Електромагнітний екран градієнтного типу

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розглянуто основні принципи проектування та вироблення матеріалів для екранування електромагнітних полів широкочастотного діапазону включно з промчастотою та різноманітним діапазоном її гармонік та інтергармонік, які генеруються при виробництві та передачі електроенергії. Сформульовано головні вимоги до таких матеріалів. Головними з них є: лицьова поверхня повинна мати електрофізичні властивості (діелектричну та магнітну проникності), мінімально можливі для забезпечення низьких коефіцієнтів відбиття електромагнітних хвиль.
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, електромагнітне поле, електромагнітний екран
Бібліографічний опис
Електромагнітний екран градієнтного типу / Л. О. Левченко, Б. М. Осадчий, О. В. Панова, Я. І. Бірук // Новини енергетики : наук.-техн. інформаційно-аналіт. журнал /Всеукр. енерг. комітет; гол. ред. О. Ізмайлова. - Київ, 2021. - №4. - С. 3 - 9 – Бібліогр. : 14 назв.