Вип. 14-15

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 80
 • Документ
  Проблеми фізіологічної відповідальності архітектурного середовища
  (КНУБА, 2018) Рябець, Ю. С.
  У статті розглянуто вимоги до фізіологічного комфорту людини в архітектурному середовищі та способи його досягнення.
 • Документ
  Сучасні тенденції в формуванні рекреаційних просторів багатофункціональних громадських комплексах
  (КНУБА, 2018) Броннiкова, С. С.
  Розглядається питання актуальності формування рекреаційних просторів в структурі громадських комплексів, проблеми в організації комфортного для людини середовища інтер'єрних просторів. Виділено найбільш значущі рекреаційні простори в структурі сучасних громадських комплексів, позначені їх функції та завдання.
 • Документ
  Обгрунтування можливості ревіталізації непрацюючих підприємств під нову функцію (на прикладі колишнього пивоварного заводу Ріхерта на вул. Фрунзе, 35)
  (КНУБА, 2018) Івашко, О. Д.
  Трансформація (або ревіталізація) промислових територій під креативний простір – це один з іноваційних методів модернізації міського простору з урахуванням змін потреб міського населення. В результаті такої ревіталізації відбувається повна зміна функції території. Аналіз функціонального наповнення арт-кластерів дозволяє виявити визначальні ознаки арт-кластерів та їх відмінність від кластеру, будинку творчості, музею, театру та ін.
 • Документ
  Понятие «адаптивного потенциала» в процессе формирования безбарьерного городского пространства
  (КНУБА, 2018) Шостак, А. С.; Древаль, И. В.
  В статье рассматривается понятие «адаптивного потенциала среды», как одно из составляющих концепции формирования «маршрута» в крупнейших городах. В ходе исследование было раскрыто понятие «адаптивный потенциал среды». Выявлены три степени «адаптивного потенциала» на примере формирования безбарьерной городской среды в историческом центре г.Харькова.
 • Документ
  Негативні і позитивні чинники на межі інтерфейсу «місто-порт»
  (КНУБА, 2018) Халін, В. В.
  У статті розглядаються основні позитивні і негативні фактори впливу порту на місто.
 • Документ
  Вимоги до діяльності та підготовки фахівця-урбаніста
  (КНУБА, 2018) Габрель, М. М.
  На основі осмислення міста як системи-об’єкта та системи-процесу обґрунтовано вимоги до урбаністичної діяльності та підготовки фахівця-урбаніста. Сформовано теоретичні передумови й практичні вимоги до діяльності, які покладені в основу проведення в центрі «Укрзахідурбанізація» (м. Львів) практичних курсів з додаткового вишколу урбаністів для виконання проектних задач і управління містобудівними процесами в містах регіону (з числа випускників архітектурних шкіл).
 • Документ
  Изучение исторической значимости промышленных территорий. Жевахова гора
  (КНУБА, 2018) Сторожук, С. С.; Пронченко, А. В.
  Статья посвящена изучению исторической значимости промышленных территорий города Одессы, а именно Жеваховой горы. Рассмотрены основные этапы освоения данной территории, проанализированы археологические и градостроительные исследования, выявлены наиболее благоприятные решения для рекреационного использования Жеваховой горы.
 • Документ
  Інтеграція сучасних пішохідних просторів в історичну тканину міста (в історичні зони)
  (КНУБА, 2018) Ковальська, О. Є.
  У статті описані типи взаємозв'язку сучасних пішохідних просторів з територіями, на яких розташовані об’єкти історико-культурної спадщини міста, внесені пропозиції з вдосконалення і модернізації громадського простору міських історичних центрів, обґрунтовано засади формування системи пішохідних просторів в сформованій забудові з позицій сталого розвитку міст, обґрунтовано підходи до оцінки їх якості та соціальної ефективності.
 • Документ
  Хрещення Київської Русі
  (КНУБА, 2018) Бородкіна, І. М.
  У статті висвітлено зв’язок хрещення Київської Русі з початком якісно нового етапу розвитку її культури і архітектури; також вона містить короткий огляд нових видів споруд у християнській Русі. В даному матеріалі підкреслено важливість звернення до літописів, як до цінних своєю аутентичністю джерел інформації.
 • Документ
  Многофакторная оценка ресурсного потенциала при разработке генеральных планов приморских городов (на примере Одессы)
  (КНУБА, 2018) Глазырин, В. Л.
  В статье проанализированы ресурсный потенциал и его многофакторная оценка при разработке генпланов городов с учетом современных тенденций стратегии развития крупного приморского города Украины в XXI столетии. Главные особенности положения города Одессы – его причерноморское и пограничное расположение на пересечении важнейших международных путей из Центральной Европы на Ближний Восток, а также крайняя ограниченность территориальных ресурсов и их высокая ценность. В связи с этим, при разработке проекта нового генерального плана Одессы с особой остротой стояла проблема ресурсосбережения в градостроительстве, а проектирование велось на основе тенденций ресурсного формирования городов.
 • Документ
  Актуальные векторы архитектурного-художественного образования на современном этапе
  (КНУБА, 2018) Уренев, В. П.; Савицкая, О. С.
  В статье анализируется опыт участия Архитектурно Художественного Института Одесской Государственной Академии Строительства и Архитектуры в международной деятельности и его роль в подготовке современного архитектора. Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях подготовка специалиста-архитектора должна соответствовать мировым стандартам, подтверждаться конвертируемостью диплома. Это требует изучения опыта зарубежных архитектурных школ, работы зарубежных специалистов-практиков, направлений научных исследований.
 • Документ
  Евро-Американский опыт консалтинга в архитектурной деятельности
  (КНУБА, 2018) Бондаренко, К. Э.; Поминчук, М. В.
  В статье описаны сюжеты взаимодействия архитектора с одним или несколькими консультантами, рассмотрена классификация консалтинговых услуг по содержанию предоставляемых архитектору знаний и методик. Каждый тип рассмотрен на примере одного, наиболее яркого реализованного проекта в США или странах Европы.
 • Документ
  Експресія як засіб підвищення виразності архітектурної форми
  (КНУБА, 2018) Топорков, В. Г.; Павленко, В. С.
  На прикладі музейно-виставкових комплексів проаналізовано основні засоби та прийоми які дозволяють надати архітектурним об’єктам експресію та динамізм, зробити їх виразними та неповторними.
 • Документ
  Теоретичні основи архітектурно-урбаністичного розвитку рекреаційних територій приміських зон
  (КНУБА, 2018) Покладок, О. В.; Габрель, М. М.
  У статті розглянуто теоретичні передумови розвитку рекреаційних територій приміських зон. Переосмислено феномен периферійності і його вплив на архітектурно-урбаністичну організацію та перспективи розвитку рекреації.
 • Документ
  Еволюція формування візуально-комунікаційного середовища сучасного міста
  (КНУБА, 2018) Дубинський, В. П.; Несен, А. А.
  У статті проведено комплексний аналіз еволюційного формування елементів візуально - комунікаційного середовища (ВКС), на основі якого виявлені та запропоновані основні історичні етапи формування ВКС сучасного міста.
 • Документ
  Використання елементів фітодизайну при формуванні інтер'єрів центрів коворкінгу
  (КНУБА, 2018) Олешко, О. П.; Петровська, Ю. Р.
 • Документ
  Современные тенденции в развитии архитектуры образовательных хабов
  (КНУБА, 2018) Захаревская, Н. С.; Снядовская, Т. Ю.
  В статье рассматриваются приемы функционально-планировочной организации образовательных хабов и коворкинг-пространств. Исследуются современный опыт развития образовательных учреждений.
 • Документ
  Особливості еволюції сучасних кінотеатрів
  (КНУБА, 2018) Зенькович, Н. Г.
  У статті досліджується особливості розвитку сучасного етапу еволюції кінотеатрів. Наведені основні типи та надана їх характеристика та особливості експлуатації.
 • Документ
  Комунальне житло нового типу, як відповідь на сучасні соціально-економічні проблеми
  (КНУБА, 2018) Малишенко, О. А.; Пекер, А. Й.
  Ця стаття коротко описує сучасні проблеми розселення жителів у великих містах України. Дає загальні відомості про комунальний тип житла, на прикладі сучасних закордонних проектів, що представлені як еволюційне рішення проблем житлового будівництва в великих містах.
 • Документ
  Архитектурно градостроительные особенности исторической среды Одессы
  (КНУБА, 2018) Савицкая, О. С.; Любимова, Е. Д.
  В статье анализируется архитектурно градостроительные особенности исторического развития и формирования Одессы, а так же факторы оказавшие влияние на архитектуру города. Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения исторической городской среды, чтобы в современном проектировании максимально сохранить исторически ценную застройку, одновременно наполняя ее функциями, отвечающими сегодняшнему времени.