Визначення згинальних моментів та напружень у перерізах тягової рами скрепера

Ескіз

Дата

2024-04

Автори

Назаренко, М. В.
Панфілов, В. В.
Балака, М. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

НТУ «Дніпровська політехніка»

Анотація

У роботі представлено методику визначення згинальних моментів та напружень у заданих перерізах тягової рами скрепера, що виникатимуть при експлуатації на об’єктах дорожнього будівництва. Побудовано епюри згинальних моментів у вертикальній площині для навантаженого стану конструкції тягової рами скрепера.

Опис

Ключові слова

згинальний момент, навантаження, тягова рама, скрепер, кафедра будівельних машин

Бібліографічний опис

Назаренко М. В. Визначення згинальних моментів та напружень у перерізах тягової рами скрепера. Інноваційні технології підготовки кадрів для промисловості та транспорту / М. В. Назаренко, В. В. Панфілов, М. М. Балака М. М. : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., (26–27 квіт. 2024 р.). - Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2024. С. 31 – 36. - Бібліогр. : 10 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset