Вип. 24

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Важкі метали як забруднювачі водної системи р. Інгулець
  (КНУБА, 2014) Удод, В. М.; Вільдман, І. Л.
  Розглядаються важкі метали як забруднювачі в аспекті застосування нових комплексних екологічних методів контролю стану гідроекосистем. Показано, що штучне надходження їх у водні системи негативно впливає на ряд внутрішньоводойменних процесів. З’ясована їх деструкційна властивість по відношеню до гідроекосистем.
 • Документ
  Методика визначення рівня техногенної деформації для р. Десна (в/п с. Летки) Київської області
  (КНУБА, 2014) Котова, Т. В.
  Розроблена методика чисельного визначення рівня її техногенної деформації для обґрунтування водно-екологічних навантажень на річкову систему. Були побудовані залежності динаміки мінералізації у розрізі багаторічних спостережень. Зроблено прогнозування поведінки окремих компонентів водної екосистеми за допомогою методів математичного моделювання з урахуванням змін її самоочисної спроможності.
 • Документ
  Оптимизация минерализации опресненной воды с применением брусита
  (КНУБА, 2014) Юрков, Е. В.; Бондаренко, Н. В.; Юрков, А. Д.
  Представлены результаты исследования процессов растворения брусита в статических и динамических условиях в зависимости от времени его контакта с водой, рН и жесткости исходной воды, крупности материала и скорости фильтрования. Получены эмпирические формулы, определяющие изменение общей, магниевой и кальциевой жесткости от принятых параметров.
 • Документ
  Гідравлічний опір внутрішніх потоків дрен-променів
  (КНУБА, 2014) Тугай, Я. А.; Пікуль, Ю. М.; Майстренко, Г. В.
  Надається аналіз застосування коефіцієнтів гідравлічного опору при розрахунках течій в трубах-променях водозаборів та дренажів.
 • Документ
  Обґрунтування роздільного розрахунку та проектування водопровідних мереж питної та технічної води
  (КНУБА, 2014) Кризський, М. М.; Омелянчук, М. В.
  Розглядається обґрунтування норми водоспоживання питної води на одного мешканця. Приводяться напрями розробки та впровадження комплексу взаємопов'язаних техніко-організаційних заходів по оптимізації систем водопостачання, удосконаленню методів планування і економічного стимулювання. Проаналізована структура втрат води та основні причини їх формування. Розглянуто основні вимоги до технічної води, води для миття вулиць та води для поливу зелених насаджень.
 • Документ
  Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси
  (КНУБА, 2014) Величко, С. В.; Дупляк, О. В.
  Наведена послідовність розрахунку трансформації паводкової витрати сухою гірською ємністю з донним водоскидом автоматичної дії і результати розрахунку рівнів паводкової витрати 1% забезпеченості річок Чорна Тиса та Тиса (українська територія) в природних умовах і після трансформації протипаводковими ємностями.
 • Документ
  Ресурсоощадна переробка рідких відходів, які містять цинк, феритним методом
  (КНУБА, 2014) Науменко, І. В.; Кочетов, Г. М.; Іщенко, М. В.
  Досліджено вплив співвідношення концентрацій іонів важких металів на процес феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв від сполук цинку. Проведено якісний та кількісний фазовий аналіз отриманих осадів.
 • Документ
  Особливості розрахунків непрямого гідравлічного удару
  (КНУБА, 2014) Константінов, Ю. М.; Гіжа, О. О.
  Розглядаються особливості впливу зміни опору засувки під час її закриття на зменшення швидкості в трубопроводі при непрямому гідравлічному ударі. Вперше показано, що підвищення тиску змінюється з часом не за лінійним, а більш складним степеневим законом. Наводяться конкретні рекомендації щодо визначення підвищення тиску або часу закриття засувки.
 • Документ
  Управління якістю вод Придунайських озер шляхом регулювання водного балансу
  (КНУБА, 2014) Котова, Т. В.
  Представлені математичні моделі та результати рішення задач водного і екологічного стану прісноводних водойм (на прикладі озера Ялпуг-Кугурлуй Придунайської озерної системи). Побудовано графік мінливості мінералізації води оз. Ялруг-Кугурлуй на часовому відрізку 1974–2011 рр.
 • Документ
  Аналіз роботи компактних очисних установок господарсько-побутових стічних вод
  (КНУБА, 2014) Василенко, О. А.; Поліщук, О. В.
  Виконано теоретичний порівняльний аналіз установок очистки «мікро» об’ємів господарсько-побутових стічних вод в контексті роботи стадій усереднення і біологічної очистки в частині взаємозв’язку «біореактор-вторинний відстійник». Виявлені недоліки і переваги різних варіантів технологічних схем очистки, а також сформульовані рекомендації та застереження до застосування.
 • Документ
  Кореляційні звязки, які впливають на зміни якості води Дніпровського каскаду та заходи по вирішенню проблеми
  (КНУБА, 2014) Кузьмич, І. С.
  Висвітлюються проблеми споруд водопостачання, що спричинюються цвітінням поверхневих вод в літній період. визначаєтьсявплив низки факторів на активізацію нарощення маси фітопланктону як фактору можливих змін якості води з метою прогнозування вимог до очисних споруд водопроводів в умовах кліматичних змін. проаналізовано зв'язок біомаси фітопланктону з температурою води, вмістом біогенних елементів, інтенсивністю загальної сонячної радіації, кількістю опадів.
 • Документ
  Екологічна оцінка поверхневих вод р. Інгулець
  (КНУБА, 2014) Яців, М. Ю.; Ємець, Н. М.
  Виконано екологічну оцінку якості води р. Інгулець за період 1980…2010 рр. з аналізом забрудненості води по кожному інгредієнту і використанням комплексних індексів – ІЗВ та ЕІ. З’ясовано рівень самоочисних можливостей річки.
 • Документ
  Енергоощадне водопостачання: проблеми і рішення (на прикладі Чернігівського водопроводу)
  (КНУБА, 2014) Хомутецька, Т. П.; Сизоненко, Г. А.
  Досліджено проблеми енергоощадної роботи споруд водопровідних систем та розглянуто шляхи їх вирішення на прикладі водопостачання міста Чернігова.
 • Документ
  З´ясування впливу змін кліматичних умов на екологічний стан водної системи р. Тетерів
  (КНУБА, 2014) Гайдай, Н.В.
  Здійснена екологічна оцінка змін стану гідроекосистем під впливом підвищення температури атмосферного повітря та збільшення дощових опадів. встановлено, що відбувається погіршення екологічної ситуації у водній системі р.Тетерів.