Вип. 24

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/254

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 14
 • Документ
  Важкі метали як забруднювачі водної системи р. Інгулець
  (КНУБА, 2014) Удод, В. М.; Вільдман, І. Л.
  Розглядаються важкі метали як забруднювачі в аспекті застосування нових комплексних екологічних методів контролю стану гідроекосистем. Показано, що штучне надходження їх у водні системи негативно впливає на ряд внутрішньоводойменних процесів. З’ясована їх деструкційна властивість по відношеню до гідроекосистем.
 • Документ
  Методика визначення рівня техногенної деформації для р. Десна (в/п с. Летки) Київської області
  (КНУБА, 2014) Котова, Т. В.
  Розроблена методика чисельного визначення рівня її техногенної деформації для обґрунтування водно-екологічних навантажень на річкову систему. Були побудовані залежності динаміки мінералізації у розрізі багаторічних спостережень. Зроблено прогнозування поведінки окремих компонентів водної екосистеми за допомогою методів математичного моделювання з урахуванням змін її самоочисної спроможності.
 • Документ
  Оптимизация минерализации опресненной воды с применением брусита
  (КНУБА, 2014) Юрков, Е. В.; Бондаренко, Н. В.; Юрков, А. Д.
  Представлены результаты исследования процессов растворения брусита в статических и динамических условиях в зависимости от времени его контакта с водой, рН и жесткости исходной воды, крупности материала и скорости фильтрования. Получены эмпирические формулы, определяющие изменение общей, магниевой и кальциевой жесткости от принятых параметров.
 • Документ
  Гідравлічний опір внутрішніх потоків дрен-променів
  (КНУБА, 2014) Тугай, Я. А.; Пікуль, Ю. М.; Майстренко, Г. В.
  Надається аналіз застосування коефіцієнтів гідравлічного опору при розрахунках течій в трубах-променях водозаборів та дренажів.
 • Документ
  Обґрунтування роздільного розрахунку та проектування водопровідних мереж питної та технічної води
  (КНУБА, 2014) Кризський, М. М.; Омелянчук, М. В.
  Розглядається обґрунтування норми водоспоживання питної води на одного мешканця. Приводяться напрями розробки та впровадження комплексу взаємопов'язаних техніко-організаційних заходів по оптимізації систем водопостачання, удосконаленню методів планування і економічного стимулювання. Проаналізована структура втрат води та основні причини їх формування. Розглянуто основні вимоги до технічної води, води для миття вулиць та води для поливу зелених насаджень.
 • Документ
  Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси
  (КНУБА, 2014) Величко, С. В.; Дупляк, О. В.
  Наведена послідовність розрахунку трансформації паводкової витрати сухою гірською ємністю з донним водоскидом автоматичної дії і результати розрахунку рівнів паводкової витрати 1% забезпеченості річок Чорна Тиса та Тиса (українська територія) в природних умовах і після трансформації протипаводковими ємностями.
 • Документ
  Ресурсоощадна переробка рідких відходів, які містять цинк, феритним методом
  (КНУБА, 2014) Науменко, І. В.; Кочетов, Г. М.; Іщенко, М. В.
  Досліджено вплив співвідношення концентрацій іонів важких металів на процес феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв від сполук цинку. Проведено якісний та кількісний фазовий аналіз отриманих осадів.
 • Документ
  Особливості розрахунків непрямого гідравлічного удару
  (КНУБА, 2014) Константінов, Ю. М.; Гіжа, О. О.
  Розглядаються особливості впливу зміни опору засувки під час її закриття на зменшення швидкості в трубопроводі при непрямому гідравлічному ударі. Вперше показано, що підвищення тиску змінюється з часом не за лінійним, а більш складним степеневим законом. Наводяться конкретні рекомендації щодо визначення підвищення тиску або часу закриття засувки.
 • Документ
  Управління якістю вод Придунайських озер шляхом регулювання водного балансу
  (КНУБА, 2014) Котова, Т. В.
  Представлені математичні моделі та результати рішення задач водного і екологічного стану прісноводних водойм (на прикладі озера Ялпуг-Кугурлуй Придунайської озерної системи). Побудовано графік мінливості мінералізації води оз. Ялруг-Кугурлуй на часовому відрізку 1974–2011 рр.
 • Документ
  Аналіз роботи компактних очисних установок господарсько-побутових стічних вод
  (КНУБА, 2014) Василенко, О. А.; Поліщук, О. В.
  Виконано теоретичний порівняльний аналіз установок очистки «мікро» об’ємів господарсько-побутових стічних вод в контексті роботи стадій усереднення і біологічної очистки в частині взаємозв’язку «біореактор-вторинний відстійник». Виявлені недоліки і переваги різних варіантів технологічних схем очистки, а також сформульовані рекомендації та застереження до застосування.