Наукові статті

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/30

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 276
 • Документ
  Дослідження зносу шин скрепера в експлуатаційних умовах
  (НУ «Чернігівська політехніка», 2024-05) Балака, М. М.; Бабський, В. Р.; Міщук, Д. О.; Санкін, І. Є.
  Знос за своєю сутністю є більш складним процесом, ніж зовнішнє тертя, і представляє результат сукупного впливу фізико-хімічних та механічних процесів, що відбуваються в поверхневому шарі контакту шин землерийно-транспортних машин з опорною поверхнею. Завдання попередження передчасного зносу і руйнування шин є складним та пов’язано з умінням визначити їх види, безпомилково виявити причину руйнування шин. В основу методики оцінювання зносу протектора шин в реальних умовах експлуатації скрепера покладено ваговий метод контрольних пробок, що полягає у встановленні в екваторіальній площині шини в шести радіальних перерізах циліндричних пробок з протекторної гуми, які через визначені проміжки напрацювання машини витягуються з протектора та в лабораторних умовах з високою точністю зважуються.
 • Документ
  Автоматизація технологічних процесів та робототехніка: роль фізики
  (Видавництво ХФКХП ДБТУ, 2024-04-04) Григорчук, Олександр Михайлович; Федорченко, Іван Сергійович
  У статті з'ясовано роль фізики у сучасній технологічній автоматизації та робототехніці, розглянуто використання приладів із використанням фізики в автоматизації технологічних процесів та робототехніці.
 • Документ
  Методика розрахунку механізму повороту захватного пристрою річстакера
  (Херсонська державна морська академія, 2023-09-28) Лисак, С. І.; Балака, М. М.; Мачишин, Г. М.
  Річстакери на сьогодні є ефективною й маневровною технікою для контейнерних перевезень у вантажних терміналах і портах. Очевидним є те, що проєктування такої техніки зумовлює практичний інтерес спеціалістів машинобудівної галузі, однак відсутність у відкритих джерелах інформації конструктивних або кінематичних схем механізмів керування обладнанням та рекомендацій щодо до їх розрахунку не дозволяє здійснити ефективний підхід до створення та модернізації річстакерів. У результаті проведених досліджень розроблено методику розрахунку механізму повороту захватного пристрою річстакера, яка враховує кінематичні та силові параметри роботи контейнерного спредера і може бути використана як на стадіях проєктування чи конструювання механізмів, так і у режимах реальної експлуатації річстакера.
 • Документ
  Особливості роботи напірних похильних збірних дренажних трубопроводів при наявності похилу рівня ґрунтових вод
  (Науковий журнал "Технічні науки та технології", 2024-02) Кравчук, Андрій; Кравчук, Олександр; Возний, Олександр
  На основі аналізу системи диференційних рівнянь, які описують рух рідини в збірних дренажних трубопроводах, що прокладені і працюють при наявності певного похилу рівня ґрунтових вод, запропоновані досить прості і зручні для застосування аналітичні залежності для розрахунку основних гідравлічних і конструктивних характеристик таких труб. Досліджено, як величина геометричного похилу прокладання дренажної труби та рівень ґрунтових вод впливає на її розрахункові характеристики.
 • Документ
  Визначення згинальних моментів та напружень у перерізах тягової рами скрепера
  (НТУ «Дніпровська політехніка», 2024-04) Назаренко, М. В.; Панфілов, В. В.; Балака, М. М.
  У роботі представлено методику визначення згинальних моментів та напружень у заданих перерізах тягової рами скрепера, що виникатимуть при експлуатації на об’єктах дорожнього будівництва. Побудовано епюри згинальних моментів у вертикальній площині для навантаженого стану конструкції тягової рами скрепера.
 • Документ
  Побудова статичної тягової характеристики землерийно-транспортної машини
  (НТУ «Дніпровська політехніка», 2024-04) Балака, М. М.; Пархоменко, М. А.
  У роботі наведено методику побудови теоретичної статичної тягової характеристики землерийно-транспортної машини з використанням лінеаризованої регуляторної характеристики дизельного двигуна, яка у графічній формі визначає тягово-зчіпні та паливно-економічні властивості машини, дозволяє провести оцінку останніх за критерієм узагальненого енергетичного потенціалу продуктивності та розв’язати значний клас задач, пов’язаних з виробничою експлуатацією машин.
 • Документ
  ARDUINO: прості рішення в автоматизації процесів
  (Видавництво ХФКХП ДБТУ, 2024-04-04) Григорчук, Олександр Михайлович; Гламаздін, Павло
  У статті розглянуто основні переваги плат розробника Arduino, їх можливі проєкти реалізації у приладах для створення систем керування пристроями
 • Документ
  Вплив теплових процесів на конструкцію і експлуатаційні характеристики абразивно армованих кругів
  (НУБіП України, 2024-04-19) Почка, К.І.; Абрашкевич, Ю.Д.; Пристайло, М.О.; Поліщук, А.Г.
  На основі вивчених термічних процесів розроблені раціональні методи різання для підвищення зносостійкості кругів і зниження енергоємності процесу різання.
 • Документ
  Літій-іонні акумулятори: будова, принцип дії та використання
  (Видавництво ХФКХП ДБТУ, 2024-04-04) Григорчук, Олександр Михайлович; Ходаківський, Олександр Павлович
  У статті розглянуто будову, принцип дії та використання літій-іонних акумуляторів, показано їх основні переваги та недоліки
 • Документ
  Механізм втомного зносу протектора пневматичних шин
  (Рівне: НУВГП, 2020-11) Балака, Максим; Паламарчук, Дмитро; Новохацький, Петро
  Кочення колеса з пневматичною шиною по опорній поверхні за різних режимів роботи обов’язково супроводжується явищем проковзування протектора шини відносно опорної поверхні, що суттєво впливає на тягово-зчіпні властивості рушія, знос та довговічність протектора шини. Однак знос протектора є складним процесом за зовнішнє тертя і є результатом впливу фізико-хімічних та механічних процесів, що відбуваються в контакті пневматичної шини з опорною поверхнею. Завдання попередження передчасного зносу і руйнування шин є складним та пов’язано з умінням визначити їх види, безпомилково виявити причину кожного руйнування шини. Для пневматичних шин, встановлених на транспортних засобах, найбільш характерним є втомний знос протектора.