Техногенні електромагнітні поля та випромінювання як фактор негативної дії на працюючих.

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження щодо негативної дії на живі організми у медичній сфері засновані на використанні дії техногенних електромагнітних полів різної природи та малої інтенсивності. В результаті не стабільного електромагнітного навантаження на виробництві та перенасичення технічних засобів встановлено, що дія негативного впливу на живі організмами досліджується на постійній основі науковцями різних напрямків діяльності: в охороні праці, екології, безпеці життєдіяльності та медицині. Цього вимагає стрімкий технічний прогрес у науці та технікі та новітні технології лікування у медицині.
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, електромагнітні поля, вплив на працюючих, охорона праці
Бібліографічний опис
Панова О. В. Техногенні електромагнітні поля та випромінювання як фактор негативної дії на працюючих / О.В.Панова, Я. І. Бірук // Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 року /Міжнар. асоціація трансферу технологій, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : О.С. Волошкіна (гол. ред.) [та ін.] – Київ : ІТТА, 2021. - С. 25 – 26. - Бібліогр. : 10 назв.