Архітектурний вісник КНУБА

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/40

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 710
 • Документ
  Виїзна конференція кафедри основ архітектури та архітектурного проектування «Сучасні тенденції розвитку дерев'яної сакральної архітектури»
  (КНУБА, 2020) Івашко, Юлія Вадимівна; Сьомка, Сергій Володимирович; Ушаков, Гліб Наумович
  У статті описуються результати та висновки виїзної науково- практичної конференції кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА "Сучасні тенденції розвитку дерев'яної сакральної архітектури" 7 вересня 2019 року.
 • Документ
  “Авторський стиль” православних храмів О. С. Слєпцова
  (КНУБА, 2020) Івашко Юлія Вадимівна; Пономаренко Г. О.
  В статті аналізується на прикладах православних храмів О.Слєпцова можливість поєднання чітко визначеної канонічності і новаторства. Храм XXI століття повинен бути водночас і сучасним, тобто існувати в своєму часі з новими матеріалами і конструкціями, тому О. С. Слепцов сміливо експериментує з формою і розплануванням, вважаючи, що це не прагнення вразити оригінальністю образу, а відповідь на запити сучасного суспільства.
 • Документ
  Структура терминалов для различных типов аэропортов
  (КНУБА, 2020) Касім Мохаммед Басім; Сьомка, Сергій Володимирович
  В статье рассмотрены вопросы формирования современных терминалов международных аэропортов, обеспечивающих на современном этапе комфортность и безопасность передвижения пассажиров и их багажа в рамках международных аэропортов. Сформулирована структура современных терминалов различной величины в зависимости от их пропускной способности. Дано определение терминала как основного функционального элемента современного международного аэропорта, обеспечивающего безопасность и комфортность доставки пассажиров и их багажа по месту назначения. Разработаны рекомендации по классификации современных терминалов в зависимости от их назначения и площади: малые, средние, большие и их комплексы в международных аэропортах.
 • Документ
  Формування гармонійного архітектурного середовища гелікорту що підпорядковується блакітній лінії
  (КНУБА, 2020) Семироз, Ніна Григорівна
  В статті розглядається проблема транспортного сполучення в місті Києві. Пропонується введення прогресивних методів організації транспортного руху – організації повітряного сполучення в межах міста. Визначається новий тип конструктивної надбудови для обслуговування пасажирів повітряного транспорту – гелікорти. Надається визначення слову гелікорт. Визначаються проблеми з формування нормативної бази для такого виду споруд. Піднімається питання формування гармонійного архітектурного середовища міста Києва з будівництвом гелікортів. Наводяться приклади будівництва гелікортів як в Україні, так і за кордоном. Робиться висновок о необхідності передбачення стратегії розвитку нових архітектурних форм, що підпорядковуються блакитним лініям міста Києва.
 • Документ
  Щоденник обмірно-проектної практики. Дубно – літо 2017
  (КНУБА, 2019) Слєпцов, Олег Семенович; Ніканоров, С. О.; Ладан, Тетяна Миколаївна; Пивоваренко О. В.
  У статті описуються методичні особливості проведення практики для студентів першого курсу кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА у 2017 році у рамках програми співпраці з з Державним історико-культурним заповідником у м. Дубно. Також особливістю було включення до програми співпраці дипломних проектів на тему відновлення середовища цього заповідника, які виконали студенти шостого курсу.
