Вип. 25

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/255

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 46
 • Документ
  Бессточная переработка отработанных вод гидрофрекинга
  (КНУБА, 2015) Юрченко, В. А.; Михайленко, В. Г.; Антонов, А. В.; Князева, О. И.
  Розроблено технологію безстічної переробки відпрацьованих вод гідрофрекінгу. Спосіб полягає в попередньому електромембранному пом’якшенні та подальшому концентруванні води мембранним шляхом, випарюванні концентрованого розчину з галургічним виділенням сухих солей та приготуванні композиційного пального на концентраті випарювання.
 • Документ
  Використання магніймістких матеріалів в технології водопідготовки
  (КНУБА, 2015) Юрков, О. Д.
  Аналіз кальцій- і магніймістких мінералів в якості фільтрувального завантаження та можливості їх використання в процесах водопідготовки питної води і нейтралізації стоків промислових підприємств.
 • Документ
  Растворение недообожженного доломита в режиме фильтрования воды
  (КНУБА, 2015) Юрков, Е. В.; Бондаренко, Н. В.; Юрков, А. Д.
  Представлено результати досліджень процесів розчинення недопаленого доломіту в динамічних умовах в залежності від крупності матеріалу, швидкості фільтрування, рН і жорсткості вихідної води. На підставі експериментальних досліджень були отримані емпіричні формули, що визначають зміну загальної, магнієвої, кальцієвої жорсткості від прийнятих параметрів.
 • Документ
  Стенд для дослідження притоку в напірний трубопровідзбирач, прокладений у потоці рідини
  (КНУБА, 2015) Чернюк, В. В.; Іванів, В. В.
  Виготовлено експериментальний стенд для дослідження та регулювання нерівномірності притоку рідини в напірний трубопровід-збирач (ТЗ), прокладений у потоці рідини. Забезпечується регулювання геометричних параметрів ТЗ і кінематичних характеристик зовнішнього та внутрішнього потоків рідини за наявності в ТЗ транзитного потоку рідини з регульованим значенням витрати та при обтіканні ТЗ зовнішнім потоком рідини з регульованим значенням швидкості течії.
 • Документ
  Дослідження каталітичної плівки на зернах фільтруючого завантаження та процеси, що викликають її утворення
  (КНУБА, 2015) Чарний, Д. В.; Чернова, Н. М.
  Розкрито підходи з безреагентної технології очищення багатокомпонентних підземних вод з підвищеним вмістом розчинних сполук заліза, марганцю та сірководню. Технологія базується на біо-фізикохімічному методі порушення термодинамічної рівноваги вихідної води. Одним з результатів такого підходу стало отримання нового фільтруючого матеріалу з каталітично-окисними властивостями на базі полімерних гранул, модифікованих плівкою залізо-марганцевих конкрецій.
 • Документ
  Влияние окислительно-восстановительного потенциала среды на миграцию фосфора в системе активный ил-сточная вода в биологических очистных сооружениях
  (КНУБА, 2015) Смирнов, А. В.; Юрченко, В. А.
  В роботі розглянуті кількісні характеристики впливу окисновідновного потенціалу середовища на процес біологічної очистки стічних вод від фосфору ортофосфатів. Кількісні залежності встановлювали при лабораторному моделюванні аеробних і анаеробних умов культивування мулової рідини, а також при обстеженні діючих очисних споруд каналізації.
 • Документ
  О теории плоскорадиального фильтрования и ее некоторых приложениях
  (КНУБА, 2015) Поляков, В. Л.
  Зроблено огляд проведених раніше досліджень аналітичними методами нетрадиційного плоскорадіального фільтрування. Наведено деякі залежності для визначення вмісту суспензії в фільтраті, тривалості фильтроциклу, оптимальних в технологічному відношенні розмірів циліндричного завантаження. Представлено результати розрахунків характерних прикладів
 • Документ
  Дослідження ефективності застосування частотного регулювання насосів в системах водопостачання
  (КНУБА, 2015) Нор, В. В.; Хомутецька, Т. П.
  Розглянуто методи регулювання потоку в системах водопостачання, схеми та особливості застосування перетворювача частоти, досліджено ефективність частотного регулювання насосів на водопровідних насосних станціях Чернігова
 • Документ
  Численное моделирование закупорки поры мембраны при ее модификации
  (КНУБА, 2015) Нечитайло, Н. П.; Беляев, Н. Н.
  Наведено математичне моделювання закупорки пори мембрани з урахуванням масопереносу, зміни поля швидкості та обліку геометричної форми пори. Дане моделювання дозволяє, виробляє прогнозування процесів роботи мембрани з різною структурою пір
 • Документ
  Визначення потенційного ризику як основного показника оцінки якості питної води
  (КНУБА, 2015) Крисінська, Д. О.
  Проаналізовано поняття потенційний ризик та методи його визначення. Запропоновано оцінювати якість питної води, визначаючи ступінь впливу перевищень ГДК на організм людини та населення в цілому, за допомогою потенційного канцерогенного та неканцерогенного ризиків. Встановлено, що потенційний неканцерогенний ризик для здоров’я населення міста Миколаєва знаходиться в межах небезпечного і надзвичайно небезпечного. Виявлено, що використання методу подвійного хлорування у водопідготовці на МКП «Миколаївводоканал» є небезпечним для здоров’я населення, оскільки хлорорганічні сполуки можуть викликати потенційні ризики розвитку онкологічних захворювань в населення міста