Вип. 27

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/257

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 56
 • Документ
  Вивчення впливу біогенних речовин у міських стічних водах, що скидаються, на поверхневі водойми
  (КНУБА, 2016) Шевченко, Т. О.
  Показаний негативний вплив скиду недостатньо очищених стічних вод на поверхневі водойми, зокрема біогенних речовин. Проаналізовано основні методи очистки стічних вод від сполук азоту та фосфору. Обґрунтовано застосування біологічних методів очищення, показано, що ефективність видалення фосфатів обумовлена дозою реагенту та його видом, а ефективність видалення азоту – концентрацією органічних речовин у вихідній стічній воді.
 • Документ
  Построение инфраструктуры управления канализационными очистными сооружениями и биологической очисткой
  (КНУБА, 2016) Чуб, И. Н.
  Рассматривается автоматизированная система управления технологическим процессом водоотведения (АСУТП). В качестве решения для целей практического проектирования АСУТП обосновывается выбор процессорного модуля (ПМ). Приводятся основные характеристики и возможности ПМ.
 • Документ
  Визначення фактичного гідравлічного опору водозабірних свердловин для подальшого використання в гідравлічних розрахунках
  (КНУБА, 2016) Шадура, В. О.
  Наведена причини втрат напору при русі води з пласта до свердловини та запропонована проста залежність визначення загального опору свердловини, яка може бути використана в математичній моделі для розрахунку підземних водозаборів із свердловинами, та служити для вирішення складних задач із визначення оптимальних режимів та інтенсифікації їх роботи.
 • Документ
  Створення нових ресурсозберігаючих технологій очищення і використання води в системах сільськогосподарського водопостачання
  (КНУБА, 2016) Чарний, Д. В.
  Розкрито підходи з безреагентної технології очищення багатокомпонентних підземних вод з підвищеним вмістом розчинних сполук заліза, марганцю та сірководню, а також поверхневих вод, що зазнали впливу сучасних кліматичних змін та антропогенного навантаження. Технології базуються на біо-фізико-хімічному методі порушення термодинамічної рівноваги вихідної води. Результатами такого підходу стало отримання безреагентних рішень з одночасної деманганації і деферизації і з паралельним отриманням нового фільтруючого матеріалу з каталітично-окисними модифікованих плівкою тодорокіту, та отримання технологій з реконструкції існуючих станцій водопідготовки поверхневих вод.
 • Документ
  Комплексне використання інфільтраційних вод у зонах підтоплення від Дніпровського каскаду водосховищ
  (КНУБА, 2016) Хоружий, П. Д.; Левицька, В. Д.
  Проаналізовано роботу Дніпровського комплексу захисних споруд від підтоплення прилеглих територій та населенних пунктів. Запропоновано спосіб комплексного використання інфільтраційних вод з цих водосховищ для систем сільськогосподарського водопостачання і краплинного зрошення.
 • Документ
  Особливості системи водовідведення та очищення стічних вод в рекреаційних зонах
  (КНУБА, 2016) Хоружий, В. П.; Ніколова, Р. О.; Недашківський, І. П.; Василюк, А. В.
  Проведено аналіз і порівняння існуючих методів водовідведення стічних вод (СВ) в Україні і пошук більш економічного і сучасного метода. На сьогоднішній день існують різні методи відведення СВ: гравітаційна, або самопливна каналізація, напірна та інші, які використовуються в містах країн колишнього СРСР. В ході вивчення сучасних зарубіжних методів було запропоновано вакуумну каналізацію, як перспективний і сучасний метод рішення проблеми відводу СВ. За цією системою майбутнє водовідведення, бо воно має незаперечні переваги не тільки технічного, економічного, але й екологічного характеру.
 • Документ
  Применение ингибиторов коррозии на основе смеси фосфорных и сополимеров полиакрилых кислот в оборотных системах охлаждения
  (КНУБА, 2016) Нечитайло, Н. П.; Косюк, Е. Н.
  В статье изучено влияние комплексонов на ингибирование коррозионных образований. Разработаны смеси на основе полиакриловой кислоты (ПАК), аминотриметиленфосфоновой кислоты (АТМФ) и 2-фосфонобутан-1,2,4 – трикарбоновая кислота (ФБТК).
 • Документ
  Определение основных гидравлических характеристик работы динамических мембран с биоцидной прививкой при высоком содержании органических веществ
  (КНУБА, 2016) Нечитайло, Н. П.
  Ультрафильтрационная обработка воды приобретает все большую популярность виду целого ряда преимуществ по сравнению с традиционными технологиями. Но главным ее преимуществом является высокая надежность. В связи с этим необходимо определить основные критерии оптимальной работы установки, к которым и относится гидравлический КПД, определённый в этой работе для р. Днепр в период августа-сентября – наибольшей нагрузки.
 • Документ
  Механізм дезактивації забруднюючих речовин в гідробіотехнологічних системах
  (КНУБА, 2016) Маджд, С. М.
  Проаналізовано механізми відновлення якості води в гідробіотехнологічних системах. Для підвищення рівня екологічної безпеки водних систем розкриті механізми деструкції органічних речовин, мінеральних з’єднань, важких металів, нафтопродуктів, радіоактивних речовин у гідрофітних інженерних спорудах. Встановлені процеси дезактивації стічних вод характерні для макрофітів та мікроорганізмівдеструкторів.
 • Документ
  Обгрунтування схем розміщення і параметрів сорбційних бар’єрів для захисту грунтових вод від забруднення методами математичного моделювання
  (КНУБА, 2016) Кремез, В. С.; Телима, С. В.
  Запропоновано математичну модель і метод розрахунку сорбційних бар’єрів, що застосовуються для захисту ґрунтових вод від забруднення. Приведено приклади розрахунку для визначення товщини фільтру і дослідження розповсюдження ореолу забруднення в зоні впливу накопичувача стічних вод.