 • Документ
  Вираження сакрального у розвитку архітектурно-образної структури православних комплексів
  (КНУБА, 2020) Дунаєвський, Є. Ю.; Слєпцов, Олег Семенович
  В статті розглянута актуальність теми дослідження, яка обумовлена поступовим відродженням православного церковного зодчества в Україні. Відсутність науково-методичної бази призводить до масового, не індивідуального будівництва нових храмів … це відчувається коли дивишся на нього, коли знаходишся у ньому. Щоб уникнути цього холодного відтінку потрібно приділити увагу сакральним образам православних храмів та різновидам підходу до сучасного проектування православних храмових комплексів. У статті є наголос на тому, що підходити до символічного образу того чи іншого елемента в храмі треба ґрунтуючись на своєрідне трактування Святих Писань. Зодчий має трансформувати всі свої висновки в образ, символ і втілити його у проектування храму. Православний храм являє собою складний, невичерпний у своїй видимості символ. Його розміщення, храмова архітектура, внутрішнє та зовнішнє оздоблення, система розпису символічно виражає те, що безпосередньо зобразити неможливо. Людина не свідомо зчитує всі ці символи навіть не замислюючись, так і складається враження та розуміння церкви, чи навпаки. У статті також показані сучасні приклади храмового будування, де наочно можна простежити застосування та сучасну інтерпретацію церковних символів у розвитку архітектурно-образної структури
 • Документ
  Зональний ансамбль міста – охоронний комплекс: проект «Замок» – Дубно
  (КНУБА, 2019) Слепцов, О. С.; Ладан Т. М.
  У статті обґрунтовано універсальну модель культурноосвітнього проекту – проект "Замок". Ця модель передбачає на основі 5 етапів розвиток різних міст країни, де є середньовічний замок. Ці етапи наочно описані на прикладі перспективного реконструкції історичного середовища міста Дубно. Постановка проблеми: Визначні історико-архітектурні території України потребують замість точкового відновлення об'єктів системних проектів поетапного відродження всієї території.
 • Документ
  Особливості проведення обмірно-проектної практики студентів І курсу в м. Дубно
  (КНУБА, 2019) Слепцов, О. С.; Ніканоров, С. О.; Сьомка, С. В.; Щербаков, О. В.
  У статті описуються науково-методичні результати п'ятого року (2019) співпраці між кафедрою Основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА і Державним історико-культурним заповідником у м. Дубно стосовно участі студентів і викладачів у благоустрої і регенерації історичного середовища міста Дубно. Постановка проблеми: сучасна архітектурна освіта потребує різноманітних експериментальних впроваджень до підготовки фахівців і особливе значення має розробка методики навчання студентів діяти в умовах історичних зон.
 • Документ
  Архітектурні прийоми формоутворення космічних науково-дослідницьких центрів розвитку та дозвілля молоді
  (КНУБА, 2020) Дорохіна, Ганна Ігорівна; Алексєєнко, Д. О.
  У статті розглянуті принципи та прийоми формотворення науково-дослідницьких розважальних центрів. На основі аналізу існуючих прийомів винайдено чотири способи формотворення для цього типу об’єктів.
 • Документ
  Сучасні напрямки в проектуванні закладів дошкільної освіти в Україні
  (КНУБА, 2020) Ковальська, Гелена Леонідівна; Новальська, Т. О.
  Запропоновано новий підхід до реконструкції існуючих дитячих садків, збудованих протягом 1970-1980-х рр. в укрупнених мікрорайонах за типовими проектами, який полягає в організації комплексу дошкільних закладів освіти, що розташовується на ділянках існуючих дитячих садків з частковим використанням цих закладів, реконструкцією, а також з частковим знесенням і новим будівництвом. Ідея такого комплексу полягає в організації на території укрупненого мікрорайону, в межах існуючих ділянок дошкільних закладів, автономних дитячих осередків, для обслуговування яких формується єдиний центр обслуговування дошкільних закладів освіти з централізованими клубними, адміністративними приміщеннями, кухнями, пральнями, додатковими спортивними залами і басейнами тощо. За рахунок винесення обслуговування дитячих садків в окремий блок на існуючих ділянках з’являється можливість більш ефективно використовувати території для створення комфортного дитячого середовища з сучасними просторими приміщеннями. До складу такого комплексу можуть увійти і нові дитячі осередки малої місткості, розташовані у приміщеннях, вбудованих в житлові будинки, що дозволяється сучасними нормативами. Такий підхід є ефективним напрямком у рішенні складних містобудівних проблем обмеження земельних ресурсів при формуванні закладів освіти в житлових мікрорайонах.