Вип. 16

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 59
 • Документ
  Вплив енергозберігаючих технологій на об'ємнопросторове вирішення середньоповерхового житла в майбутньому
  (КНУБА, 2018) Мораді Пур Омід; Сьомка, С. В
  В роботі розглядається актуальність проблеми енергозберігаючих технологій в будівництві та архітектурі житла. Обґрунтовано актуальність енергоефективності житла середньої поверховості. Зроблено акцент на необхідності пошуку взаємозв’язку архітектури та сучасних енергозберігаючих технологій.
 • Документ
  Доцільність впровадження ВІМ технологій в проектуванні житлових будинків індустріального типу
  (КНУБА, 2018) Кур’ят, П. П.; Єжов, С. В.
  Розглядається світовий та вітчизняний досвід впровадження технологій інформаційного моделювання будівництва в проектуванні нових житлових об’єктів. Проводиться аналіз доцільності впровадження BIM в проектну діяльність на теренах України, практичного досвіду використання новітніх технологій на прикладі діючої проектної групи і реорганізації деяких аспектів роботи домобудівельного комбінату при виробництві збірних залізобетонних виробів.
 • Документ
  Особливості науково-практичної документації щодо відтворення будівлі Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору
  (КНУБА, 2018) Мещеряков, В. М.
  У статті наведено інформацію щодо особливостей науково-проектної документації (розділи генеральний план та архітектура) відтворення видатного втраченого об'єкта культурної спадщини України – Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору.
 • Документ
  Матрицы предопределенностей в истории архитектуры будущего
  (КНУБА, 2018) Воробьев, В. В.; Мерилова, И. А.
  Матрицы предопределенностей формируют архитектуру будущего как структуру, образуемую многомерным пространственно-временным рисунком векторов сил, действующих в пределах того или иного цикла истории и наделенных присущими ему свойствами. Такая архитектура получит определение архитектуры гармонии, а не архитектуры на основе гармонии. Человек будет с ней в резонансе, обеспечивающим единство своего внутреннего мира с миром внешним. Архитектура будущего станет архитектурой целостности.
 • Документ
  Формування єко-реклами в сучасному архітектурному середовищі
  (КНУБА, 2018) Ольховська, О. В.
  Розглянуто формування екологічної реклами як однієї зі складових елементів дизайну архітектурного середовища, що впливає на якісні характеристики міста. Виявлено нові можливості творчого перетворення міського середовища, при якому використовуються як сучасні інноваційні технології, так і художні засоби, характерні для нових видів образотворчих мистецтв. Розглянуто екологічні проекти провідних рекламних агентств в цій сфері.
 • Документ
  Исследование транспортной инфраструктуры Констанцы
  (КНУБА, 2018) Халин, В. В.
  Исследование транспортной инфраструктуры и взаимодействия города и порта Констанца - 2-го порта по грузообороту в Черном море после Новороссийского и 4-го в Европе, было проведено в июле 2018 года.
 • Документ
  Проблематика розвитку технопарків в Україні
  (КНУБА, 2018) Поліванова, М. В.
  У даній статті розглядаються основні проблеми розвитку технопаркових структур на території України. Розглядається приклад сусідніх країн щодо формування та розвитку науково-технологічних парків.
 • Документ
  Напружено - деформований стан конструкції з клеєної деревини в формі діагріда при реальному вітровому впливі
  (КНУБА, 2018) Казачонок, Ю. А.; Охріменко, Б. С.; Михайловський, Д. В.
  Об'єктом статті є конструкція з клеєної деревини в формі діагонально- сітчастих несучих конструкцій. Метою даної роботи є дослідження напружено- деформованого стану конструкції з клеєної деревини в формі діагонально- сітчастих несучих конструкцій з врахуванням реального вітрового впливу. В рамках поставленої мети вирішуються такі задачі: аналіз несучих конструкції будівлі з врахуванням реального впливу з використанням ПК LIRA-SAPR, з позиції НДС та загальної жорсткості будівлі. Для цього були розглянуті основні чинники, які мають сильний вплив на аеродинаміку будівлі, які необхідно враховувати при проектуванні. Було виявлено, що для визначення реального розподілу вітрових потоків слід враховувати існуючу або проектну забудову.
 • Документ
  Екологічні аспекти проектування заводу керамічних будівельних виробів за сучасною технологією
  (КНУБА, 2018) Серьогін, Ю. І.
  Описуються принципи сучасного виробництва будівельних керамічних виробів , їх енергоефективність та екологічна безпека.
 • Документ
  Средства моделирования городской среды как сложной системы
  (КНУБА, 2018) Успенский, М. С.; Мироненко, В. П.
  Для составления перечня основных типов средств моделирования городской среды как системы выделенные модели разделены на несколько групп, а именно, моделирование социальной активности, моделирование пространственной структуры, визуализация больших объемов данных.
 • Документ
  Особливості функціонально-планувальної організації університетських гуртожитків
  (КНУБА, 2018) Кащенко, Т. О.; Осіпова, А. Ю.
  У статті розглядаються особливості функціонально-планувальної організації університетських гуртожитків, проаналізовано вітчизняний та закордонний досвід проектування студентських гуртожитків.
 • Документ
  Тенденції організації науково-виробничих будівель інноваційної спрямованості
  (КНУБА, 2018) Кучер, Б. О.; Акопник, С. В.
  У статті описуються тенденції архітектурної організації і функціонування будівель науково-дослідницьких об'єднань. На основі аналізу світового досвіду виявлений ряд архітектурно-організаційних тенденцій, що склалися в результаті використання загальних принципів організації середовища інноваційних центрів в різних соціально-економічних і територіальних умовах. Виділяються головні характеристики архітектурної організації структур.
 • Документ
  Організація внутрішнього простору сучасних підприємств громадського харчування
  (КНУБА, 2018) Колеснікова, Н. Ю.
  У статті розглянуто організацію внутрішнього простору підприємств громадського харчування на прикладі сучасних об’єктів харчування. Виявлені методи та заходи які сприяють архітектурно – художній виразності інтер’єрів.
 • Документ
  Оценка реализованных примеров энергоэффективных малоэтажных жилых домов в Украине
  (КНУБА, 2018) Диб, М. З.; Сергейчук, О. В.
  Проведен анализ и оценка особенностей объёмно-планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений современных энергоэффективных малоэтажных жилых домов с учетом климата разных регионов Украины.
 • Документ
  Особливості архітектурного проектування дитячих дошкільних закладів на території України в 1971-1991рр. та у сучасний період
  (КНУБА, 2018) Саєнко, Д. М.; Ковальський, Л. М.
  У статті розглянуто особливості архітектурного проектування дитячих дошкільних закладів на території України в радянський період історії нашої держави. Основний акцент зроблено на період 1971-1991 рр., який являється заключним етапом розбудови містобудівної мережі закладів дошкільної освіти в радянській Україні, а також на сьогоднішній стан. До характерних ознак архітектури дитячих дошкільних закладів періоду 1971-1991 рр. можна віднести: типове проектування, окремо розташовані, переважно двоповерхові будівлі з огородженою власною територією, відсутність масового розповсюдження проектів вбудовано-прибудованого типу.
 • Документ
  Закордонний досвід реставрацій та реконструкцій військових гарнізонних комплексів та їх елементів
  (КНУБА, 2018) Сергіюк, І. М.
  Проаналізовано досвід реставрації та реконструкції військових об’єктів на території сучасної Польщі та Литви, що входили до складу Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, а також у Словаччині, що входила до складу Австро-Угорщини.
 • Документ
  Зелені лінії на прибережних територіях і методи визначення їх меж
  (КНУБА, 2018) Дьомін, М. М.; Михайлик, О. О.
  Розглянуто сучасний стан екосистеми малої річки. Визначені методи збереження прибережних територій екосистем малих річок.
 • Документ
  Основні функціонально-планувальні елементи акваторій річкових яхтових комплексів
  (КНУБА, 2018) Шкурупій, М. Ю.; Ніколаєнко, В. А.
  У статті розглянуто функціонально-планувальна складова акваторій річкових яхтових комплексів та висвітлено питання пов’язане із вибором місця для її розміщення.
 • Документ
  Методологічні засади проектування внутрішнього транзитного простору для незрячих
  (КНУБА, 2018) Комаров, К. О.
  В результаті аналізу особливостей незорового сприйняття і дослідження сучасної проектної та будівельної практики в статті визначено метрологічні засади проектування транзитного простору для незрячих. На основі зіставлення габаритів зони досяжності у горизонтальній площині із довжиною кроків, складено масштабну шкалу елементів простору, призначеного для перебування сліпих. Встановлено, раціональну довжину об’єктів транзитного простору, кратну всім сталим величинам тактильно-м’язового сприйняття. Визначено пропорційне відношення величин сусідніх приміщень, що забезпечує відчутну різницю тривалості реверберації звуку при переході між ними.
 • Документ
  Особливості розміщення та функціональної організації території реабілітаційних центрів іпотерапії
  (КНУБА, 2018) Обиночна, З. В.
  У статті розглянуто основні особливості розміщення реабілітаційного центру іпотерапії, враховуючи кліматичний вплив на вибір території. Також здійснено функціональне зонування території реабілітаційного центру іпотерапії.