Вип. 18

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/248

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Комп'ютерний розрахунок сили тиску. Універсальний алгоритм трьох команд - К123
  (КНУБА, 2012) Копаниця, Ю. Д.
  Приведено приклад організації розрахунку сили тиску для задач гідростатики в комп’ютерних програмах.
 • Документ
  Полевая концепция нелокальной самосогласованности водных систем
  (КНУБА, 2012) Симонов, И. Н.
  Континуальная теория поля позволяет обосновать существование нелокального самосогласованного поля в водных растворах электролитов. Радиус действия такого поля сопоставим с объемом, который занимает водная система.
 • Документ
  Вплив на процес денітрифікації органічних речовин
  (КНУБА, 2012) Василенко, О. А.; Поліщук, О. В.; Молька, І. В.
  Здійснений якісний та кількісний аналіз впливу на процес денітрифікації органічних речовин. Показано вплив на ефективність денітрифікації діапазону відносної концентрації БСК очищуваних стічних вод.
 • Документ
  Струминні аератори в установці «ІМТЕХ»
  (КНУБА, 2012) Таварткіладзе, І. М.; Степанюк, І. В.; Нечипор, О. М.
  За аналізом літературних даних щодо кінетики біохімічного процесу очистки стічних вод відзначено різний підхід до поняття віку біоплівки та активного мулу. Подано авторську інтерпритацію процесу регенерації біоценозу в біореакторах. Виконано дослідження впливу тиску на розчинення кисню у стічній воді при напірно-глибинній аерації.
 • Документ
  Попередня очистка стічних вод від виробництва плит МДФ
  (КНУБА, 2012) Таварткіладзе, І. М.; Замогильна, О. В.; Коваль, О. А.
  Показано головну відмінність складу стічних вод від виготовлення плит МДФ в порівнянні із іншими подібними виробництвами. Проаналізовано дані літературних джерел з проблем очистки стічних вод деревообробної галузі. Запропоновано технологічну схему очистки із врахуванням специфіки складу стічних.
 • Документ
  Применение недообожженного доломита для корректировки рH воды
  (КНУБА, 2012) Юрков, Е. В.; Юрков, А. Д.
  На основании экспериментальных данных определены оптимальные параметры обжига доломита для дальнейшего его использования в качестве фильтрующего материала, влияние времени контакта воды с доломитом на изменение жесткости, рН воды и концентрация ионов магния и кальция, показана возможность использования доломита для нейтрализации ионов тяжелых металлов промывных вод гальванических цехов.
 • Документ
  Коригування складу водних розбавлених розчинів (питної води) баромембранними процесами: позитивні та негативні сторони
  (КНУБА, 2012) Кравченко, М. В.; Заграй, Я. М.
  Розглянуто погляди на питну воду як розбавлений розчин, де вода представлена у вигляді гігантських гетерофазних кластерів. Запропоновано фізичну модель і механізм баромембранних процесів та їх вплив на зміну якісного і кількісного складу водних розбавлених розчинів, особливо, на зміну концентрації і співвідношення основних компонентів. Надано рекомендації по використанню баромембранних процесів при коригуванні якості питної води.