Нетрадиційні види спорту: методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Баканичев, Олександр Вікторович
Кульбака, Валентина Василівна
Антонюк, Оксана Анатоліївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Нетрадиційні види спорту». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, вимоги до здачі заліку, спеціальна література, інші інформаційні ресурси для вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
кафедра фізичного виховання і спорту, нетрадиційні види, спорт
Бібліографічний опис
Нетрадиційні види спорту : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі О. В. Баканичев, В. В. Кульбака, О. А. Антонюк. - Київ : КНУБА : Талком, 2024. - 24 с. - Бібліогр. : с. 22 - 23.