Вплив теплових процесів на конструкцію і експлуатаційні характеристики абразивно армованих кругів

Ескіз

Дата

2024-04-19

Автори

Почка, К.І.
Абрашкевич, Ю.Д.
Пристайло, М.О.
Поліщук, А.Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

На основі вивчених термічних процесів розроблені раціональні методи різання для підвищення зносостійкості кругів і зниження енергоємності процесу різання.

Опис

Ключові слова

круги абразивно армовані, вплив теплових процесів, кафедра професійної освіти

Бібліографічний опис

Вплив теплових процесів на конструкцію і експлуатаційні характеристики абразивно армованих кругів / К. І. Почка, Ю. Д. Абрашкевич , М. О. Пристайло , А. Г. Поліщук // «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» : зб. тез доповідей ХXІІІ Міжнародної онлайнконференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів, (11-12 квітня 2024 року). – Київ : НУБіП України, 2024. – С. 24 - 29. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced