Методичні вказівки та рекомендації

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Інформаційна культура: конспект лекцій
  (КНУБА, 2023) Шабала, Євгенія Євгенівна; Клюєва, Вікторія Василівна
  Розглянуто основні визначення інформації та інформаційної культури та як вони допомагають кібербезпеці. Призначено для студентів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека»
 • Документ
  Комплексні системи захисту інформації : конспект лекцій
  (КНУБА, 2022) Хлапонін, Юрій Івановіч
  Розглянуто основні питання, що належать до галузі інформаційної безпеки; висвітлені основи організації захисту інформації, методи оцінювання захищеності та основні положення побудови комплексних систем захисту інформації. Призначено для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека».
 • Документ
  Проектування інформаційних систем: навчальний посібник
  (КНУБА, 2022) Ізмайлова, Ольга Василівна
  Викладаються основні положення об’єктно-орієнтованої методології аналізу та проектування інформаційних систем, особливості застосування уніфікованої мови моделювання UML, визначені процеси моделювання в UML, види статичних та динамічних діаграм. Надані загальні вказівки до лабораторних робіт циклу «Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування систем. Візуальне моделювання систем в StarUML», де визначені мета робіт, тематика, порядок виконання та зміст звіту по кожній роботі. Призначені для студентів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології».
 • Документ
  Захист інформації в комп'ютерних системах: навчальний посібник
  (КНУБА, 2022) Вишняков, Володимир Михайлович
  Розглянуто основні поняття щодо побудови систем захисту даних на базі державних нормативних документів. Наведено відомості про функції та механізми криптографічного захисту від несанкціонованого доступу та інших загроз інформації у комп'ютерних системах. Призначений для студентів факультету автоматизації та інформаційних технологій.
 • Документ
  Теоретична механіка. Кінематика : методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічних робіт
  (КНУБА, 2023) Котенко, Костянтин Едуардович; Лазарева, Марина Викторовна
  Містять завдання до розрахунково-графічних і контрольних робіт з теоретичної механіки із розділу «Кінематика», приклади їх розв’язку, теоретичні відомості та методичні рекомендації до їх виконання. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
 • Документ
  Основи психогігієни у фізичному вихованні і спорті : методичні вказівки до вивчення курсу
  (КНУБА, 2023) Калениченко Руслан Арсенович
  Містять рекомендації щодо підготовки до практичних занять і самостійної підготовки, змістовні модулі, ключові слова тем, літературу для самостійної підготовки, а також вимоги до написання й оформлення індивідуальних робіт (рефератів). Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».
 • Документ
  Основи психодіагностики у фізичному вихованні і спорті : методичні вказівки до вивчення курсу
  (КНУБА, 2023) Калениченко Руслан Арсенович
  Містять вимоги щодо підготовки до практичних занять та самостійної підготовки, змістовні модулі, ключові слова тем, літературу для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт (рефератів). Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».
 • Документ
  Вікова і гендерна психологія : методичні вказівки до вивчення курсу
  (КНУБА, 2023) Калениченко Руслан Арсенович
  Містять вимоги щодо підготовки до практичних занять і самостійної підготовки, змістовні модулі, ключові слова тем, літературу для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт (рефератів). Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».
 • Документ
  Вступ до фаху : методичні вказівки до виконання практичних робіт
  (КНУБА, 2022) Хлапонін Юрій Івановіч; Сєлюков Олександр Васильович
  Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання практичних робіт. Призначено для студентів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології
 • Документ
  Цифрова обробка зображень : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
  (КНУБА, 2022) Котенко Андрій Миколайович; Хлапонін Юрій Івановіч
  Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання лабораторних робіт. Призначено для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології».
 • Документ
  Лінійні та інтегральні схеми : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
  (КНУБА, 2022) Німченко Тетяна Василівна; Хлапонін Юрій Івановіч
  Наведені короткі теоретичні відомості, порядок виконання, запитання для самоперевірки під час виконання лабораторних робіт з курсу “ Лінійні та інтегральні схеми ”. Лабораторнi роботи виконуються з використанням можливостей програмного пакета Electronics Workbench. Призначено для студентів спеціальностті 123 «Компютерна інженерія» галузі знань12 «Інформаційні технології».
 • Документ
  Системний аналіз: методичні вказівки
  (КНУБА, 2022) Ізмайлова, Ольга Василівна
  Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання окремих розділів курсової роботи.
 • Документ
  Моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем : методичні вказівки
  (КНУБА, 2022) Хлапонін, Юрій Івановіч; Сєлюков, Олесандр Васильович
  Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання практичних робіт.
 • Документ
  Візуальне програмування: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
  (КНУБА, 2022) Клюєва, Вікторія Василівна
  Наведено лабораторні роботи, призначені для ознайомлення з основами програмування у середовищі Visual Basic. Розглянуто особливості створення графічного інтерфейсу та оператори мови програмування, що сприяє цілісному відтворенню процесу розробки програм засобами Visual Basic.
 • Документ
  Проектування інформаційних систем: методичні вказівки
  (КНУБА, 2023) Ізмайлова, Ольга Василівна
  Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання окремих розділів курсової роботи. Призначені для студентів спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології».
 • Документ
  Чисельні методи в інформатиці: методичні вказівки до виконання практичних робіт
  (КНУБА, 2022) Клюєва, Вікторія Василівна
  Метою практичних робіт є засвоєння студентами інструментальних засобів розв’язування задач інженерного характеру за допомогою чисельних методів з використанням комп’ютерної техніки.
 • Документ
  Тестування програмного забезпечення систем: методичні вказівки
  (КНУБА, 2022) Шабала, Євгенія Євгенівна
  Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання лабораторних робіт. Призначені для студентів спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології».
 • Документ
  Комп'ютерні мережі: методичні вказівки
  (КНУБА, 2023) Вишняков, Володимир Михайлович
  Розглянуто методи та засоби побудови, тестування, налагоджування та адміністрування комп'ютерних мереж. Призначено для студентів спеціальностей 015 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології».