Вип. 13

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 61
 • Документ
  Зарубіжний та вітчизняний досвід формування інтелектуальних будівель
  (КНУБА, 2017) Голуб, К. В.; Куцевич, В. В.
  У статті аналізується зарубіжний та вітчизняний досвід формування інтелектуальних будівель та їх складових елементів; передумови та історія їх виникнення.
 • Документ
  Материалы и технологи, способствующие симбиотической трансформации архитектуры и дизайна. 3-D печать
  (КНУБА, 2017) Вергунова, Н. С.
  В статье представлены некоторые материалы и технологии, способствующие симбиотической трансформации архитектуры и дизайна, происходящей на основе инновационных процессов. Обозначены инновационные установки для формирования парадигмы аддитивного производства в будущем, представлены практические примеры применения технологий аддитивного производства, в частности 3D-печати, в формировании архитектурных сооружений и отдельных объектов архитектурной среды.
 • Документ
  Напрямки реновації промислових об’єктів
  (КНУБА, 2017) Дмитрік, Н. О.; Уреньов, В. П.
  Розглянуто сучасні способи реновації міського середовища шляхом трансформації зупинених промислових об'єктів і територій в інноваційні зони різного призначення, що сприяють сталому розвитку міста.
 • Документ
  Соціально-психологічна відповідність міського середовища
  (КНУБА, 2017) Рябець, Ю. С.
  У статті розглянуто вимоги до соціально-психологічного комфорту в міському середовищі та способи його досягнення.
 • Документ
  Современные подходы в формировании доступной городской среды
  (КНУБА, 2017) Шостак, А. С.; Древель, И. В.
  Решение проблемы формирования архитектурного пространства для жизни людей с ограниченными возможностями является важным направлением интеграции данной категории населения в городские процессы жизнедеятельности. В ходе исследования был проведен подробный обзор международного опыта в сфере формирования безбарьерной городской среды, отдельно взятых доступных элементов среды, зданий. Были рассмотрены проектные разработки и концепции таких ведущих держав как США, Германия, Испания и др. В ходе исследования были выделены три различных подхода формирования доступной среды. Общим для всех выше перечисленных государств является тесная взаимосвязь политики с решением архитектурно-градостроительных проблем.
 • Документ
  К вопросу структурно-функциональной организации высших учебных заведений
  (КНУБА, 2017) Левченко, Д. Р.; Древаль, И. В.
  В статье проведен анализ научных работ и нормативных документов по вопросам функциональной организации вузовских комплексов. Выявлены и систематизированы основные результаты исследований. Определена структурно-функциональная модель высшего учебного заведения.
 • Документ
  Гошів як центр паломництва. Проблеми та шляхи реформування і розвитку
  (КНУБА, 2017) Голубчак, К. Т.; Слєпцов, О. С.
  В статті окреслено перспективи та особливості функціонування Гошівського паломницького центру як потужного осередку релігійнопаломницького туризму Прикарпаття, досліджено особливості його архітектурно-планувальної організації, а також виявлено проблеми його функціонування та запропоновано шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Декоративні особливості феномену «води» для сучасної архітектурно-ландшафної організації територій: вивчення твердого стану
  (КНУБА, 2017) Рубан, Л. І.
  Стаття спрямована на вивчення декоративних особливостей феномену «води» в залежності від фізичного стану, які ґрунтовно та комплексно не було досліджено в сучасній теорії ландшафтної архітектури. Головна увага в статті приділена вивченню та аналізу водного компоненту для архітектурно - ландшафтної практики у твердому стані: у вигляді криги та снігу, як одному із трьох можливих фізичних станів існування останнього. На основі узагальнення наявного світового проектного досвіду виявлено різноманіття композиційних засобів та прийомів щодо використання декоративних особливостей води у твердому стані на мезо- та мікро- рівнях архітектурно-ландшафтної організації територій. Вода у твердому стані розглянута як оточуюче середовище й композиційний фон, будівельний матеріал, емоційно-естетична форма та декоративний елемент довкілля.
 • Документ
  Обгрунтування необхідності збереження середмістя історичного міста України
  (КНУБА, 2017) Рибчинський, О. В.
  У статті з’ясовано, що значення середмістя у процесі формування історичного міста України є недооцінене. В результаті аналізу існуючої структури поселення та збереженості історичної забудови визначено, що середмістя потребують збереження культурної самобутності, архітектурної спадщини, локальних цінностей, традицій та ідентичності історичного міста.
 • Документ
  Арт-кластери як новий тип багатофункціональних комплексів: причини виникнення і визначальні ознаки
  (КНУБА, 2017) Івашко, О. Д.
  В статті піднято проблему зміни функції непрацюючих промислових підприємств під сучасні арт-кластери. Як свідчить український і закордонний досвід створення арт-кластерів, їх економічний ефект зумовлюється новими освітніми і культурними потребами населення.
 • Документ
  Архітектурна біоніка та перспективи її розвитку
  (КНУБА, 2017) Акопнік, С. В.; Бабак, А. С.
  Ця стаття коротко пояснює основні положення формування біонічної науки та біонічні системи. На прикладі існуючих та футуристичних проектів.
 • Документ
  Містобудівна спадщина Івано-Франківської області XVII-XVIII ст.
  (КНУБА, 2017) Лукомська, З. В.
  Метою дослідження є розкриття цінності визначних об’єктів об’ємно-розпланувальної структури міст Івано-Франківської області, які є яскравими зразками архітектури періоду бароко. Особливу увагу у статті приділено спорудам та комплексам, які втратили свій первісний статус, перебувають у критичному технічному стані та є під загрозою зникнення.
 • Документ
  Необхідність проектування сміттєпереробних комплексів в Україні
  (КНУБА, 2017) Капустянська, М. О.; Кравченко, І. Л.
  У статті розглянуто історичне підґрунтя формування сміттєперероблювальних заводів, проаналізовано ситуацію з приводу утилізації сміття в Україні та у світі. Виділені найкращі методи формування функціональної структури сміттєпереробних об’єктів, запропоновано модель сміттєперероблювального комплексу.
 • Документ
  Формування концепції енергозбереження в житловому середовищі середньої поверховості
  (КНУБА, 2017) Мораді Пур Омід; Сьомка, С. В.
  Стаття присвячена питанням впливу на функціонально-планувальну та об’ємно-просторову структуру житлових будинків середньої поверховості сучасного енергоефективного обладнання. Обґрунтовано актуальність теми дослідження у зв’язку зі стрімким розвитком енергоефективних і енергозберігаючих технологій, пов’язаних з різними видами відновлювальної енергії. Детально проаналізовано вплив подібного обладнання на архітектуру.
 • Документ
  Зарубежный опыт применения инновационных фасадных систем в проектировании и строительстве музеев
  (КНУБА, 2017) Яровая, Л. И.; Уренёв, В. П.
  Данная статья посвящена рассмотрению зарубежного опыта применения инновационных фасадных систем в проектировании и строительстве современных музеев.
 • Документ
  Вопросы генерального планирования аэровокзальных терминалов
  (КНУБА, 2017) Касим Мухаммед Басим; Семка, С. В.
  Статья посвящена организации генерального планирования аэровокзалов с многофункциональными терминалами различной величины и назначени я. Обоснована роль современных терминалов в реорганизации функциональнопланировочных схем аэропортов (внутригосударственных и международных). Рассмотрена структура генеральных планов аэровокзалов с разной пропускной способностью.
 • Документ
  Сучасні тенденції проектування і будівництва готелів в гірських умовах
  (КНУБА, 2017) Дмитрік, Н. О.; Сима, Г. О.
  У статті розглянуто світовий досвід проектування і будівництва гірських готелів. Проілюстрована роль розвитку туризму на Прикарпатті та його вплив на сталий розвиток курортних регіонів України.
 • Документ
  Этапы эволюции взаимосвязи город-порт на примере Осло
  (КНУБА, 2017) Халин, В. В.
  В статье рассматриваются изменения планировочной структуры Осло (Норвегия) и выявляются стадии взаимодействия города и порта.
 • Документ
  Реконструкция застройки исторических центров городов
  (КНУБА, 2017) Ноговицына, Т. В.; Истомина, В. С.
  В статье предпринята попытка проанализировать приемы и закономерности строительства в исторической части европейских городов, систематизировать их. Одесса является уникальным культурологическим центром Украины, поэтому для сохранения ее архитектурного облика необходимо изучать и использовать мировой опыт и привлекать в город иностранных архитекторов с их богатым опытом строительства в исторической среде.
 • Документ
  Проект хрестильні для дітей у відтвореному Одеському кафедральному Спасо-Преображенському соборі
  (КНУБА, 2017) Мещеряков, В. М.
  У статті наведені композиційні прийоми проектування хрестильні у православному храмі на прикладі проекту хрестильні для дітей у відтвореному видатному втраченому об’єкті культурної спадщини України – Одеському кафедральному Спасо-Преображенському соборі.