Вип. 13

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/51

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 61
 • Документ
  Зарубіжний та вітчизняний досвід формування інтелектуальних будівель
  (КНУБА, 2017) Голуб, К. В.; Куцевич, В. В.
  У статті аналізується зарубіжний та вітчизняний досвід формування інтелектуальних будівель та їх складових елементів; передумови та історія їх виникнення.
 • Документ
  Материалы и технологи, способствующие симбиотической трансформации архитектуры и дизайна. 3-D печать
  (КНУБА, 2017) Вергунова, Н. С.
  В статье представлены некоторые материалы и технологии, способствующие симбиотической трансформации архитектуры и дизайна, происходящей на основе инновационных процессов. Обозначены инновационные установки для формирования парадигмы аддитивного производства в будущем, представлены практические примеры применения технологий аддитивного производства, в частности 3D-печати, в формировании архитектурных сооружений и отдельных объектов архитектурной среды.
 • Документ
  Напрямки реновації промислових об’єктів
  (КНУБА, 2017) Дмитрік, Н. О.; Уреньов, В. П.
  Розглянуто сучасні способи реновації міського середовища шляхом трансформації зупинених промислових об'єктів і територій в інноваційні зони різного призначення, що сприяють сталому розвитку міста.
 • Документ
  Соціально-психологічна відповідність міського середовища
  (КНУБА, 2017) Рябець, Ю. С.
  У статті розглянуто вимоги до соціально-психологічного комфорту в міському середовищі та способи його досягнення.
 • Документ
  Современные подходы в формировании доступной городской среды
  (КНУБА, 2017) Шостак, А. С.; Древель, И. В.
  Решение проблемы формирования архитектурного пространства для жизни людей с ограниченными возможностями является важным направлением интеграции данной категории населения в городские процессы жизнедеятельности. В ходе исследования был проведен подробный обзор международного опыта в сфере формирования безбарьерной городской среды, отдельно взятых доступных элементов среды, зданий. Были рассмотрены проектные разработки и концепции таких ведущих держав как США, Германия, Испания и др. В ходе исследования были выделены три различных подхода формирования доступной среды. Общим для всех выше перечисленных государств является тесная взаимосвязь политики с решением архитектурно-градостроительных проблем.
 • Документ
  К вопросу структурно-функциональной организации высших учебных заведений
  (КНУБА, 2017) Левченко, Д. Р.; Древаль, И. В.
  В статье проведен анализ научных работ и нормативных документов по вопросам функциональной организации вузовских комплексов. Выявлены и систематизированы основные результаты исследований. Определена структурно-функциональная модель высшего учебного заведения.
 • Документ
  Гошів як центр паломництва. Проблеми та шляхи реформування і розвитку
  (КНУБА, 2017) Голубчак, К. Т.; Слєпцов, О. С.
  В статті окреслено перспективи та особливості функціонування Гошівського паломницького центру як потужного осередку релігійнопаломницького туризму Прикарпаття, досліджено особливості його архітектурно-планувальної організації, а також виявлено проблеми його функціонування та запропоновано шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Декоративні особливості феномену «води» для сучасної архітектурно-ландшафної організації територій: вивчення твердого стану
  (КНУБА, 2017) Рубан, Л. І.
  Стаття спрямована на вивчення декоративних особливостей феномену «води» в залежності від фізичного стану, які ґрунтовно та комплексно не було досліджено в сучасній теорії ландшафтної архітектури. Головна увага в статті приділена вивченню та аналізу водного компоненту для архітектурно - ландшафтної практики у твердому стані: у вигляді криги та снігу, як одному із трьох можливих фізичних станів існування останнього. На основі узагальнення наявного світового проектного досвіду виявлено різноманіття композиційних засобів та прийомів щодо використання декоративних особливостей води у твердому стані на мезо- та мікро- рівнях архітектурно-ландшафтної організації територій. Вода у твердому стані розглянута як оточуюче середовище й композиційний фон, будівельний матеріал, емоційно-естетична форма та декоративний елемент довкілля.
 • Документ
  Обгрунтування необхідності збереження середмістя історичного міста України
  (КНУБА, 2017) Рибчинський, О. В.
  У статті з’ясовано, що значення середмістя у процесі формування історичного міста України є недооцінене. В результаті аналізу існуючої структури поселення та збереженості історичної забудови визначено, що середмістя потребують збереження культурної самобутності, архітектурної спадщини, локальних цінностей, традицій та ідентичності історичного міста.
 • Документ
  Арт-кластери як новий тип багатофункціональних комплексів: причини виникнення і визначальні ознаки
  (КНУБА, 2017) Івашко, О. Д.
  В статті піднято проблему зміни функції непрацюючих промислових підприємств під сучасні арт-кластери. Як свідчить український і закордонний досвід створення арт-кластерів, їх економічний ефект зумовлюється новими освітніми і культурними потребами населення.