Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/247

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Вивченя стійкості відходів очищення стічних вод, які містять сполуки міді
  (КНУБА, 2012) Тугай, А. М.; Кочетов, Г. М.; Самченко, Д. М.
  На основі феритної технології розроблено новий метод екологічно безпечної утилізації рідких промислових відходів, які містять сполуки міді. Досліджено стійкість феритизованих осадів при різних температурах та рН середовища.
 • Документ
  Ресурсоощадна переробка рідких відходів, які містять цинк, феритним методом
  (КНУБА, 2014) Науменко, І. В.; Кочетов, Г. М.; Іщенко, М. В.
  Досліджено вплив співвідношення концентрацій іонів важких металів на процес феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв від сполук цинку. Проведено якісний та кількісний фазовий аналіз отриманих осадів.
 • Документ
  Способы совершенствования существующих методов обезжелезивания воды
  (КНУБА, 2017) Юрков, А. Д.; Юрков, Е. В.; Кочетов, Г. М.
  Проведена оценка методов обезжелезивания воды с использованием аэрации и щелочесодержащих реагентов (недообожженного доломита и брусита). Приводятся данные по обезжелезиванию воды с повышенной кислотностью с применением брусита для корректировки величины рН.
 • Документ
  Вивчення стійкості відходів очистки стічних вод у складі лужних цементів
  (КНУБА, 2017) Колодько, А. О.; Кочетов, Г. М.; Самченко, Д. М.; Пасько, А. В.
  Встановлено доцільність використання як очищеної води, так і осадів переробки промислових стічних вод методом феритизації у складі лужних цементів загальнобудівельного призначення. Досліджено кінетику вилуговування іонів важких металів і доведено їх надійну фіксацію у структурі лужних цементів.
 • Документ
  Дослідження кінетики феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв
  (КНУБА, 2016) Кочетов, Г. М.; Самченко, Д. М.; Потапенко, Л. І.
  Представлено результати досліджень кінетики процесу феритизації концентрованих стічних вод, які містять сполуки нікелю. Побудована регресійна модель та запропонований алгоритм розрахунку зміни концентрації іонів важких металів у часі.
 • Документ
  Дослідження стійкості відходів феритного очищення стічних вод
  (КНУБА, 2016) Кочетов, Г. М.; Колодько, А. О.
  Вивчено кінетику вилуговування іонів важких металів із феритизованих шламів у лабораторних умовах і визначено вплив на даний процес рН та температури.
 • Документ
  Удосконалення очищення відпрацьованих електролітів хромування методом феритизації
  (КНУБА, 2016) Кочетов, Г. М.; Олександренко, О. П.
  Вивчено вплив співвідношення Fe/Cr на процес феритної очистки відпрацьованих електролітів від сполук хрому. Якість очищеної води дозволяє використовувати її в оборотній системі водопостачання гальванічних виробництв. Проведено результати фізико-хімічних досліджень осаду, який отримано в результаті водоочищення.
 • Документ
  Удосконалення очищення стічних вод від сполук хрому методом феритизації
  (КНУБА, 2015) Олександренко, О. П.; Кочетов, Г. М.
  Вивчено вплив співвідношення Cr/Fe на процес феритної очистки стічних вод від сполук хрому. Якість очищеної води дозволяє використовувати її в оборотній системі водопостачання гальванічних виробництв. Проведено фізико-хімічні дослідження осаду, який отримано в результаті водоочищення
 • Документ
  Комплексна утилізація промислових відходів, які містять сполуки заліза, в лужних цементах
  (КНУБА, 2015) Кочетов, Г. М.; Самченко, Д. М.; Ковальчук, О . Ю.; Пасько, А. В.
  Встановлено доцільність використання продуктів феритної очистки промислових стічних вод в складі лужних цементів загальнобудівельного призначення. Досліджено властивості бетонів на основі таких цементів