Професійна майстерність тренера : метод. вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Калениченко, Руслан Арсенович
Наумець, Євген Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто вимоги до підготовки до практичних занять та самостійної підготовки, змістовні модулі, ключові слова тем, література для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт (рефератів). Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» другого освітнього рівня (магістр), галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».

Опис

Ключові слова

кафедра професійної освіти, кафедра фізичного виховання і спорту, тренер, спорт

Бібліографічний опис

Професійна майстерність тренера : методичні вказівки до вивчення курсу : для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», другого освітнього рівня (магістр) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка / укладачі : Р. А. Калениченко, Є. О. Наумець ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2023. – 23 с. - Бібліогр.. : с. 22-23.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset