Наукові статті

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/30

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 118
 • Документ
  ARDUINO: прості рішення в автоматизації процесів
  (Видавництво ХФКХП ДБТУ, 2024-04-04) Григорчук, Олександр Михайлович; Гламаздін, Павло
  У статті розглянуто основні переваги плат розробника Arduino, їх можливі проєкти реалізації у приладах для створення систем керування пристроями
 • Документ
  Літій-іонні акумулятори: будова, принцип дії та використання
  (Видавництво ХФКХП ДБТУ, 2024-04-04) Григорчук, Олександр Михайлович; Ходаківський, Олександр Павлович
  У статті розглянуто будову, принцип дії та використання літій-іонних акумуляторів, показано їх основні переваги та недоліки
 • Документ
  Застосунок «Xodo PDF Reader & Editor» як один з інструментів роботи викладача
  (КОМПРИНТ, 2023-11-16) Власова, Альона Юріївна; Григорчук, Олександр Михайлович
  У статті розглянуто критерії вибору інструментів для організації дистанційного навчання з урахуванням їх універсальності, показано основний інструментарій застосунку редактора Xodo в роботі викладача, що дозволяє здійснювати перегляд та навігацію файлів, робити примітки та коментарі, перетворювати файли із формату PDF у формат Word, PowerPoint і Excel і навпаки, ставити підписи, створювати та заповнювати форми, редагувати файли MS Office, мати повний доступ до всіх документів вашого пристрою та хмарного середовища.
 • Документ
  Графічні задачі з фізики: питання класифікації
  (КОМПРИНТ, 2023-11-16) Григорчук, Олександр Михайлович; Тарасевич, Віталій Іванович; Найко Віталій Андрійович
  У статті з'ясована роль класифікації фізичних задач, показано переваги графічного способу подання навчальної інформації перед іншими, що дозволяє проводити диференціювання й інтегрування, екстраполяцію та інтерполяцію, визначати екстремуми функції, наочно подавати результати сумісних вимірювань та здійснювати пошук оптимального рівняння зв’язку між фізичними величинами, будувати діаграми, епюри, проводити прості математичні обчислення із використанням номограм.
 • Документ
  Професійно орієнтована задача з фізики: аналіз змісту
  (Державний податковий університет, 2023-04-20) Григорчук, Олександр Михайлович; Тарасевич, Віталій Іванович; Петруньок, Тетяна Броніславівна
  В статті розглянуто елементи аналізу змісту професійно орієнтованої задачі з фізики. З'ясовано важливість форм аналізу змісту задачі: короткого запису умов і вимог, а також схематичного зображення (малюнок, креслення, схема, графік) процесу або ситуації, описаних у задачі. Обґрунтовано використання системи контрольних запитань для аналізу змісту навчальної професійно орієнтованої задачі з фізики.
 • Документ
  Професійно орієнтовані задачі з фізики: функціональний аспект
  (ЦФЕНД, 2023-03-21) Григорчук, Олександр Михайлович; Тарасевич, Віталій Іванович; Ромах, Марія Володимирівна
  У статті узагальнено досвід використання навчальних задач у процесі професійно орієнтованого навчання фізики студентів будівельних спеціальностей, що дозволило виявити та виокремити основні функції навчальних задач з фізики: пізнавальну, розвивальну та контролюючу функції фізичних задач, функцію реалізації єдності теорії і практики, функцію використання міжпредметних зв’язків та функції закріплення знань, формування практичних умінь і навичок, які забезпечуються змістово-діяльнісною, мотиваційною та ціннісно-вольовою компонентами.
 • Документ
  Development of models of the electromagnetic environment in buildings and urbanized areas
  (Технологічний центр, 2022-12-30) Levchenko, Larysa; Ausheva, Nataliia; Burdeina, Nataliia; Aznaurian, Iryna; Biruk, Yana; Kasatkina, Nataliia; Matvieieva, Iryna; Nazarenko, Vasyl; Nikolaiev, Kyrylo; Tykhenko, Oksana
  A set of measures and means to control the electromagnetic situation of the environment in the territories of urban development, in buildings and individual premises has been substantiated and developed. The simulation tools show the ability to rationalize the parameters of overhead lines with voltages of 220 kV and below, which will reduce the electromagnetic load in the territories. Modeling the propagation of fields from underground high-voltage lines has established that the values of magnetic fields compared to overhead lines are lower up to 30 times. Models of propagation of electromagnetic fields of very high and ultrahigh frequency were built. Sources of electromagnetic fields of non-production origin in industrial buildings have been investigated. Uncompensated currents in power networks with nonlinear electric consumers generate magnetic fields by induction of 0.35–1.20 μT, which exceeds the maximum permissible levels of operation of computer equipment. Leakage currents on grounded metal structures generate magnetic fields with 1.52–6.75 μT. Simulation of the propagation of electric and magnetic fields of components of personal computers of controlled ranges according to the MPRII standard was carried out. Models of propagation of the magnetic field of industrial frequency around electric motors and generators with their cross sections were built. On the basis of such models, design schemes for placing equipment in production areas are selected or places of safe stay and movement of personnel are selected. The expediency of using shielding to reduce field levels to safe values due to coating surfaces with liquid protective mixtures was shown. Metal-containing composition based on water-dispersion paint makes it possible to reduce the level= of magnetic field of industrial frequency by 2.5–2.6 times, electric field by 1.6–1.7 times, electromagnetic field of industrial frequency – by 1.2–1.3 times.
 • Документ
  Методичні засади автоматизації проектування рідких композиційних матеріалів для екранування електромагнітних полів
  (Черкаський технологічний університет, 2022-11) Бурдейна, Н.Б.; Бірук, Я.І.
  Дослідження, виконані в останні роки демонструють перспективність застосування рідких матеріалів для екранування електромагнітних полів. Але проектування захисних сумішей стикається з низкою проблем. Ці суміші є композиційними, складаються принаймні з трьох компонентів, що мають різні магнітні та електрофізичні властивості. Крім того, потрібно враховувати параметри полів, які потребують екранування. У загальному випадку у процесі проектування захисного матеріалу необхідно враховувати електрофізичні властивості матриці, магнітні та електрофізичні властивості кожного з екрануючих наповнювачів та їх концентрації.
 • Документ
  Рідкі захисні композиції для екранування електромагнітних випромінювань радіотехнічних об’єктів аеродромів цивільної авіації
  (Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна)., 2022-09) Матвєєва, І. В.; Бірук, Я. І.; Азнаурян, І. О.
  Розроблено засади проектування та досліджено захисні властивості рідинних матеріалів для екранування електричних, магнітних та електромагнітних полів широкого частотного діапазону. Для проектування матеріалів з необхідними (прогнозованими) захисними властивостями було розраховано відносні магнітну, діелектричну проникності матеріалів.
 • Документ
  Determining the dynamics of electromagnetic fields, air ionization, low-frequency sound and their normalization in premises for computer equipment
  (ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", 2022) Glyva, V; Kasatkina, N; Levchenko, L; Tykhenko, O; Nazarenko, V; Burdeina, N; Panova, O.; Bahrii, M.; Nikolaiev, K.; Biruk, Y.
  Computers are an important technical tool in many types of administrative, production, and educational activities. They are the main tool in managing technological processes at industrial enterprises, in air traffic management, the generation and transmission of electricity, etc. Users of this category perform responsible work, the quality and infallibility affect the safetyof people, the smooth operation of enterprises, and the quality of products. Therefore, such personnel must be provided with the most favorable working conditions. Significant impact on workers is exerted by such physical factors of the production environment as microclimate, electromagnetic fields, insufficient air ionization, noise.