Соціально-психологічний тренінг у фізичному вихованні і спорті : методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Іваннікова, Ганна Василівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Соціально-психологічний тренінг у фізичному вихованні і спорті». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня магістр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
тренінг соціально-психологічний, фізичне виховання, спорт, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Соціально-психологічний тренінг у фізичному вихованні і спорті : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня магістр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач Г. В. Іваннікова. - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 30 с. - Бібліогр. : с. 29 - 30.