Вип. 11-12

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 70
 • Документ
  Перспективні тенденції формування архітектурного середовища центрів творчого розвитку дітей
  (КНУБА, 2017) Шушлякова, О. С.; Кондращенко, О. В.
  Проаналізовані сучасні тенденції формування дитячих центрів творчого розвитку, виявлено роль їх впливу на розвиток сучасної архітектури, визначені загальні прийоми формування і удосконалення архітектурного середовища для дітей.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо проектування адаптивних архітектурних об’єктів
  (КНУБА, 2017) Шаталюк, Ю. В.; Мироненко, В. П.
  У статті розглянуто сучасний досвід проектування адаптивної архітектури в Україні. Запропоновано методичні рекомендації щодо проектування адаптивних архітектурних об’єктів. Виявлено комплекс заходів на передпроектному, концептуальному, архітектурно-планувальному та об’ємно-просторовому рівнях, що сприятимуть впровадженню ідей адаптивності у навчальне та реальне проектування.
 • Документ
  Ергономічні особливості формування і організації архітектурного середовища хоспісів
  (КНУБА, 2017) Назарук, А. А.; Мироненко, О. В.
  У статті розкрито сутність і роль ергономіки в формуванні архітектурного середовища хоспісів. Аналізуються основні антропометричні особливості невиліковно хворих пацієнтів. На основі цього розглядаються шляхи організації ергономічного середовища за рахунок грамотного застосування засобів ергодизайну. Відповідно до висунутих положень сформовані основні ергономічні особливості формування архітектурного середовища хоспісів.
 • Документ
  Напрями архітектурно-художнього вирішення інтер’єрів закладів громадського харчування
  (КНУБА, 2017) Новосельчук, Н. Є.
  Визначені та проаналізовані основні напрями архітектурно-художнього вирішення інтер’єрів обідніх залів закладів харчування, наведено їх характеристику і особливості. Виділені прийоми функціонального зонування простору обідніх залів даних закладів.
 • Документ
  Особливості використання системного підходу до попередження аварій об’єктів міського будівництва
  (КНУБА, 2017) Гайко, Ю. І.; Шишкін, Е. А.
  Проаналізовано причини та наслідки аварій будівель і споруд. Розглянуто інноваційні розробки в галузі запобігання аварій об'єктів міського будівництва. Наведено приклад системного аналізу прибудинкової території для успішного вирішення завдань реалізації заходів при надзвичайних ситуаціях.
 • Документ
  Інтегроване 3D моделювання ландшафту при підготовці майбутніх архітекторів
  (КНУБА, 2017) Бірілло, І. В.; Костюченко, О. А.
  У статті розглядаються питання комп’ютерного моделювання ландшафту при підготовці майбутніх архітекторів у САПР Allplan, що допоможе майбутнім архітекторам підвищити ефективність проектування, стати конкурентоспроможними фахівцями.
 • Документ
  Концепция совмещенного моста в мультимодальном коридоре Одесса-Рени
  (КНУБА, 2017) Халин, В. В.
  В статье рассматриваются проблемы повышения инвестиционной привлекательности инфраструктурных проектов на примере концепции мультимодального коридора Одесса-Рени.
 • Документ
  Прийоми формування просторових меж композиційної структури архітектурно-містобудівних комплексів
  (КНУБА, 2017) Коптєва, Г. Л.
  Розглядається композиційна роль, морфологічні та семантичні якості просторових меж в архітектурно-містобудівному середовищі через естетико-емоційні аспекти їх сприйняття.
 • Документ
  The issue of transport infrastructure organization for storage of electric vehicles in the urban environment of the largest cities
  (КНУБА, 2017) Kysil, S.
  This article describes the issues of compatibility of electric vehicles with the existing transport infrastructure of the largest cities in Ukraine. We analyze the international experience (Europe, USA) of the successful implementation of electric vehicles in the existing «fabric» of a densely built-up urban infrastructure. This implementation includes: a network of charging stations, multistorey parking garages, and parking lots for short-term and long-term storage with charging stations, service stations, and electric vehicles in urban areas of the largest cities.
 • Документ
  Щодо питання вивчення проблеми формування cистем озеленення міст
  (КНУБА, 2017) Гришина, В. С.; Осиченко, Г. О.
  Проведений аналіз досліджень і праць, котрі присвячені проблемі формування систем озеленених територій міст. Виявлена необхідність пошуку принципів та прийомів відновлення цілісності природного середовища на території міст України.
 • Документ
  Інтерпретація ордерної системи в роботах Р. Бофілла
  (КНУБА, 2017) Новак, Н. В.; Ремизова, Е. I.
