Наукові статті

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/30

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Моделювання дощезахисних функцій покриттів
  (КНУБА, 1998) Підгорний, О. Л.
  Для моделювання дощезахисних функцій оболонок покриттів пропонується запровадити поняття дощезахисного конуса. Його твірні задають траєкторію падіння крапель дощу за всіх напрямків вітру. Нахил твірних змінюється залежно від співвідношення швидкості падіння крапель і швидкості вітру, що визначається розою вітрів. Безліч конусів з вершинами на заданій лінії контуру оболонки утворюють конгруенцію прямих, тіло якої обмежується двома полами торса. Вони ділять поверхню, що захищається, на зони за ступенем захисту. Розглядається обернена задача визначення контуру оболонки, змочуваність стін, можливості дощезахисту за різної сили вітру за шкалою Бофорта
 • Документ
  Водогрейные котлы для передвижных котельных установок
  (Изд-во литературы по стр-ву, 1990) Макаров, Анатолий; Козлова, Людмила; Меняйло, Анатолий; Литвиненко, Николай; Сенчук, Михаил; Прусский, Александр
  Современные конструкции котлов (водотрубные, жаротрубно-дымогарные, водотрубно-дымогарные, панельно-дымогарные) для передвижных котельных установок отличаются компактностью, низкой удельной массой, что достигается интенсификацией процессов сжигания топлива и теплопередачи, а также применением газоплотных ограждающих поверхностей
 • Документ
  Особливості використання твердого палива в системах теплопостачання малих населених пунктів та фермерських господарств
  (Інститут газу України, 1996) Сенчук, Михайло Петрович; Макаров, Анатолій Стефанович
  Наведено співвідношення цін на виробництво тепла при спалюванні різних видів палива в Україні та деяких інших країнах. Розглянуто існуючу ситуацію в Україні по використанню вугілля і виробництву котлів для його спалювання. Показано економічну доцільність спалювання дешевого рядового вугілля в механізованих котлах і необхідність впровадження їх у серійне виробництво
 • Документ
  Гипсосодержащие композиты, модифицированные серой и золой
  (Київський інститут залізничного транспорту, 1998) Гасан, Юрій; Тарасевич, Віталій; Дорошенко, Олександра; Кучерова, Галина; Азнаурян, Ірина; Бондаренко, Сергій
  У роботі викладені теоретичні основи модифікації гіпсовмісних матеріалів і виробів попелом-унос ТЕС і сіркою. Показано, що попіл направлено змінює масопереносні характеристики твердіючих гіпсовмісних систем, дозволяючи створювати оптимальні для просочення розплавом сірки матриці. Одержаний гіпсопопелосірковий композит відрізняється високою міцністю, водо- і корозійною стійкістю.