Стенд для експериментальних досліджень залізобетонних плит, що згинаються в двох напрямках

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Автори
Кріпак, В. Д.
Шинкарюк, Ю. М.
Адаменко, В. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
НУВГП
Анотація
Розроблена та здійснена конструкція випробувального стенду з принципово новою системою завантаження та контролю за навантаженням дослідних зразків залізобетонних плит через систему важелів. Шляхом комбінації величин та часу дії фіксованих навантажень на важелі дослідна плита завантажується по краях згинальними моментами М1 та М2 різної інтенсивності та тривалості. Конструктивне рішення стенду запатентовано.
Опис
Ключові слова
залізобетонні плити, згин в двох напрямках, експериментальні дослідження, випробувальний стенд, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Кріпак В. Д. Стенд для експериментальних досліджень залізобетонних плит, що згинаються в двох напрямках / В. Д. Кріпак, Ю. М. Шинкарюк, В. М. Адаменко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. ; відп. ред. Є. М. Бабич. - Рівне, 2003. - Вип. 9.- С. 245 - 250. - Бібліогр. : 3 назви.