Наукові статті

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/30

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 52
 • Документ
  Оптимізація конструктивних параметрів приводного механізму роликової формовочної установки з рекупераційним приводом
  (КНУБА, 2004) Ловейкін, В. С.; Почка, К. І.; Паламарчук, Д. А.
  Здійснено оптимізацію конструктивних параметрів приводного механізму роликової формовочної установки з рекупераційним приводом.
 • Документ
  Аналіз нерівномірності руху роликової формувальної установки з передавальним механізмом, що має змінне передаточне відношення
  (КНУБА, 2008) Ловейкін, В.С.; Почка, К.І.
  Проведено аналіз нерівномірності руху роликової формувальної установки з передавальним механізмом, що має змінне передаточне відношення
 • Документ
  Поняття виробничого кооперативу як організаційноправової форми суб’єктів малого підприємництва
  (Підприємництво, господарство і право, 2008) Похиленко, Ірина
  Метою цієї статті є визначення поняття «виробничий кооператив» як організаційно- правової форми суб’єктів малого підприєм­ництва на підставі аналізу положень чинно­го законодавства, зарубіжного досвіду та на­укових розробок у цій сфері.
 • Документ
  Методика експериментальних досліджень залізобетонних плит, що працюють на згин в двох протилежних напрямках
  (2004) Адаменко, В. М.
  Запропонована та виконана модернізація існуючого дослідницького стенду до можливості випробування залізобетонних плит, що згинаються в двох протилежних напрямках. Розроблена методика проведення експериментальних досліджень, що дає змогу технічно реалізувати випадок завантаження залізобетонних плит різнознаковим моментним навантаженням різної інтенсивності та тривалості.
 • Документ
  Стенд для експериментальних досліджень залізобетонних плит, що згинаються в двох напрямках
  (НУВГП, 2003) Кріпак, В. Д.; Шинкарюк, Ю. М.; Адаменко, В. М.
  Розроблена та здійснена конструкція випробувального стенду з принципово новою системою завантаження та контролю за навантаженням дослідних зразків залізобетонних плит через систему важелів. Шляхом комбінації величин та часу дії фіксованих навантажень на важелі дослідна плита завантажується по краях згинальними моментами М1 та М2 різної інтенсивності та тривалості. Конструктивне рішення стенду запатентовано.
 • Документ
  Поиски «национальных вариантов» стиля в архитектуре Буковины эпохи модерна. В контексте решения проблемы национальной идентичности в европейской архитектуре конца XIX - начала XX веков
  (НДІТІАМ, 2002) Биленкова, Светлана Викторовна; Пучин, Андрей
  Начиная с середины XIX века в архитектуре ряда европейских стран, возникла проблема поисков таких стилевых решений, которые могли бы отразить специфику национальной истории и культуры. Это было реакцией на общий, в целом, действительно, достаточно «вненациональный» (а, может быть, лучше сказать -наднациональный») характер эклектики. В те годы архитекторы стали широко использовать архитектурное наследие многих исторических стилей, в том числе и тех, которые в былые времена распространились в архитектуре разных стран, что приводило к появлению очень схожих зданий во всех регионах Европы.
 • Документ
  Гальванокоагуляційне очищення промивних стічних вод, які містять хром
  (КНУБА, 2004-10-27) Василенко, Леся Олексіївна
  Дисертація присвячена дослідженню заходів, що підвищують ефективність очистки стічних вод, які містять хром. Встановлено, що існуючі методи очистки вимагають великих затрат на реагенти, енергопостачання, зайвих площ на очисні споруди. Запропоновано нове завантаження для очищення стічних вод гальвановиробництв від шестивалентного хрому, в якому відбуваються процеси гальванокоагуляції. Метод оснований на виникненні гальванопари, у полі дії якої відбувається перехід шестивалентного хрому у тривалентний. Досліджено механізм процесу видалення хрому VI на цьому завантажені. Теоретично обґрунтована і практично підтверджена ефективність застосування методу гальванокоагуляції на запропонованому завантаженні. Отримані коефіцієнти швидкості реакції. Встановлені закономірності ефективності очищення стічних вод від різних факторів при фільтруванні води через завантаження. Розроблена методика розрахунку основних технологічних характеристик та параметрів основного елемента очистки – фільтру зі складовим завантаженням. Запропонована технологічна схема очистки промивних стічних вод гальванічних цехів. Виконані техніко – економічні розрахунки запропонованої технологічної схеми. Результати роботи використані при розробці проекту на Сумському насосному заводі і при реконструкції гальванічного виробництва заводу „Квант”. The dissertation is devoted to a problem of sewage treatment from six-valent chromium. In work the state-of-the-art review of existing ways of clearing sewage from chromium is executed. It is marked, that known methods are ineffective and demand significant expenses for reagents and for the power supply, existing clearing constructions occupy the big floor spaces.
 • Документ
  Формування позитивної мотивації студентів до вивчення фізики при дослідженні факторів впливу електронних приладів на людину
  (СДПУ, 2007) Бурдейна, Н. Б.; Глива, В. А.; Панова, О. В.
  Стаття присвячена доллідженню факторів впливу електронних приладів на людину.
 • Документ
  Дуалізм українського бароко: православне національне українське бароко та європейсько-католицьке колоніальне бароко на території України
  (Тов. “ДІА”, 2003) Горбик, Олена
  Дуалізм української архітектури бароко представлений диференціацією пам'яток національного православного храмобудування українського бароко та католицького європейського барокового храмобудування в Україні. Останнє на території Київщини і Волині набув форми колоніальної архітектури, яка не враховувала місцевих історичних та сучасних традицій архітектури і яка була варіаційним успадкуванням форм провінційного польського храмового будівництва.
 • Документ
  Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
  (КНУБА, 2000) Єжов, В. І.; Горбик, О. О.
  Висвітлено історію кафедри з часів становлення університету та архітектурного факультету КНУБА. Розкрито специфіку методів викладання, напрямок наукової діяльності, позначено провідні особистості та навчальні дисципліни та лекційні курси кафедри.