Наукові статті

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/30

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 824
 • Документ
  Методика розрахунку механізму повороту захватного пристрою річстакера
  (Херсонська державна морська академія, 2023-09-28) Лисак, С. І.; Балака, М. М.; Мачишин, Г. М.
  Річстакери на сьогодні є ефективною й маневровною технікою для контейнерних перевезень у вантажних терміналах і портах. Очевидним є те, що проєктування такої техніки зумовлює практичний інтерес спеціалістів машинобудівної галузі, однак відсутність у відкритих джерелах інформації конструктивних або кінематичних схем механізмів керування обладнанням та рекомендацій щодо до їх розрахунку не дозволяє здійснити ефективний підхід до створення та модернізації річстакерів. У результаті проведених досліджень розроблено методику розрахунку механізму повороту захватного пристрою річстакера, яка враховує кінематичні та силові параметри роботи контейнерного спредера і може бути використана як на стадіях проєктування чи конструювання механізмів, так і у режимах реальної експлуатації річстакера.
 • Документ
  Особливості роботи напірних похильних збірних дренажних трубопроводів при наявності похилу рівня ґрунтових вод
  (Науковий журнал "Технічні науки та технології", 2024-02) Кравчук, Андрій; Кравчук, Олександр; Возний, Олександр
  На основі аналізу системи диференційних рівнянь, які описують рух рідини в збірних дренажних трубопроводах, що прокладені і працюють при наявності певного похилу рівня ґрунтових вод, запропоновані досить прості і зручні для застосування аналітичні залежності для розрахунку основних гідравлічних і конструктивних характеристик таких труб. Досліджено, як величина геометричного похилу прокладання дренажної труби та рівень ґрунтових вод впливає на її розрахункові характеристики.
 • Документ
  Роботи і маніпулятори. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт
  (2017-09-01) Міщук, Д. О.; Балака, М. М.
  В методичних вказівках розглянуто загальні принципи і підходи до проектування механічних важільних захоплювачів та планетарних механізмів робота, методики розрахунку геометрії положення маніпулятора, кінематики шарнірно-важільного механізму та параметрів пристрою керування. Після виконання практичних робіт студенти освоять підходи проектування приводів робота та зможуть здійснювати розробку структурних схем систем його автоматизованого керування.
 • Документ
  Визначення згинальних моментів та напружень у перерізах тягової рами скрепера
  (НТУ «Дніпровська політехніка», 2024-04) Назаренко, М. В.; Панфілов, В. В.; Балака, М. М.
  У роботі представлено методику визначення згинальних моментів та напружень у заданих перерізах тягової рами скрепера, що виникатимуть при експлуатації на об’єктах дорожнього будівництва. Побудовано епюри згинальних моментів у вертикальній площині для навантаженого стану конструкції тягової рами скрепера.
 • Документ
  Побудова статичної тягової характеристики землерийно-транспортної машини
  (НТУ «Дніпровська політехніка», 2024-04) Балака, М. М.; Пархоменко, М. А.
  У роботі наведено методику побудови теоретичної статичної тягової характеристики землерийно-транспортної машини з використанням лінеаризованої регуляторної характеристики дизельного двигуна, яка у графічній формі визначає тягово-зчіпні та паливно-економічні властивості машини, дозволяє провести оцінку останніх за критерієм узагальненого енергетичного потенціалу продуктивності та розв’язати значний клас задач, пов’язаних з виробничою експлуатацією машин.
 • Документ
  ARDUINO: прості рішення в автоматизації процесів
  (Видавництво ХФКХП ДБТУ, 2024-04-04) Григорчук, Олександр Михайлович; Гламаздін, Павло
  У статті розглянуто основні переваги плат розробника Arduino, їх можливі проєкти реалізації у приладах для створення систем керування пристроями
 • Документ
  Вплив теплових процесів на конструкцію і експлуатаційні характеристики абразивно армованих кругів
  (НУБіП України, 2024-04-19) Почка, К.І.; Абрашкевич, Ю.Д.; Пристайло, М.О.; Поліщук, А.Г.
  На основі вивчених термічних процесів розроблені раціональні методи різання для підвищення зносостійкості кругів і зниження енергоємності процесу різання.
 • Документ
  Літій-іонні акумулятори: будова, принцип дії та використання
  (Видавництво ХФКХП ДБТУ, 2024-04-04) Григорчук, Олександр Михайлович; Ходаківський, Олександр Павлович
  У статті розглянуто будову, принцип дії та використання літій-іонних акумуляторів, показано їх основні переваги та недоліки
 • Документ
  Organization of ecological monitoring of construction
  (Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019) Osypova, A. A.; Savenko, V. I.
  The scientific substantiation of the organizational and functional structure of environmental monitoring during the construction of industrial and civil structures has been performed. Models of organizational and functional structures include the purpose of creation and the main purpose (function) of the structure, organizational or functional schemes, as well as logistics.
 • Документ
  Механізм втомного зносу протектора пневматичних шин
  (Рівне: НУВГП, 2020-11) Балака, Максим; Паламарчук, Дмитро; Новохацький, Петро
  Кочення колеса з пневматичною шиною по опорній поверхні за різних режимів роботи обов’язково супроводжується явищем проковзування протектора шини відносно опорної поверхні, що суттєво впливає на тягово-зчіпні властивості рушія, знос та довговічність протектора шини. Однак знос протектора є складним процесом за зовнішнє тертя і є результатом впливу фізико-хімічних та механічних процесів, що відбуваються в контакті пневматичної шини з опорною поверхнею. Завдання попередження передчасного зносу і руйнування шин є складним та пов’язано з умінням визначити їх види, безпомилково виявити причину кожного руйнування шини. Для пневматичних шин, встановлених на транспортних засобах, найбільш характерним є втомний знос протектора.