Роботи і маніпулятори. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт

Ескіз

Дата

2017-09-01

Автори

Міщук, Д. О.
Балака, М. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В методичних вказівках розглянуто загальні принципи і підходи до проектування механічних важільних захоплювачів та планетарних механізмів робота, методики розрахунку геометрії положення маніпулятора, кінематики шарнірно-важільного механізму та параметрів пристрою керування. Після виконання практичних робіт студенти освоять підходи проектування приводів робота та зможуть здійснювати розробку структурних схем систем його автоматизованого керування.

Опис

Ключові слова

роботи, маніпулятори, проектування, кафедра будівельних машин

Бібліографічний опис

Роботи і маніпулятори : метод. вказів. до вик. практ. робіт для студ. спец. 133 «Галузеве машинобудування» / Київ. нац. ун-т буд-ваі архіт. ; укладачі : Д. О. Міщук, М. М. Балака. - Київ : КНУБА, 1917. - 51 с. : іл. - Бібліогр. : с. 48.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced