Техногенні електромагнітні поля та випромінювання як фактор негативної дії на працюючих.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Бірук, Я. І.
Панова, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження щодо негативної дії на живі організми у медичній сфері засновані на використанні дії техногенних електромагнітних полів різної природи та малої інтенсивності. В результаті не стабільного електромагнітного навантаження на виробництві та перенасичення технічних засобів встановлено, що дія негативного впливу на живі організмами досліджується на постійній основі науковцями різних напрямків діяльності: в охороні праці, екології, безпеці життєдіяльності та медицині. Цього вимагає стрімкий технічний прогрес у науці та технікі та новітні технології лікування у медицині.
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, електромагнітні поля, вплив на працюючих, охорона праці
Бібліографічний опис
Панова О. В. Техногенні електромагнітні поля та випромінювання як фактор негативної дії на працюючих / О.В.Панова, Я. І. Бірук // Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 року /Міжнар. асоціація трансферу технологій, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : О.С. Волошкіна (гол. ред.) [та ін.] – Київ : ІТТА, 2021. - С. 25 – 26. - Бібліогр. : 10 назв.