Проектування рідинних композиційних матеріалів для екранування електромагнітних полів

Анотація
Розроблено засади проектування та досліджено захисні властивості рі- динних матеріалів для екранування електричних, магнітних та електромагні- тних полів широкого частотного діапазону. Матеріали виготовлялися на осно- ві концентрату залізної руди та пігментної добавки, у якості матриці були використані водно-дисперсна та геополімерна фарби. Випробування захисних властивостей для електричних та магнітних складових електромагнітного поля промислової частоти показали, що коефіцієнти екранування електрично- го поля за концентрації екрануючої речовини 15−60 % (за вагою) − 1,1−8,6; ма- гнітного поля − 1,2−5,3.
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, електромагнітне поле, коефіцієнт екранування, магнітна проникність, діелектрична проникність, композиційні матеріали
Бібліографічний опис
Проектування рідинних композиційних матеріалів для екранування електромагнітних полів / Глива, В. А., Бахарєв, В. С., Касаткіна, Н. В., Левченко, О. Г., Левченко, Л. О., Бурдейна, Н. Б., Гузій, С. Г., Панова, О. В., Тихенко, О. М., Бірук, Я. І. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(6 (111), 25 – 31. – Бібліогр. : 13 назв.