Технологічні засади виготовлення спецодягу для екранування електромагнітних полів широкого частотного діапазону

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведено аналіз спеціального одягу, що використовується в Україні для захисту від електромагнітних впливів для працівників енергетичної галузі та експлуатаційників виcокочастотного електронного обладнання. В результаті аналізу існуючого спеціального захисного одягу, нормативної бази та експериментальних досліджень обґрунтовано доцільність проектування та розробки текстильних матеріалів для виготовлення спеціального захисного одягу з заданими екрануючими властивостями. Визначено критерії, яким повинен відповідати захисний одяг, а саме достатні коефіцієнти екранування, прийнятні ергономічні характеристики, підвищена зносостійкість, збереження екрануючих властивостей в процесі експлуатації.
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, екранування, електромагнітне поле
Бібліографічний опис
Технологічні засади виготовлення спецодягу для екранування електромагнітних полів широкого частотного діапазону / Л. О. Левченко, Б. М. Осадчий, М. М. Багрій [та ін.] // Новини енергетики : наук.-техн. інформ.-аналіт. журн. - Київ, 2021. - №8. - С. 14 - 20 – Бібліогр. : 13 назв.