Психологічний супровід у фізичному вихованні і спорті: методичні вказівки

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА, Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Психологічний супровід у фізичному вихованні і спорті». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня магістр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
супровід психологічний, виховання фізичне, спорт, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Психологічний супровід у фізичному вихованні і спорті: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня магістр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; уклад. Г. В. Іваннікова. - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 39 с. - Бібліогр. : с. 37 - 39.