Стенд для експериментальних досліджень залізобетонних плит, що згинаються в двох напрямках

Ескіз

Дата

2003

Автори

Кріпак, В. Д.
Шинкарюк, Ю. М.
Адаменко, В. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

НУВГП

Анотація

Розроблена та здійснена конструкція випробувального стенду з принципово новою системою завантаження та контролю за навантаженням дослідних зразків залізобетонних плит через систему важелів. Шляхом комбінації величин та часу дії фіксованих навантажень на важелі дослідна плита завантажується по краях згинальними моментами М1 та М2 різної інтенсивності та тривалості. Конструктивне рішення стенду запатентовано.

Опис

Ключові слова

залізобетонні плити, згин в двох напрямках, експериментальні дослідження, випробувальний стенд, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

Бібліографічний опис

Кріпак В. Д. Стенд для експериментальних досліджень залізобетонних плит, що згинаються в двох напрямках / В. Д. Кріпак, Ю. М. Шинкарюк, В. М. Адаменко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. ; відп. ред. Є. М. Бабич. - Рівне, 2003. - Вип. 9.- С. 245 - 250. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced