Вип. 14-15

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/52

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 80
 • Документ
  Проблеми фізіологічної відповідальності архітектурного середовища
  (КНУБА, 2018) Рябець, Ю. С.
  У статті розглянуто вимоги до фізіологічного комфорту людини в архітектурному середовищі та способи його досягнення.
 • Документ
  Сучасні тенденції в формуванні рекреаційних просторів багатофункціональних громадських комплексах
  (КНУБА, 2018) Броннiкова, С. С.
  Розглядається питання актуальності формування рекреаційних просторів в структурі громадських комплексів, проблеми в організації комфортного для людини середовища інтер'єрних просторів. Виділено найбільш значущі рекреаційні простори в структурі сучасних громадських комплексів, позначені їх функції та завдання.
 • Документ
  Обгрунтування можливості ревіталізації непрацюючих підприємств під нову функцію (на прикладі колишнього пивоварного заводу Ріхерта на вул. Фрунзе, 35)
  (КНУБА, 2018) Івашко, О. Д.
  Трансформація (або ревіталізація) промислових територій під креативний простір – це один з іноваційних методів модернізації міського простору з урахуванням змін потреб міського населення. В результаті такої ревіталізації відбувається повна зміна функції території. Аналіз функціонального наповнення арт-кластерів дозволяє виявити визначальні ознаки арт-кластерів та їх відмінність від кластеру, будинку творчості, музею, театру та ін.
 • Документ
  Понятие «адаптивного потенциала» в процессе формирования безбарьерного городского пространства
  (КНУБА, 2018) Шостак, А. С.; Древаль, И. В.
  В статье рассматривается понятие «адаптивного потенциала среды», как одно из составляющих концепции формирования «маршрута» в крупнейших городах. В ходе исследование было раскрыто понятие «адаптивный потенциал среды». Выявлены три степени «адаптивного потенциала» на примере формирования безбарьерной городской среды в историческом центре г.Харькова.
 • Документ
  Негативні і позитивні чинники на межі інтерфейсу «місто-порт»
  (КНУБА, 2018) Халін, В. В.
  У статті розглядаються основні позитивні і негативні фактори впливу порту на місто.
 • Документ
  Вимоги до діяльності та підготовки фахівця-урбаніста
  (КНУБА, 2018) Габрель, М. М.
  На основі осмислення міста як системи-об’єкта та системи-процесу обґрунтовано вимоги до урбаністичної діяльності та підготовки фахівця-урбаніста. Сформовано теоретичні передумови й практичні вимоги до діяльності, які покладені в основу проведення в центрі «Укрзахідурбанізація» (м. Львів) практичних курсів з додаткового вишколу урбаністів для виконання проектних задач і управління містобудівними процесами в містах регіону (з числа випускників архітектурних шкіл).
 • Документ
  Изучение исторической значимости промышленных территорий. Жевахова гора
  (КНУБА, 2018) Сторожук, С. С.; Пронченко, А. В.
  Статья посвящена изучению исторической значимости промышленных территорий города Одессы, а именно Жеваховой горы. Рассмотрены основные этапы освоения данной территории, проанализированы археологические и градостроительные исследования, выявлены наиболее благоприятные решения для рекреационного использования Жеваховой горы.
 • Документ
  Інтеграція сучасних пішохідних просторів в історичну тканину міста (в історичні зони)
  (КНУБА, 2018) Ковальська, О. Є.
  У статті описані типи взаємозв'язку сучасних пішохідних просторів з територіями, на яких розташовані об’єкти історико-культурної спадщини міста, внесені пропозиції з вдосконалення і модернізації громадського простору міських історичних центрів, обґрунтовано засади формування системи пішохідних просторів в сформованій забудові з позицій сталого розвитку міст, обґрунтовано підходи до оцінки їх якості та соціальної ефективності.
 • Документ
  Хрещення Київської Русі
  (КНУБА, 2018) Бородкіна, І. М.
  У статті висвітлено зв’язок хрещення Київської Русі з початком якісно нового етапу розвитку її культури і архітектури; також вона містить короткий огляд нових видів споруд у християнській Русі. В даному матеріалі підкреслено важливість звернення до літописів, як до цінних своєю аутентичністю джерел інформації.
 • Документ
  Многофакторная оценка ресурсного потенциала при разработке генеральных планов приморских городов (на примере Одессы)
  (КНУБА, 2018) Глазырин, В. Л.
  В статье проанализированы ресурсный потенциал и его многофакторная оценка при разработке генпланов городов с учетом современных тенденций стратегии развития крупного приморского города Украины в XXI столетии. Главные особенности положения города Одессы – его причерноморское и пограничное расположение на пересечении важнейших международных путей из Центральной Европы на Ближний Восток, а также крайняя ограниченность территориальных ресурсов и их высокая ценность. В связи с этим, при разработке проекта нового генерального плана Одессы с особой остротой стояла проблема ресурсосбережения в градостроительстве, а проектирование велось на основе тенденций ресурсного формирования городов.