Гальванокоагуляційне очищення промивних стічних вод, які містять хром

Ескіз

Дата

2004-10-27

Автори

Василенко, Леся Олексіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню заходів, що підвищують ефективність очистки стічних вод, які містять хром. Встановлено, що існуючі методи очистки вимагають великих затрат на реагенти, енергопостачання, зайвих площ на очисні споруди. Запропоновано нове завантаження для очищення стічних вод гальвановиробництв від шестивалентного хрому, в якому відбуваються процеси гальванокоагуляції. Метод оснований на виникненні гальванопари, у полі дії якої відбувається перехід шестивалентного хрому у тривалентний. Досліджено механізм процесу видалення хрому VI на цьому завантажені. Теоретично обґрунтована і практично підтверджена ефективність застосування методу гальванокоагуляції на запропонованому завантаженні. Отримані коефіцієнти швидкості реакції. Встановлені закономірності ефективності очищення стічних вод від різних факторів при фільтруванні води через завантаження. Розроблена методика розрахунку основних технологічних характеристик та параметрів основного елемента очистки – фільтру зі складовим завантаженням. Запропонована технологічна схема очистки промивних стічних вод гальванічних цехів. Виконані техніко – економічні розрахунки запропонованої технологічної схеми. Результати роботи використані при розробці проекту на Сумському насосному заводі і при реконструкції гальванічного виробництва заводу „Квант”. The dissertation is devoted to a problem of sewage treatment from six-valent chromium. In work the state-of-the-art review of existing ways of clearing sewage from chromium is executed. It is marked, that known methods are ineffective and demand significant expenses for reagents and for the power supply, existing clearing constructions occupy the big floor spaces.

Опис

Ключові слова

ефективність, рН середовища, кафедра охорони праці та навколишнього середовища, фільтрування, гальванокоагуляція, хром, стічні води, galvanic coagulation, chromium, sewage, efficiency, filtering, рН environments, гальванокоагуляция, сточные воды, эффективность, фильтрование, рН среды

Бібліографічний опис

Василенко О. С. Гальванокоагуляційне очищення промивних стічних вод, які містять хром : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / О. С. Василенко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2004. - 20 с.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset