Вип. 25

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 46
 • Документ
  Бессточная переработка отработанных вод гидрофрекинга
  (КНУБА, 2015) Юрченко, В. А.; Михайленко, В. Г.; Антонов, А. В.; Князева, О. И.
  Розроблено технологію безстічної переробки відпрацьованих вод гідрофрекінгу. Спосіб полягає в попередньому електромембранному пом’якшенні та подальшому концентруванні води мембранним шляхом, випарюванні концентрованого розчину з галургічним виділенням сухих солей та приготуванні композиційного пального на концентраті випарювання.
 • Документ
  Використання магніймістких матеріалів в технології водопідготовки
  (КНУБА, 2015) Юрков, О. Д.
  Аналіз кальцій- і магніймістких мінералів в якості фільтрувального завантаження та можливості їх використання в процесах водопідготовки питної води і нейтралізації стоків промислових підприємств.
 • Документ
  Растворение недообожженного доломита в режиме фильтрования воды
  (КНУБА, 2015) Юрков, Е. В.; Бондаренко, Н. В.; Юрков, А. Д.
  Представлено результати досліджень процесів розчинення недопаленого доломіту в динамічних умовах в залежності від крупності матеріалу, швидкості фільтрування, рН і жорсткості вихідної води. На підставі експериментальних досліджень були отримані емпіричні формули, що визначають зміну загальної, магнієвої, кальцієвої жорсткості від прийнятих параметрів.
 • Документ
  Стенд для дослідження притоку в напірний трубопровідзбирач, прокладений у потоці рідини
  (КНУБА, 2015) Чернюк, В. В.; Іванів, В. В.
  Виготовлено експериментальний стенд для дослідження та регулювання нерівномірності притоку рідини в напірний трубопровід-збирач (ТЗ), прокладений у потоці рідини. Забезпечується регулювання геометричних параметрів ТЗ і кінематичних характеристик зовнішнього та внутрішнього потоків рідини за наявності в ТЗ транзитного потоку рідини з регульованим значенням витрати та при обтіканні ТЗ зовнішнім потоком рідини з регульованим значенням швидкості течії.
 • Документ
  Дослідження каталітичної плівки на зернах фільтруючого завантаження та процеси, що викликають її утворення
  (КНУБА, 2015) Чарний, Д. В.; Чернова, Н. М.
  Розкрито підходи з безреагентної технології очищення багатокомпонентних підземних вод з підвищеним вмістом розчинних сполук заліза, марганцю та сірководню. Технологія базується на біо-фізикохімічному методі порушення термодинамічної рівноваги вихідної води. Одним з результатів такого підходу стало отримання нового фільтруючого матеріалу з каталітично-окисними властивостями на базі полімерних гранул, модифікованих плівкою залізо-марганцевих конкрецій.
 • Документ
  Влияние окислительно-восстановительного потенциала среды на миграцию фосфора в системе активный ил-сточная вода в биологических очистных сооружениях
  (КНУБА, 2015) Смирнов, А. В.; Юрченко, В. А.
  В роботі розглянуті кількісні характеристики впливу окисновідновного потенціалу середовища на процес біологічної очистки стічних вод від фосфору ортофосфатів. Кількісні залежності встановлювали при лабораторному моделюванні аеробних і анаеробних умов культивування мулової рідини, а також при обстеженні діючих очисних споруд каналізації.
 • Документ
  О теории плоскорадиального фильтрования и ее некоторых приложениях
  (КНУБА, 2015) Поляков, В. Л.
  Зроблено огляд проведених раніше досліджень аналітичними методами нетрадиційного плоскорадіального фільтрування. Наведено деякі залежності для визначення вмісту суспензії в фільтраті, тривалості фильтроциклу, оптимальних в технологічному відношенні розмірів циліндричного завантаження. Представлено результати розрахунків характерних прикладів
 • Документ
  Дослідження ефективності застосування частотного регулювання насосів в системах водопостачання
  (КНУБА, 2015) Нор, В. В.; Хомутецька, Т. П.
  Розглянуто методи регулювання потоку в системах водопостачання, схеми та особливості застосування перетворювача частоти, досліджено ефективність частотного регулювання насосів на водопровідних насосних станціях Чернігова
 • Документ
  Численное моделирование закупорки поры мембраны при ее модификации
  (КНУБА, 2015) Нечитайло, Н. П.; Беляев, Н. Н.
  Наведено математичне моделювання закупорки пори мембрани з урахуванням масопереносу, зміни поля швидкості та обліку геометричної форми пори. Дане моделювання дозволяє, виробляє прогнозування процесів роботи мембрани з різною структурою пір
 • Документ
  Визначення потенційного ризику як основного показника оцінки якості питної води
  (КНУБА, 2015) Крисінська, Д. О.
  Проаналізовано поняття потенційний ризик та методи його визначення. Запропоновано оцінювати якість питної води, визначаючи ступінь впливу перевищень ГДК на організм людини та населення в цілому, за допомогою потенційного канцерогенного та неканцерогенного ризиків. Встановлено, що потенційний неканцерогенний ризик для здоров’я населення міста Миколаєва знаходиться в межах небезпечного і надзвичайно небезпечного. Виявлено, що використання методу подвійного хлорування у водопідготовці на МКП «Миколаївводоканал» є небезпечним для здоров’я населення, оскільки хлорорганічні сполуки можуть викликати потенційні ризики розвитку онкологічних захворювань в населення міста
 • Документ
  О гидравлике водоочистных безнапорных фильтров на начальных стадиях фильтрования
  (КНУБА, 2015) Поляков, В. Л.; Кравчук, А. А.
  В технологическом процессе фильтрования выделены две начальные стадии, в течении которых безнапорный фильтр фактически подготавливается к интенсивному осветлению суспензии. Сформулированы и строго решены две математические задачи, описывающие динамику движения очищаемой воды над слоем загрузки, в самой загрузке и отводящих коммуникациях. На типичных примерах обоснована правомочность условного разделения вышеупомянутого процесса на три стадии.
 • Документ
  Кліматична обумовленість сучасних змін водного режиму басейну Кальміус
  (КНУБА, 2015) Жукова, О. Г.
  Досліджено вплив кліматичних умов на екологічний стан водного басейну Кальміус (ВБК) на ділянці водотоку у районі міста Донецьк. За основу взято метеорологічні дані моніторингу за довгостроковий період (метеопост Донецьк) по таким показникам: температура повітря ( ), кількість опадів (мм), місячні витрати води (м3/с), середньорічні витрати води (м3/с),об’єм стоку за рік (млн.м3) та мінералізація (мг/дм3)
 • Документ
  Шляхи забезпечення ефективної роботи підприємств водопостачання
  (КНУБА, 2015) Хомутецька, Т. П.
  Розглянуто шляхи поліпшення забезпечення споживачів високоякісною питною водою та представлено заходи для підвищення ефективності роботи комунальних підприємств.
 • Документ
  Дослідження процесу забруднення води продуктами внутрішньої корозії в групових сільськогосподарських водопроводах
  (КНУБА, 2015) Петроченко, О. В.
  Розглянуто проблему забруднення води в групових сільськогосподарських водопроводах. Наведено результати теоретичних і натурних досліджень забруднення води у сталевих водоводах продуктами внутрішньої корозії. Показано, що на групових сільськогосподарських водопроводах великої протяжності доцільно застосовувати інгібітори корозії. Встановлено, що групові водопроводи великої протяжності необхідно переводити на децентралізовані схеми підготовки і розподілу технічної води, при цьому частину технічної води в місцях споживання очищати до якості питної води.
 • Документ
  The role of deammonification technology in the new concept of wastewater treatment
  (КНУБА, 2015) Trojanowicz, K.
  In the paper a short review of current trends in development of municipal sewage treatment systems are introduced. In that context a quickly-spreading, innovative technology of autotrophic deammonification is described. Current achievements of partial nitritation/ anammox process for reject water treatment as well as challenges and successes of its mainstream application are discussed as well. Layouts of probable sewage treatment systems of the future are presented.
 • Документ
  Гідроавтоматичні пінополістирольні фільтри
  (КНУБА, 2015) Орлов, В. О.; Зощук, В. О.; Яцунов, С. О.
  Наводяться результати досліджень функціонування системи гідроавтоматичного переведення пінополістирольного фільтра для знезалізнення води з режиму фільтрування в режим промивки і навпаки, розробляється методика розрахунків по визначенню основних конструктивних розмірів фільтра і промивного сифона.
 • Документ
  Удосконалення очищення стічних вод від сполук хрому методом феритизації
  (КНУБА, 2015) Олександренко, О. П.; Кочетов, Г. М.
  Вивчено вплив співвідношення Cr/Fe на процес феритної очистки стічних вод від сполук хрому. Якість очищеної води дозволяє використовувати її в оборотній системі водопостачання гальванічних виробництв. Проведено фізико-хімічні дослідження осаду, який отримано в результаті водоочищення
 • Документ
  Перспективи розширеного використання підземних вод в Україні
  (КНУБА, 2015) Сизоненко, Г. А.
  Досліджено сучасний стан водопостачання з підземних джерел та проаналізовано перспективи розширеного використання підземних вод в Україні.
 • Документ
  Суворість правил приймання стоків у каналізації населених пунктів України – благо чи зло?
  (КНУБА, 2015) Михайленко, В. Г.; Антонець, Ю. А.
  Запропоновано механізм впливу рівня вимог нормативних документів з приймання стоків у каналізації на реальний склад стічних вод. Наведено деякі абсурдні показники діючих нормативних документів. Запропоновано негайно внести межу для показника ХСК у 80 мг/л, нижче якої не діятиме вимога до співвідношення ХСК до БСК.
 • Документ
  Фотокаталізатор TIO₂, УФ установка знезараження води з використанням TIO₂.
  (КНУБА, 2015) Терновцев, О. В.; Малецький, В. С.
  Запропоновано використання фотокаталізатору діоксиду титану для знезараження води, наведено його характеристики. Описано процес фото каталітичного окиснення та установку ультрафіолетового знезараження води з використанням діоксиду титану.