Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання і спорту : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2021

Автори

Колядич, Оксана Іванівна
Шлапак, Тетяна Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання і спорту». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

кафедра фізичного виховання і спорту, біохіиія, спорт, виховання фізичне

Бібліографічний опис

Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання і спорту : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / укладачі : О. І. Колядич, Т. І. Шлапак ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2023. - 28 с. - Бібліогр. : с. 25-26.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced