Актуальні проблеми у ФВіС: методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Андріянова, Валентина Анатоліївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА, Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Актуальні проблеми ФВіС». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" другого рівня вищої освіти (магістр) денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
фізичне виховання, спорт, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми у ФВіС: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня магістр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач В. А. Андріянова. - Київ, КНУБА, Талком, 2023. - 25 с. - Бібліогр. : с. 23 - 25.