зрошення повинна бути в межах 1,3 - 1,5 м/с. Розроблена методика розрахунку нетрадиційного теплообмінника з використанням прихованої теплоти кригоутворення. Одержано теоретичні залежності і розроблено практичні рекомендації для проектування теплообмінників з використанням прихованої теплоти кригоутворення. Розроблена методика розрахунку параметрів камер зрошення. Кількість рядів форсунок повинна бути рівною 2. Відстань між форсунками слід приймати 0,5 м. Для надійного транспортування криги водою, відношення маси криги до маси води повинна бути 1:1. Таким чином робота дозволяє проектувати камери зрошення з використанням прихованої теплоти кригоутворення.
 • Документ
  New Approach for Estimation of Zonal Efficiency of Air Exchange Organization
  (Science Publishing Corporation, 2018) Dovhaliuk, Volodymyr; Mileikovskyi, Viktor
  Energy efficiency of buildings is dependent on air exchange organization. There are different methods for efficiency estimation of it. As it is shown in literature review, they have significant limitations including non-obvious physical meaning, which cause problems in validation of the results. Certain of them are not acceptable for zonal ventilation in rooms. Previous author’s work introduces new approach for the efficiency estimation of air exchange in a single-zone or multi-zonal rooms, which has obvious physical meaning – relation of demands and supplied potentials. It provides the efficiency value for whole room only. In this work, by the similar approach, a method is proposed for estimation of zonal air exchange efficiency in different kind of rooms for each occupied zone separately. Additional definitions are introduced for the parameters and demands estimation in each occupied zone. The example of efficiency estimation of air exchange in a museum room with constant air volume system of air conditioning is solved. Sheltering of the keeping zone is recommended for the maximum air exchange efficiency.