Розрахунок ефективності електромагнітного екранування композиційними матеріалами з електропровідними немагнітними добавками

Ескіз

Дата

2021

Автори

Панова, О. В.
Краснянський, Г. Ю.
Азнаурян, І. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Представлено результати теоретичних досліджень захисних властивостей композиційних облицювальних матеріалів на основі діелектричної матриці з немагнітним електропровідним наповнювачем у широкому діапазоні частот падаючого електромагнітного випромінювання. Отримано вирази для величин проходження, відбиття та поглинання і розрахованої на їх основі ефективності екранування електромагнітного випромінювання матеріалом. Необхідні для розрахунків залежності діелектричної проникності та електро-провідності композиту від об'ємної частки електропровідної добавки отримано на підставі гіпотези подібності при врахуванні ненульової провідності діелектричної матриці. Встановлено задовільну відповідність результатів розрахунків із виміряними характеристиками екранування зразків металосилікатних матеріалів на основі гідросилікатів кальцію та мідного порошку. Загалом наведені результати показують адекватність запропонованої розрахункової методики і свідчать, що вона може бути використана для попередніх оцінок характеристик екранування при проєктуванні електромагнітних екранів на основі композиційних облицювальних матеріалів.

Опис

Ключові слова

електромагнітне випромінювання, електромагнітні екрани, ефективність екранування, металосилікатні матеріали, електропровідні добавки, діелектрична проникність, електропровідність, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Панова О. В. Розрахунок ефективності електромагнітного екранування композиційними матеріалами з електропровідними немагнітними добавками / О. В. Панова, Г. Ю. Краснянський, І. О. Азнаурян // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. А. О. Білощицький. - Київ : КНУБА, 2021. – № 48. – С. 152 – 159. - Бібліогр. : 27 назв. DOI: 10.32347/2412-9933.2021.48.152-159

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced