Проектування рідинних композиційних матеріалів для екранування електромагнітних полів

Ескіз

Дата

2021

Автори

Глива, В. А.
Бахарєв, В. С.
Касаткіна, Н. В.
Левченко, О. Г.
Левченко, Л. О.
Бурдейна, Н. Б.
Гузій, С. Г.
Панова, О. В.
Бірук, Я. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розроблено засади проектування та досліджено захисні властивості рі- динних матеріалів для екранування електричних, магнітних та електромагні- тних полів широкого частотного діапазону. Матеріали виготовлялися на осно- ві концентрату залізної руди та пігментної добавки, у якості матриці були використані водно-дисперсна та геополімерна фарби. Випробування захисних властивостей для електричних та магнітних складових електромагнітного поля промислової частоти показали, що коефіцієнти екранування електрично- го поля за концентрації екрануючої речовини 15−60 % (за вагою) − 1,1−8,6; ма- гнітного поля − 1,2−5,3.

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, електромагнітне поле, коефіцієнт екранування, магнітна проникність, діелектрична проникність, композиційні матеріали

Бібліографічний опис

Проектування рідинних композиційних матеріалів для екранування електромагнітних полів / Глива, В. А., Бахарєв, В. С., Касаткіна, Н. В., Левченко, О. Г., Левченко, Л. О., Бурдейна, Н. Б., Гузій, С. Г., Панова, О. В., Тихенко, О. М., Бірук, Я. І. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(6 (111), 25 – 31. – Бібліогр. : 13 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset