Охорона праці

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 73
 • Документ
  Методичні засади автоматизації проектування рідких композиційних матеріалів для екранування електромагнітних полів
  (Черкаський технологічний університет, 2022-11) Бурдейна, Н.Б.; Бірук, Я.І.
  Дослідження, виконані в останні роки демонструють перспективність застосування рідких матеріалів для екранування електромагнітних полів. Але проектування захисних сумішей стикається з низкою проблем. Ці суміші є композиційними, складаються принаймні з трьох компонентів, що мають різні магнітні та електрофізичні властивості. Крім того, потрібно враховувати параметри полів, які потребують екранування. У загальному випадку у процесі проектування захисного матеріалу необхідно враховувати електрофізичні властивості матриці, магнітні та електрофізичні властивості кожного з екрануючих наповнювачів та їх концентрації.
 • Документ
  Рідкі захисні композиції для екранування електромагнітних випромінювань радіотехнічних об’єктів аеродромів цивільної авіації
  (Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна)., 2022-09) Матвєєва, І. В.; Бірук, Я. І.; Азнаурян, І. О.
  Розроблено засади проектування та досліджено захисні властивості рідинних матеріалів для екранування електричних, магнітних та електромагнітних полів широкого частотного діапазону. Для проектування матеріалів з необхідними (прогнозованими) захисними властивостями було розраховано відносні магнітну, діелектричну проникності матеріалів.
 • Документ
  Determining the dynamics of electromagnetic fields, air ionization, low-frequency sound and their normalization in premises for computer equipment
  (ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", 2022) Glyva, V; Kasatkina, N; Levchenko, L; Tykhenko, O; Nazarenko, V; Burdeina, N; Panova, O.; Bahrii, M.; Nikolaiev, K.; Biruk, Y.
  Computers are an important technical tool in many types of administrative, production, and educational activities. They are the main tool in managing technological processes at industrial enterprises, in air traffic management, the generation and transmission of electricity, etc. Users of this category perform responsible work, the quality and infallibility affect the safetyof people, the smooth operation of enterprises, and the quality of products. Therefore, such personnel must be provided with the most favorable working conditions. Significant impact on workers is exerted by such physical factors of the production environment as microclimate, electromagnetic fields, insufficient air ionization, noise.
 • Документ
  Засади розроблення рідких сумішей для екранування електромагнітних полів широкого частотного діапазону
  (2022) Панова, О. В.; Бірук, Я. І.
  Екранування є найбільш ефективним засобом захисту людей від впливу електричних, магнітних та електромагнітних полів. Але практичні застосування матеріалів для виготовлення електромагнітних екранів зустрічається з низкою проблем. Більшість металевих захисних матеріалів мають велику вагу і жорсткість, що ускладнює їх практичне застосування. У низькочастотній області електромагнітного спектра більша частина захисних властивостей припадає на поглинання електромагнітної енергії, у високочастотній – на відбиття електромагнітних хвиль, що є небажаним. Цих недоліків можуть бути позбавлені композиційні екрануючі матеріали. Але якщо вони дуже тонкі й еластичні, то мають велику вартість, а матеріали більшої товщини (0,3-1,0 мм) складно застосувати для облицювання поверхонь складної форми.
 • Документ
  Оцінка виробничого ризику для працівників по відновленню міської інфраструктури
  (2021-09-15) Волошкіна, О. С.; Ковальова, А. В.; Жукова, О. Г.
  Авторами представлено методологію системного підходу до визначення професійного ризику для працюючих на відкритому повітрі, яка дозволяє враховувати забруднення атмосферного повітря хімічними елементами та пилом. Системна математична модель ґрунтується на підході, що передбачає виконання двох основних операцій: формування множини альтернатив факторів впливу та порівняння і вибір варіантів впливу на значення виробничого ризику.
 • Документ
  Виробничий ризик для працюючих при реконструкції автомобільних шляхопроводів в м. Києві
  (Сталий розвиток – стан та перспективи. IІІ міжнародний науковий симпозіум. Львів – Славське: Збірник матеріалів — Київ : Яроче́нко Я. В., 2022. С. 234 – 236., 2022-01-22) Волошкіна, О. С.; Ковальова, А. В.
  В рамках Проекту «Велике будівництво» в містах України вкрай актуальним постає питання гарантування безпеки для працюючих на відкритому повітрі, які протягом 8- годинного робочого дня знаходяться під впливом постійного шумового забруднення. Питання, яке розглянуто в даному дослідженні – чи знаходиться в існуючих межах шумового опромінення нормативне значення виробничого ризику для працюючих на відкритому повітрі від впливу шуму автомобільного транспорту біля великих перехрестів та шляхопроводів в м. Києві з метою управління виробничим ризиком та визначення засобів захисту для цієї категорії працюючих.
 • Документ
  Виробничий ризик від постійного шумового навантаження для робітників відкритого повітря
  (2021-12-27) Ковальова, А. В.
  Отримані результати середньозважених і максимальних рівнів шумового забруднення для безпеки працюючих на відкритому повітрі потребують заходів по зниженню шумового навантаження, які слід розробляти з врахуванням середньострокової та короткострокової перспективи (1-3 роки), а також щорічний перегляд значень виробничого ризику.
 • Документ
  Розрахунок виробничого ризику від шумового забруднення для безпеки працюючих на відкритому повітрі
  (2021-10-15) Волошкіна, О. С.; Ковальова, А. В.
  Результати досліджень націлені на забезпечення безпеки працюючих на відкритому повітрі при ремонті автошляхопроводів великого міста та на будівельних майданчиках поблизу великих перехрестів. Дані дослідження можуть бути використані при складанні планів моніторингових спостереженнях за шумовим забрудненням міського середовища та визначенні виробничого ризику працюючих з метою запобігання хронічних захворювань та нещасних випадків на виробництві. Значимість роботи полягає в необхідність посилення наявного динамічного контролю за умовами праці та здоров’ям працюючих на відкритому повітрі в умовах постійного шумового навантаження міста та необхідності щодо перегляду вимог до роботодавця, які регулюють захист працюючих від шуму.
 • Документ
  Вплив клімату на розповсюдження звуку
  (ITTA, КНУБА, 2021-04-23) Ковальова, А. В.
  В умовах глобальних кліматичних змін фактори навколишнього середовища здійснюють додатковий ризик для здоров’я працівників, які працюють на відкритому повітрі. Це, перш за все працівники будівельної та автодорожньої галузей. В роботі розглянуті фактори впливу клімату на розповсюдженні звуку, що є чинником негативного впливу на здоров'я працюючих на відкритому повітрі.
 • Документ
  Виробничий ризик для безпеки працюючих на відкритому повітрі від температурних умов навколишнього середовища
  (ПНТУ, 2021-08-08) Волошкіна, О. С.; Ковальова, А. В.
  Представлено дослідження щодо аналізу впливу температурних показників атмосферного повітря урбанізованих територій на показники забруднення первинними та вторинними елементами та вплив якіс ного стану повітря на значення виробничого ризику. Запропоновано алгоритм системної ієрархічної моделі оцін ки і класифікації виробничого ризику для робітників, які працюють на відкритому повітрі. Представлені залежнос ті між вологовмістом в повітрі, температурними показниками та індексом забруднення AQIPM2,5 в м. Києві за бе резень 2020року. Взаємовплив температурних та якісних показників атмосферного повітря на здоров’я працівників на відкритих виробничих майданчиках на даних 2016 року представлено на прикладі окремих автомобільних шля хопроводів м. Києва, як одного з самих спекотних років останнього десятиліття. Представлені середньомісячні значення індексу забруднення атмосферного повітря аерозольними частками РМ2,5мкм і виробничого ризику в за лежності від вторинного формальдегідного забруднення внаслідок фотохімічних перетворень. Розроблена шкала класифікацій між кількісними показниками виробничого ризику та показниками забруднення атмосферного повіт ря. Ступінь небезпечності виробничого ризику по перевищенню концентрації найбільш небезпечного забруднюва ча може бути визначена даним підходом за референтним значенням окремого показника Результати роботи ста нуть в нагоді при розробці рекомендацій щодо захисту здоров’я працюючих в умовах поступового підвищення те мпературних показників, а також при розробці містобудівельних норм охорони праці на будівельних майданчиках.
 • Документ
  Проблеми промислової безпеки та охорона праці у паливно-енергетичному комплексі України
  (ДВНЗ "ДонНТУ", 2017-01-23) Здановський В.Г.; Глива В.А.; Ляшок Я.О.; Подкопвєв С.В.; Іорданов І.В.
  У монографії систематичного та узагальненоготеоретико- метологічної засади промислової безпеки та охорони праціу паливно-енергетичного комплексі України. У світовій практиці час від часу стаються техногенні катастрофи, великі аваріх, вибухи масштабні пожежі та інші кризові явища техно-технологічного характеру, які призводять до великих втрат. Виходячі з актуальності цих проблем, авторами досліджено аспекти промислової безпеки та охорони праці вугільної промисловості та енергетики України. Метою роботи є удосконалення систем управління охороною праці на основі ризк-орієнтованого підходу з метою зниження професійних ризиків та запобігання виробничому травматизму.
 • Документ
  Оцінка і класифікація виробничого ризику при виконанні дорожніх робіт на прикладі м. Києва
  (2021-03-18) Ковальова, А. В.
  Розроблена системна математична модель оцінки та класифікації значення виробничого ризику для працюючих на відкритому повітрі, яка враховує всі закономірності впливу основних небезпечних факторів забруднення міського середовища та проведено її апробацію для умов м. Києва. Результати роботи актуальні для удосконалення управління безпекою працюючих при виконанні дорожніх робіт за рахунок комплексного врахування всіх шкідливих факторів впливу при оцінці виробничого ризику.
 • Документ
  The impact of climate change on workers in the construction and road industries working outdoors
  (RzUT, 2021-09-24) Voloshkina О.S.; Zhukova О.G.; Kovalоva А.V
  This paper presents the algorithm of the system model developed by the authors to assess and predict the acceptability of production risk for workers working outdoors in urban areas. When building the model, a comprehensive approach was used, which takes into account all the influential factors in the context of global climate change. The model consists of two levels of hierarchy. An example of this approach is given for a separate subsystem of the model, which takes into account the subsystem of interaction of temperature and air quality indicators on the health of workers on the example of Darnytska Square in Kyiv based on meteorological data 2013-2020. A scale of classifications between quantitative indicators of industrial risk and indicators of air pollution has been developed. On the example of some large road junctions in Kyiv, the classification of industrial risk from the level of secondary air pollution by formaldehyde due to photochemical transformations in the air under constant weather conditions in 2016 is given as one of the hottest observations in the city. The results will be useful in developing recommendations for the protection of workers' health in the context of global climate change.
 • Документ
  Застосування рідинних електромагнітних екранів для захисту працюючих
  (2021) Бірук, Я. І.
  Найбільш ефективним методом захисту від впливу електромагнітних полів і випромінювань є екранування. Актуальною задачею є дослідження захисних властивостей рідинних матеріалів для екранування електричних, магнітних та електромагнітних полів широкого частотного діапазону. Тому, розроблення високоефективних, широкосмугових і зручних в експлуатації композиційних матеріалів - найбільш сучасне вирішення цього питання. Для реалізації екранування окремих приміщень, частин будівель, доцільно дослідити можливості вироблення і застосування екрануючих матеріалів на рідинних носіях.
 • Документ
  Технологічні засади виготовлення спецодягу для екранування електромагнітних полів широкого частотного діапазону
  (2021) Левченко, Л. О.; Багрій, М. М.; Панова, О. В.; Бірук, Я. І.
  Проведено аналіз спеціального одягу, що використовується в Україні для захисту від електромагнітних впливів для працівників енергетичної галузі та експлуатаційників виcокочастотного електронного обладнання. В результаті аналізу існуючого спеціального захисного одягу, нормативної бази та експериментальних досліджень обґрунтовано доцільність проектування та розробки текстильних матеріалів для виготовлення спеціального захисного одягу з заданими екрануючими властивостями. Визначено критерії, яким повинен відповідати захисний одяг, а саме достатні коефіцієнти екранування, прийнятні ергономічні характеристики, підвищена зносостійкість, збереження екрануючих властивостей в процесі експлуатації.
 • Документ
  Електромагнітний екран з градієнтом електрофізичних властивостей
  (КНУБА : ІТТА, 2021) Бірук, Я. І.
  Найбільш ефективний спосіб зниження рівнів електричних, магнітних та електромагнітних полів широкого частотного діапазону у виробничому середовищі – екранування [1]. Дослідження з мінімізації техногенного впливу у сучасному робітничому середовищі спрямоване на нормалізацію складових таких полів [2].
 • Документ
  Дослідження новітніх покриттів з екрануючими властивостями власного виробництва Містобудування та територіальне планування
  (Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2021., 2021) Панова, О. В.; Бірук, Я. І.; Бесараб, О. М.; Корміліцин, Я. І.
  У сучасному світі захист від впливу техногенних електромагнітних полів екрануванням дістає все частішого застосування. В умовах переходу на міжнародні стандарти у різних галузях будівництва при виготовленні новітніх облицювальних та оздоблювальних матеріалів найбільш перспективними та затребуваними є будівельні матеріали із екрануючими властивостями. Зниження ваги за рахунок товщини екрануючого покриття будівельного матеріалу не завжди доцільне і не завжди дозволено відповідними державними та міжнародними санітарними нормами. Теоретичні розрахунки з цього питання або математичні прогнозування мінімізують витрати на виготовлення субстанції екрануючого матеріалу, і загалом, знижують загальну кількість вимірювань на їх підтвердження. Представлена методика дає змогу орієнтовно прогнозувати захисні властивості в залежності від параметрів полів, які потребують екранування.
 • Документ
  Проектування рідинних композиційних матеріалів для екранування електромагнітних полів
  (2021) Глива, В. А.; Бахарєв, В. С.; Касаткіна, Н. В.; Левченко, О. Г.; Левченко, Л. О.; Бурдейна, Н. Б.; Гузій, С. Г.; Панова, О. В.; Бірук, Я. І.
  Розроблено засади проектування та досліджено захисні властивості рі- динних матеріалів для екранування електричних, магнітних та електромагні- тних полів широкого частотного діапазону. Матеріали виготовлялися на осно- ві концентрату залізної руди та пігментної добавки, у якості матриці були використані водно-дисперсна та геополімерна фарби. Випробування захисних властивостей для електричних та магнітних складових електромагнітного поля промислової частоти показали, що коефіцієнти екранування електрично- го поля за концентрації екрануючої речовини 15−60 % (за вагою) − 1,1−8,6; ма- гнітного поля − 1,2−5,3.
 • Документ
  Електромагнітний екран градієнтного типу
  (2021) Левченко, Л. О.; Осадчий, Б. М.; Панова, О. В.; Бірук, Я. І.
  У роботі розглянуто основні принципи проектування та вироблення матеріалів для екранування електромагнітних полів широкочастотного діапазону включно з промчастотою та різноманітним діапазоном її гармонік та інтергармонік, які генеруються при виробництві та передачі електроенергії. Сформульовано головні вимоги до таких матеріалів. Головними з них є: лицьова поверхня повинна мати електрофізичні властивості (діелектричну та магнітну проникності), мінімально можливі для забезпечення низьких коефіцієнтів відбиття електромагнітних хвиль.
 • Документ
  Техногенні електромагнітні поля та випромінювання як фактор негативної дії на працюючих.
  (2021) Бірук, Я. І.; Панова, О. В.
  Дослідження щодо негативної дії на живі організми у медичній сфері засновані на використанні дії техногенних електромагнітних полів різної природи та малої інтенсивності. В результаті не стабільного електромагнітного навантаження на виробництві та перенасичення технічних засобів встановлено, що дія негативного впливу на живі організмами досліджується на постійній основі науковцями різних напрямків діяльності: в охороні праці, екології, безпеці життєдіяльності та медицині. Цього вимагає стрімкий технічний прогрес у науці та технікі та новітні технології лікування у медицині.