Наукові статті

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/30

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 38
 • Документ
  Засади розроблення рідких сумішей для екранування електромагнітних полів широкого частотного діапазону
  (2022) Панова, О. В.; Бірук, Я. І.
  Екранування є найбільш ефективним засобом захисту людей від впливу електричних, магнітних та електромагнітних полів. Але практичні застосування матеріалів для виготовлення електромагнітних екранів зустрічається з низкою проблем. Більшість металевих захисних матеріалів мають велику вагу і жорсткість, що ускладнює їх практичне застосування. У низькочастотній області електромагнітного спектра більша частина захисних властивостей припадає на поглинання електромагнітної енергії, у високочастотній – на відбиття електромагнітних хвиль, що є небажаним. Цих недоліків можуть бути позбавлені композиційні екрануючі матеріали. Але якщо вони дуже тонкі й еластичні, то мають велику вартість, а матеріали більшої товщини (0,3-1,0 мм) складно застосувати для облицювання поверхонь складної форми.
 • Документ
  Розрахунок ефективності електромагнітного екранування композиційними матеріалами з електропровідними немагнітними добавками
  (2021) Панова, О. В.; Краснянський, Г. Ю.; Азнаурян, І. О.
  Представлено результати теоретичних досліджень захисних властивостей композиційних облицювальних матеріалів на основі діелектричної матриці з немагнітним електропровідним наповнювачем у широкому діапазоні частот падаючого електромагнітного випромінювання. Отримано вирази для величин проходження, відбиття та поглинання і розрахованої на їх основі ефективності екранування електромагнітного випромінювання матеріалом. Необхідні для розрахунків залежності діелектричної проникності та електро-провідності композиту від об'ємної частки електропровідної добавки отримано на підставі гіпотези подібності при врахуванні ненульової провідності діелектричної матриці. Встановлено задовільну відповідність результатів розрахунків із виміряними характеристиками екранування зразків металосилікатних матеріалів на основі гідросилікатів кальцію та мідного порошку. Загалом наведені результати показують адекватність запропонованої розрахункової методики і свідчать, що вона може бути використана для попередніх оцінок характеристик екранування при проєктуванні електромагнітних екранів на основі композиційних облицювальних матеріалів.
 • Документ
  Технологічні засади виготовлення спецодягу для екранування електромагнітних полів широкого частотного діапазону
  (2021) Левченко, Л. О.; Багрій, М. М.; Панова, О. В.; Бірук, Я. І.
  Проведено аналіз спеціального одягу, що використовується в Україні для захисту від електромагнітних впливів для працівників енергетичної галузі та експлуатаційників виcокочастотного електронного обладнання. В результаті аналізу існуючого спеціального захисного одягу, нормативної бази та експериментальних досліджень обґрунтовано доцільність проектування та розробки текстильних матеріалів для виготовлення спеціального захисного одягу з заданими екрануючими властивостями. Визначено критерії, яким повинен відповідати захисний одяг, а саме достатні коефіцієнти екранування, прийнятні ергономічні характеристики, підвищена зносостійкість, збереження екрануючих властивостей в процесі експлуатації.
 • Документ
  Дослідження новітніх покриттів з екрануючими властивостями власного виробництва Містобудування та територіальне планування
  (Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2021., 2021) Панова, О. В.; Бірук, Я. І.; Бесараб, О. М.; Корміліцин, Я. І.
  У сучасному світі захист від впливу техногенних електромагнітних полів екрануванням дістає все частішого застосування. В умовах переходу на міжнародні стандарти у різних галузях будівництва при виготовленні новітніх облицювальних та оздоблювальних матеріалів найбільш перспективними та затребуваними є будівельні матеріали із екрануючими властивостями. Зниження ваги за рахунок товщини екрануючого покриття будівельного матеріалу не завжди доцільне і не завжди дозволено відповідними державними та міжнародними санітарними нормами. Теоретичні розрахунки з цього питання або математичні прогнозування мінімізують витрати на виготовлення субстанції екрануючого матеріалу, і загалом, знижують загальну кількість вимірювань на їх підтвердження. Представлена методика дає змогу орієнтовно прогнозувати захисні властивості в залежності від параметрів полів, які потребують екранування.
 • Документ
  Проектування рідинних композиційних матеріалів для екранування електромагнітних полів
  (2021) Глива, В. А.; Бахарєв, В. С.; Касаткіна, Н. В.; Левченко, О. Г.; Левченко, Л. О.; Бурдейна, Н. Б.; Гузій, С. Г.; Панова, О. В.; Бірук, Я. І.
  Розроблено засади проектування та досліджено захисні властивості рі- динних матеріалів для екранування електричних, магнітних та електромагні- тних полів широкого частотного діапазону. Матеріали виготовлялися на осно- ві концентрату залізної руди та пігментної добавки, у якості матриці були використані водно-дисперсна та геополімерна фарби. Випробування захисних властивостей для електричних та магнітних складових електромагнітного поля промислової частоти показали, що коефіцієнти екранування електрично- го поля за концентрації екрануючої речовини 15−60 % (за вагою) − 1,1−8,6; ма- гнітного поля − 1,2−5,3.
 • Документ
  Електромагнітний екран градієнтного типу
  (2021) Левченко, Л. О.; Осадчий, Б. М.; Панова, О. В.; Бірук, Я. І.
  У роботі розглянуто основні принципи проектування та вироблення матеріалів для екранування електромагнітних полів широкочастотного діапазону включно з промчастотою та різноманітним діапазоном її гармонік та інтергармонік, які генеруються при виробництві та передачі електроенергії. Сформульовано головні вимоги до таких матеріалів. Головними з них є: лицьова поверхня повинна мати електрофізичні властивості (діелектричну та магнітну проникності), мінімально можливі для забезпечення низьких коефіцієнтів відбиття електромагнітних хвиль.
 • Документ
  Техногенні електромагнітні поля та випромінювання як фактор негативної дії на працюючих.
  (2021) Бірук, Я. І.; Панова, О. В.
  Дослідження щодо негативної дії на живі організми у медичній сфері засновані на використанні дії техногенних електромагнітних полів різної природи та малої інтенсивності. В результаті не стабільного електромагнітного навантаження на виробництві та перенасичення технічних засобів встановлено, що дія негативного впливу на живі організмами досліджується на постійній основі науковцями різних напрямків діяльності: в охороні праці, екології, безпеці життєдіяльності та медицині. Цього вимагає стрімкий технічний прогрес у науці та технікі та новітні технології лікування у медицині.
 • Документ
  Дослідження захисних властивостей новітніх екрануючих матеріалів
  (КНУБА, 2011) Панова, О. В.; Маруда, О. А.
  Доповідь присвячена дослідженню захисних властивостей новітніх екрануючих матеріалів з метою отримання достовірних даних щодо захисту працюючих.
 • Документ
  Формування позитивної мотивації студентів до вивчення фізики при дослідженні факторів впливу електронних приладів на людину
  (СДПУ, 2007) Бурдейна, Н. Б.; Глива, В. А.; Панова, О. В.
  Стаття присвячена доллідженню факторів впливу електронних приладів на людину.
 • Документ
  Особливості впливу техногенних факторів фізичного походження на будівельні матеріали з домішками для житлових приміщень з урахуванням їх гранично допустимих концентрацій
  (КНУБА, 2010-11) Панова, О. В.
  Доповідь присвячена особливостям впливу техногенних факторів фізичного походження на будівельні матеріали з домішками для житлових приміщень з урахуванням їх гранично допустимих концентрацій.