Основи метрології фізичного виховання і спорту: методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Човнюк, Юрій Васильович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА, Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Основи метрології фізичного виховання і спорту». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
метрологія, фізичне виховання, спорт, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Основи метрології фізичного виховання і спорту: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : Ю. В. Човнюк. - Київ : КНУБА, Талком, 2023. - 32 с.