  У роботі на прикладі творчості Р. Бофілла розглядаються трансформації та інтерпретації ордерної системи. У рамках постмодерністського руху кінця ХХ століття обговорюються композиційні прийоми і методи роботи з ордером.
 • Документ
  Практика просторової організації сільської садиби на основі пріоритету господарської діяльності домогосподарств
  (КНУБА, 2017) Гнесь, Людмила; Пясецька, Оксана
  Приводяться дані проведених натурних обстежень та результати стихійної самочинної розбудови господарями власних садиб в житлових кварталах сільських поселень, запроектованих і реалізованих в період «розвинутого соціалізму» (у 70-80-х роках ХХ ст.). Виявлені і описані відмінні від загальноприйнятих в проектній практиці стійкі закономірності формування розпланувальної структури сільської садиби на базі домінування пріоритету господарської діяльності.
 • Документ
  Шкільні комплекси на територіях зі складним рельєфом в Україні: зарубіжний досвід проектування і будівництва
  (КНУБА, 2017) Карбан, А. А.; Слєпцов, О. С.
  Розглядається актуальність реформування освіти в Україні, варіант нового будівництва шкільних комплексів на територіях зі складним рельєфом, зазначаються різновиди складності рельєфу і типологія архітектурних об’єктів, наводяться приклади.
 • Документ
  Церква над економічною брамою (всіх святих) Києво-Печерської лаври. Характеристика сучасного стану збереження
  (КНУБА, 2017) Чобітько, О. М.; Зайцева, В. О.
  В статті представлене комплексне дослідження технічного стану пам’ятки національного значення церкви Всіх Святих над Економічною брамою Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника в світлі впливу багатьох факторів та рекомендації щодо подальшого її збереження.
 • Документ
  Участь студентів у проекті відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору
  (КНУБА, 2017) Мещеряков, В. М.
  У статті досліджено актуальність застосування в учбовому процесі реальних об’єктів для обмірів та проектування на прикладі відтворення видатного втраченого об’єкта культурної спадщини України – Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору.
 • Документ
  Методи аналізу регіону як складної системи
  (КНУБА, 2017) Данилов, С. М.
  Розглянуто проблеми екології, економіки і соціуму як основи формування архітектури сталого розвитку.
 • Документ
  Регулювання землекористуванням в Україні
  (КНУБА, 2017) Клюшниченко, Є. Є.
  Розглядаються актуальні питання сьогодення – як управляти земельними ділянками в містах, недоліки їх продажу чи переваги здачі в оренду. Наводиться зарубіжний досвід вирішення цієї проблеми.
 • Документ
  Вплив монастиря Отців Василіан на архітектуру міста Бучача
  (КНУБА, 2017) Дячок, О. М.
  У статті досліджується вплив монастиря Отців Василіан на архітектуру міста Бучача. Проведений аналіз історії будівництва, об’ємно – планувальної структури комплексу монастиря, діяльності Василіанського ордену. Визначена роль ансамблю як архітектурної домінанти міста та на формування силуету населеного пункту. Досліджений взаємозв’язок композиції монастиря та ландшафтного середовища міста. Визначена цінність Василіанськогого монастиря в ідеологічному забарвленні міста, як важливого архітектурно-художнього і соціально-культурного центру Бучача.
 • Документ
  Щодо питань про співіснування реклами та архітектури
  (КНУБА, 2017) Авербах, М. Я.
  У статті актуалізуються питання, що пов'язано з поширенням елементів реклами у міському середовищі. Яскрава, активна, нав'язлива реклама використовує весь арсенал художніх засобів, щоб впливати на споживача, і при цьому заповнює архітектурні форми і простір. Наведено різні точки зору на проблему співіснування у міському просторі двох категорій – архітектури і реклами. Дано ретроспективний огляд розвитку засобів зовнішньої реклами в архітектурному середовищі. Показана роль реклами в сучасному суспільстві. Виявлено певні підходи до оцінки стану архітектурного середовища, яке несе на собі комерційні знаки. Висловлена необхідність проведення досліджень з метою створення правил, які б регулювали процес поширення рекламних засобів у просторі міста.
 • Документ
  Інтерпретація категорії часу в архітектурі
  (КНУБА, 2017) Охрім, Х. А.; Лінда, С. М.
  Стаття присвячена висвітленню питання репрезентації часових категорій в архітектурі на різних її рівнях - від фізичного, на якому будівлі існують як матеріальні об'єкти - до інформаційно-естетичного, на якому осмислений художньо час стає складовою утворення форми й змісту в архітектурній композиції.