Авторські оздоровчі методики : методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Андріянова, Валентина Анатоліївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА, Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Авторські оздоровчі методики». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і семестрового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
методики оздоровчі, фізична культура, спорт, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Авторські оздоровчі методики : методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; уклад. В. А. Андріянова. - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 24 с. - Бібліогр. : с. 21-23.