Методичні вказівки та рекомендації

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 217
 • Документ
  Організація та управління будівництвом : методичні вказівки до виконання курсової роботи
  (КНУБА, 2023) Шебек, Микола Олександрович; Клис, Максим Валерійович; Титок, Вікторія Вікторівна; Ємельянова, Олена Миколаївна; Тугай, Олексій Анатолійович; Дубинка, Олександр Володимирович; Демидова, Олена Олександрівна; Савенко, Володимир Іванович; Нестеренко, Ірина Сергіївна; Орищенко, Віктор Вікторович
  Містить завдання та склад курсової роботи, наскрізний приклад виконання роботи за вихідними даними першого варіанту завдання, вказівки до оформлення графічної частини роботи, схему об'єкта будівництва та характеристику об'ємно–планувальних рішень для кожного варіанта. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Комерційна діяльність
  (КНУБА, 2023) Дименко, Руслан Анатолійович; Романенко, О. В.; Алавердян, Л. М.
  Містять короткий зміст дисципліни «Комерційна діяльність» для практичного вивчення курсу, ситуаційні та розрахункові задачі, а також тестові завдання для перевірки знань з дисципліни «Комерційна діяльність». Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» денної та заочної форм навчання освітньо- кваліфікаційного рівня "бакалавр".
 • Документ
  Кафе на 50 місць
  (КНУБА, 2024) Хараборська, Ю. О.; Гершуні, О. М.
  Містить рекомендації та пояснення щодо проєктування об’єктів швидкого харчування в умовах існуючої забудови. Розглянуто особливості конструктивних рішень, об’ємно- просторової та архітектурно-планувальної організації окремо розташованих закладів харчування. Представлено завдання до виконання курсового проєкту та склад проєкту. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування».
 • Документ
  Міжнародний маркетинг
  (КНУБА, 2023) Марченко, Світлана Миколаївна; Алавердян, Людмила Миколаївна
  Містять вимоги та характеристику основних етапів виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Міжнародний маркетинг», вимоги до її змісту, перелік орієнтовних тем курсових робіт та зразки змісту. Наведено критерії оцінювання курсової роботи. Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  MS WORD – 2 0 1 6 . Робота з текстовим документом
  (КНУБА, 2023) Тихонова, Ольга Олексіївна
  Розглянуто використання засобів Microsoft WORD – 2016 для створення та редагування документів, створення таблиць та вставки об’єктів. Містять короткі теоретичні відомості, контрольні запитання для самостійної підготовки і практичні завдання за тематикою. Призначено для студентів спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність».
 • Документ
  Організація та управління будівництвом : методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи
  (КНУБА, 2024) Тугай, Олексій Анатолійович; Титок, Вікторія Вікторівна; Ємельянова, Олена Миколаївна; Шебек, Микола Олександрович; Клис, Максим Валерійович; Дубинка, Олександр Володимирович; Демидова, Олена Олександрівна; Савенко, Володимир Іванович; Нестеренко, Ірина Сергіївна; Орищенко, Віктор Вікторович
  Містить мету, зміст і загальні відомості щодо теми практичних занять; теми й посилання на джерела для самостійного вивчення матеріалу; необхідні додаткові матеріали для виконання завдань практичних занять та самостійної роботи. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
 • Документ
  Арматура для залізобетонних конструкцій : методичні вказівки до виконання практичних робіт
  (КНУБА, 2023) Петрикова, Євгенія Миколаївна; Майстренко, Алла Анатоліївна; Амеліна, Наталія Олексіївна; Резник, О. Ю.
  Містять завдання для практичних робіт, виконання яких дасть змогу поглиблено засвоїти теоретичний курс та підготуватися до контролю знань з дисципліни «Арматура для залізобетонних конструкцій». Призначено для студентів освітнього рівня бакалавр, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво і цивільна інженерія» спеціалізацією 192.04 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».
 • Документ
  Фізико-хімічні методи дослідження сировини i матеріалів : методичні вказівки і контрольні завдання
  (КНУБА, 2023) Апанасенко, Валерій Юхимович; Маценко, Олександра В’ячеславівна; Гречанюк, Ігор Миколайович; Гречанюк, Віра Григорівна
  Містять основи методики вивчення теоретичного курсу проведення лабораторних робіт, запитання для самостійної підготовки студентів з відповідних розділів аналітичної хімії та фізико-хімічних методів аналізу. Наведено перелік фізико-хімічних методів досліджень, які застосовуються у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які навчаються за освітньою програмою «Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів» денної і заочної форм навчання.
 • Документ
  Історія філософії та філософської думки : методичні рекомендації
  (КНУБА, 2023) Чорноморденко, Іван Васильович; Лакуша, Наталія Михайлівна; Гринько, Олена Андріївна; Крицька, Наталія Андріївна
  Містять теми семінарських занять, теми рефератів, теми есе та тестові завдання для перевірки знань студентів. Призначено для студентів всіх спеціальностей очної форми навчання.
 • Документ
  Кафе на 25 місць : методичні вказівки та завдання
  (КНУБА, 2024) Яценко, Віктор Олександрович; Короткова, Тетяна Миколаївна
  Розглянуто особливості проєктування об’єктів швидкого харчування в умовах рекреаційних територій міст. Призначено для здобувачів І освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» спеціалізації «Ландшафтна та туристично-рекреаційна архітектура» для практичного використання при виконанні курсових проєктів з архітектурного проєктування.
 • Документ
  Основні положення з охорони праці на практиці : методичні рекомендації з охорони праці студенту-практиканту на будівництві
  (КНУБА, 2024) Тугай, Олексій Анатолійович; Хоменко, Олександр Михайлович; Орищенко, Віктор Вікторович
  Містить вказівки і основні положення з охорони праці у будівництві з переліком професійних шкідливостей та організаційних і технічних заходів, які зменшать вплив їх на здоров`я робітників. Наведено також рекомендації для безпечного виконання основних будівельних робіт студентами- практикантами. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які проходять навчальну і виробничу практики на будівельному об`єкті.
 • Документ
  Наукові дослідження в містобудуванні та ландшафтній архітектурі: методичні вказівки до виконання індивідуального завдання на тему: «Анотована програма магістерської роботи»
  (КНУБА, 2024) Шебек, Надія Миколаївна
  Містять опис індивідуального завдання з навчальної дисципліни «Наукові дослідження в містобудуванні та ландшафтній архітектурі», а також рекомендації до його виконання. Призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування освітньо-науковою програмою «Містобудування».
 • Документ
  Варіантне проєктування інноваційних технологій каркасного будівництва: методичні вказівки до виконання практичних занять
  (КНУБА, 2023) Тонкачеєв, Геннадій Миколайович
  Розглянуті інноваційні технології зведення каркасних будівель і споруд. Наведена методика проєктування технологій, надані сучасні довідкові матеріали для практичного використання при розробці курсової роботи, технологічних карт та проектів виконання робіт. Призначено для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія», які навчаються за спеціалізацією «Промислове та цивільне будівництво» за освітньою-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» для практичних занять і для розробки курсової роботи
 • Документ
  Концептуальне архітектурне проєктування містобудівних і ландшафтно-рекреаційних об’єктів : методичні вказівки до виконання переддипломного курсового проєкту
  (КНУБА, 2024) Шебек, Надія Миколаївна
  Містять опис складу переддипломного проєкту, рекомендації щодо його виконання, а також особливості його оцінювання. Призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-науковою програмою «Містобудування».
 • Документ
  Наукові дослідження в містобудуванні : методичні вказівки до виконання індивідуального завдання на тему: «Вихідні данні до дипломного проєктування»
  (КНУБА, 2024) Шебек, Надія Миколаївна
  Містять опис індивідуального завдання з навчальної дисципліни «Наукові дослідження в містобудуванні», а також рекомендації до його виконання. Призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-науковою програмою «Містобудування».
 • Документ
  Сучасні системи опалення
  (КНУБА, 2023) Любарець, О. П.; Москвітіна, А. С.
  Містять методику теплотехнічного розрахунку огороджувальних конструкцій приміщень, які розташовані нижче рівня землі. Наведено методику підбору електрокабельних систем опалення та повітряно-опалювальних агрегатів. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Розрахунок надходження шкідливостей до приміщень житлових та громадських будівель
  (КНУБА, 2023) Москвітіна, А. С.; Шишина, М. О.; Пефтєва, І. О.
  Містять рекомендації до виконання окремих розділів курсових і дипломних проектів з дисциплін «Вентиляція», «Кондиціонування повітря», «Зональні системи кондиціонування» для всіх форм навчання. Наведено основні теоретичні положення, розрахункові залежності, довідкові матеріали та приклади розрахунку. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» денної та заочної форми навчання.
 • Документ
  Психологія : методичні вказівки
  (КНУБА, 2023) Мороз, І. М.
  Розглянуто вимоги підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів. Містять змістовні модулі, ключові слова тем, список літератури для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»
 • Документ
  Проектування технології улаштування фундаментів каркасних будинків : методичні вказівки
  (КНУБА, 2022) Тонкачеєв, Геннадій Миколайович; Лепська, Любов Анатоліївна; Шандра, Олена Геннадіївна
  Розглянуто послідовність проектування технології улаштування стовбчастих фундаментів каркасних будівель, викладено методику проектування, наведені довідкові і нормативні дані, що необхідні для проведення практичних занять та виконання курсового проєкта (роботи). Призначено для студентів спеціальностей 192 "будівництво і цивільна інженерія", для практичного використання в навчальному процесі при розробці технологічних рішень, пов’язаних з улаштування фундаментів каркасних будівель.
 • Документ
  Світовий ринок товарів і послуг
  (КНУБА, 2023) Огороднік, І. В.; Алавердян, Л. М.
  Містять вказівки до виконання практичних робіт з кожної теми. Наведено перелік рекомендованої літератури до кожної теми. Призначено для студентів спеціальностей 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання.