Оптимізація конструктивних параметрів приводного механізму роликової формовочної установки з рекупераційним приводом

Анотація
Здійснено оптимізацію конструктивних параметрів приводного механізму роликової формовочної установки з рекупераційним приводом.
Опис
Ключові слова
кафедра професійної освіти, роликова формувальна установка, привідний механізм, момент, динаміка, оптимізація
Бібліографічний опис
Ловейкін В.С. Оптимізація конструктив-них параметрів приводного механізму роликової формовочної установки з рекупераційним приводом / В.С. Ловейкін, К. І. Почка, Д. А. Паламарчук // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : Назаренко І. І. (гол. ред.) [та ін.]. - Київ : КНУБА, 2004. - № 15. - С. 40 - 48. - Бібліогр. : 6 назв.