Навчально-методичні документи

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11228

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 15
 • Документ
  Фізіологія спорту : методичні вказівки
  (КНУБА : Талком, 2023) Колядич, Оксана Іванівна; Шлапак, Тетяна Іванівна
  Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Фізіологія спорту». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання і спорту : методичні вказівки
  (КНУБА, 2021) Колядич, Оксана Іванівна; Шлапак, Тетяна Іванівна
  Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання і спорту». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Професійна майстерність тренера : метод. вказівки
  (КНУБА, 2023) Калениченко, Руслан Арсенович; Наумець, Євген Олександрович
  Розглянуто вимоги до підготовки до практичних занять та самостійної підготовки, змістовні модулі, ключові слова тем, література для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт (рефератів). Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» другого освітнього рівня (магістр), галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».
 • Документ
  Нетрадиційні види спорту: методичні вказівки
  (КНУБА : Талком, 2024) Баканичев, Олександр Вікторович; Кульбака, Валентина Василівна; Антонюк, Оксана Анатоліївна
  Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Нетрадиційні види спорту». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, вимоги до здачі заліку, спеціальна література, інші інформаційні ресурси для вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Основи метрології фізичного виховання і спорту: методичні вказівки
  (КНУБА, Талком, 2023) Човнюк, Юрій Васильович
  Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Основи метрології фізичного виховання і спорту». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Актуальні проблеми у ФВіС: методичні вказівки
  (КНУБА, Талком, 2023) Андріянова, Валентина Анатоліївна
  Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Актуальні проблеми ФВіС». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" другого рівня вищої освіти (магістр) денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Психологічний супровід у фізичному вихованні і спорті: методичні вказівки
  (КНУБА, Талком, 2023) Іваннікова, Ганна Василівна
  Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Психологічний супровід у фізичному вихованні і спорті». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня магістр денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Соціально-психологічний тренінг у фізичному вихованні і спорті : методичні вказівки
  (Талком, 2023) Іваннікова, Ганна Василівна
  Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Соціально-психологічний тренінг у фізичному вихованні і спорті». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня магістр денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Авторські оздоровчі методики : методичні вказівки
  (КНУБА, Талком, 2023) Андріянова, Валентина Анатоліївна
  Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Авторські оздоровчі методики». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і семестрового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Рекреація у фізичному вихованні і спорті: методичні вказівки до вивчення курсу
  (КНУБА, Талком, 2023) Калениченко, Руслан Арсенович; Клименко, Тарас Андрійович
  Розглянуто вимоги до підготовки до практичних занять та самостійної підготовки, змістовні модулі, ключові слова тем, література для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт (рефератів). Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт”, галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”.