Вип. 16

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/53

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 59
 • Документ
  Вплив енергозберігаючих технологій на об'ємнопросторове вирішення середньоповерхового житла в майбутньому
  (КНУБА, 2018) Мораді Пур Омід; Сьомка, С. В
  В роботі розглядається актуальність проблеми енергозберігаючих технологій в будівництві та архітектурі житла. Обґрунтовано актуальність енергоефективності житла середньої поверховості. Зроблено акцент на необхідності пошуку взаємозв’язку архітектури та сучасних енергозберігаючих технологій.
 • Документ
  Доцільність впровадження ВІМ технологій в проектуванні житлових будинків індустріального типу
  (КНУБА, 2018) Кур’ят, П. П.; Єжов, С. В.
  Розглядається світовий та вітчизняний досвід впровадження технологій інформаційного моделювання будівництва в проектуванні нових житлових об’єктів. Проводиться аналіз доцільності впровадження BIM в проектну діяльність на теренах України, практичного досвіду використання новітніх технологій на прикладі діючої проектної групи і реорганізації деяких аспектів роботи домобудівельного комбінату при виробництві збірних залізобетонних виробів.
 • Документ
  Особливості науково-практичної документації щодо відтворення будівлі Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору
  (КНУБА, 2018) Мещеряков, В. М.
  У статті наведено інформацію щодо особливостей науково-проектної документації (розділи генеральний план та архітектура) відтворення видатного втраченого об'єкта культурної спадщини України – Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору.
 • Документ
  Матрицы предопределенностей в истории архитектуры будущего
  (КНУБА, 2018) Воробьев, В. В.; Мерилова, И. А.
  Матрицы предопределенностей формируют архитектуру будущего как структуру, образуемую многомерным пространственно-временным рисунком векторов сил, действующих в пределах того или иного цикла истории и наделенных присущими ему свойствами. Такая архитектура получит определение архитектуры гармонии, а не архитектуры на основе гармонии. Человек будет с ней в резонансе, обеспечивающим единство своего внутреннего мира с миром внешним. Архитектура будущего станет архитектурой целостности.
 • Документ
  Формування єко-реклами в сучасному архітектурному середовищі
  (КНУБА, 2018) Ольховська, О. В.
  Розглянуто формування екологічної реклами як однієї зі складових елементів дизайну архітектурного середовища, що впливає на якісні характеристики міста. Виявлено нові можливості творчого перетворення міського середовища, при якому використовуються як сучасні інноваційні технології, так і художні засоби, характерні для нових видів образотворчих мистецтв. Розглянуто екологічні проекти провідних рекламних агентств в цій сфері.
 • Документ
  Исследование транспортной инфраструктуры Констанцы
  (КНУБА, 2018) Халин, В. В.
  Исследование транспортной инфраструктуры и взаимодействия города и порта Констанца - 2-го порта по грузообороту в Черном море после Новороссийского и 4-го в Европе, было проведено в июле 2018 года.
 • Документ
  Проблематика розвитку технопарків в Україні
  (КНУБА, 2018) Поліванова, М. В.
  У даній статті розглядаються основні проблеми розвитку технопаркових структур на території України. Розглядається приклад сусідніх країн щодо формування та розвитку науково-технологічних парків.
 • Документ
  Напружено - деформований стан конструкції з клеєної деревини в формі діагріда при реальному вітровому впливі
  (КНУБА, 2018) Казачонок, Ю. А.; Охріменко, Б. С.; Михайловський, Д. В.
  Об'єктом статті є конструкція з клеєної деревини в формі діагонально- сітчастих несучих конструкцій. Метою даної роботи є дослідження напружено- деформованого стану конструкції з клеєної деревини в формі діагонально- сітчастих несучих конструкцій з врахуванням реального вітрового впливу. В рамках поставленої мети вирішуються такі задачі: аналіз несучих конструкції будівлі з врахуванням реального впливу з використанням ПК LIRA-SAPR, з позиції НДС та загальної жорсткості будівлі. Для цього були розглянуті основні чинники, які мають сильний вплив на аеродинаміку будівлі, які необхідно враховувати при проектуванні. Було виявлено, що для визначення реального розподілу вітрових потоків слід враховувати існуючу або проектну забудову.
 • Документ
  Екологічні аспекти проектування заводу керамічних будівельних виробів за сучасною технологією
  (КНУБА, 2018) Серьогін, Ю. І.
  Описуються принципи сучасного виробництва будівельних керамічних виробів , їх енергоефективність та екологічна безпека.
 • Документ
  Средства моделирования городской среды как сложной системы
  (КНУБА, 2018) Успенский, М. С.; Мироненко, В. П.
  Для составления перечня основных типов средств моделирования городской среды как системы выделенные модели разделены на несколько групп, а именно, моделирование социальной активности, моделирование пространственной структуры, визуализация больших объемов данных.