Технологічні засади виготовлення спецодягу для екранування електромагнітних полів широкого частотного діапазону

Ескіз

Дата

2021

Автори

Левченко, Л. О.
Багрій, М. М.
Панова, О. В.
Бірук, Я. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Проведено аналіз спеціального одягу, що використовується в Україні для захисту від електромагнітних впливів для працівників енергетичної галузі та експлуатаційників виcокочастотного електронного обладнання. В результаті аналізу існуючого спеціального захисного одягу, нормативної бази та експериментальних досліджень обґрунтовано доцільність проектування та розробки текстильних матеріалів для виготовлення спеціального захисного одягу з заданими екрануючими властивостями. Визначено критерії, яким повинен відповідати захисний одяг, а саме достатні коефіцієнти екранування, прийнятні ергономічні характеристики, підвищена зносостійкість, збереження екрануючих властивостей в процесі експлуатації.

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, екранування, електромагнітне поле

Бібліографічний опис

Технологічні засади виготовлення спецодягу для екранування електромагнітних полів широкого частотного діапазону / Л. О. Левченко, Б. М. Осадчий, М. М. Багрій [та ін.] // Новини енергетики : наук.-техн. інформ.-аналіт. журн. - Київ, 2021. - №8. - С. 14 - 20 – Бібліогр. : 13 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced