Методика експериментальних досліджень залізобетонних плит, що працюють на згин в двох протилежних напрямках

Ескіз недоступний
Дата
2004
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Запропонована та виконана модернізація існуючого дослідницького стенду до можливості випробування залізобетонних плит, що згинаються в двох протилежних напрямках. Розроблена методика проведення експериментальних досліджень, що дає змогу технічно реалізувати випадок завантаження залізобетонних плит різнознаковим моментним навантаженням різної інтенсивності та тривалості.
Опис
Ключові слова
залізобетонні плити, згин в двох напрямках, експериментальні дослідження, випробувальний стенд, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Адаменко В. М. Методика експериментальних досліджень залізобетонних плит, що працюють на згин в двох протилежних напрямках / В. М. Адаменко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. ; відп. ред. Є. М. Бабич. - Рівне, 2004. - Вип. 11.- С. 110 – 115. - Бібліогр. : 5 назв.