Методика розрахунку механізму повороту захватного пристрою річстакера

Ескіз

Дата

2023-09-28

Автори

Лисак, С. І.
Балака, М. М.
Мачишин, Г. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Херсонська державна морська академія

Анотація

Річстакери на сьогодні є ефективною й маневровною технікою для контейнерних перевезень у вантажних терміналах і портах. Очевидним є те, що проєктування такої техніки зумовлює практичний інтерес спеціалістів машинобудівної галузі, однак відсутність у відкритих джерелах інформації конструктивних або кінематичних схем механізмів керування обладнанням та рекомендацій щодо до їх розрахунку не дозволяє здійснити ефективний підхід до створення та модернізації річстакерів. У результаті проведених досліджень розроблено методику розрахунку механізму повороту захватного пристрою річстакера, яка враховує кінематичні та силові параметри роботи контейнерного спредера і може бути використана як на стадіях проєктування чи конструювання механізмів, так і у режимах реальної експлуатації річстакера.

Опис

Ключові слова

річстакер, спредер, механізм повороту, момент опору, навантаження, контейнер, кафедра будівельних машин

Бібліографічний опис

Лисак С. І. Методика розрахунку механізму повороту захватного пристрою річстакера / С. І. Лисак, М. М. Балака, Г. М. Мачишин // Транспорт, порт, логістика, безпека: виклики сучасності та перспективи розвитку : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (28 верес. 2023 р.) / Херсонська державна морська академія. - Херсон : ХДМА, 2023. - С. 9 – 16. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced