Вип. 21

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Оптимізація роботи систем із взаємодіючими водозабірними свердловинами
  (КНУБА, 2013) Тугай, А. М.; Хомутецька, Т. П.
  Досліджено сумісну роботу водозабірних свердловин та наведено методику аналізування ефективності роботи взаємодіючих споруд при зміні їхніх гідравлічних характеристик у процесі експлуатації системи.
 • Документ
  Теоретичні дослідження знезалізнення води на двошарових фільтрах
  (КНУБА, 2013) Олійник, О. Я.; Садчиков, О. О.
  Виконано теоретичні дослідження динаміки накопичення сполук заліза при знезалізненні води на двошарових фільтрах. Сформульована і обгрунтована математична модель фільтрування на двошарових фільтрах при знезалізненні води. Наведені рекомендації для розрахунку.
 • Документ
  Аналіз виміру епюри гідростатичного тиску на криволінійну поверхню. Універсальний метод розрахунку К123
  (КНУБА, 2013) Копаниця, Ю. Д.
  Приведено аналіз виміру епюри гідростатичного тиску / універсальний метод розрахунку К123.
 • Документ
  Сучасний підхід до визначення гідравлічних опорів у трубопроводах
  (КНУБА, 2013) Константінов, Ю. М.; Гіжа, О. О.
  Наведено аналіз існуючих методів розрахунку, показані їх недоліки. Встановлено, що в перехідній області опору необхідно виділяти дві різні зони: напівгладку і напівшорстку, у яких по-різному визначаються гідравлічні коефіцієнти тертя з переважаючим впливом або числа Рейнольдса або відносної еквівалентної шорсткості труби.
 • Документ
  Щодо точності визначення фільтраційних параметрів по даним дослідних робіт
  (КНУБА, 2013) Телима, С. В.
  Розглянуто питання точності визначення основних фільтраційних параметрів за даними по відновленню рівнів підземних вод після відкачки для схеми однорідного напірного пласта, необмеженого в плані. Показано, що без врахування часу тривалості відкачки точність визначення коефіцієнта водопровідності з незначною похибкою залежить від вибору часу початку відстеження за підйомом рівнів підземних вод після відкачки та відношення до часу тривалості відкачки. Запропоновано чисельний метод визначення параметрів для даної схеми.
 • Документ
  Математичне моделювання внутріпластового очищення забруднених ґрунтових вод за допомогою штучних геохімічних бар’єрів
  (КНУБА, 2013) Кремез, В. С.
  Запропоновано математичну модель і метод розрахунку штучних геохімічних бар'єрів, що застосовуються для внутріпластового очищення забруднених ґрунтових вод. Приведено приклад розрахунку для визначення товщини фільтра.
 • Документ
  Практичні рекомендації до розрахунку кисневого режиму при очистці стічних вод на затоплених фільтрах
  (КНУБА, 2013) Маслун, Г. С.
  Наведені практичні рекомендації до використання запропонованих раніше моделей і методів розрахунку кисневого режиму при біологічній очистці стічних вод на затоплених фільтрах. Обґрунтовані необхідні вихідні параметри і коефіцієнти, проведено аналіз і оцінка різних технологій забезпечення киснем процесу очистки в об'ємі фільтра. Розглянуті приклади розрахунків.
 • Документ
  Доцільність використання променевих споруд; Їх типи і напрями фільтраційних потоків
  (КНУБА, 2013) Тугай, Я. А.; Майстренко, Г. В.
  Розглядаються переваги променевих споруд перед іншими водозаборами і дренажними спорудами. Приводяться їх типи за конструктивними ознаками та за умовами розташування. Проаналізовано можливі напрями фільтраційних потоків до променевих водозаборів і дренажів.
 • Документ
  О полевой концепции вещества и возможном механизме взаимодействия живой материи и водных сред
  (КНУБА, 2013) Симонов, И. Н.
  У межах континуальної теорії показано, що структурні частинки матерії (протон, нейтрон і електрон) є польовими утвореннями і можна вважати, що матерія єдина. А речовина - одна з форм прояву властивостей поля, що приводять до створення структур із упакованої електромагнітної хвилі. Це дозволяє розглядати взаємний вплив водних середовищ, живої і первинної матерії як взаємодія між відкритими електромагнітними системами.
 • Документ
  Математическая оценка использования магний-содержащих материалов в технологических процессах очистки воды
  (КНУБА, 2013) Юрков, Е. В.; Бондаренко, Н. В.; Юрков, А. Д.
  Представлено результати дослідження процесів розчинення недообпаленого доломіта в залежності від часу контакту його з водою, pH, вихідної жорсткості води та крупності фільтруючого матеріалу. На підставі експериментальних досліджень були отримані емпіричні формули, що визначають зміну загальної, кальцієвої та магнієвої жорсткості від прийнятих параметрів.
 • Документ
  Техніко-економічне обґрунтування доцільності застосування децентралізованих схем водопостачання на групових сільськогосподарських водопроводах
  (КНУБА, 2013) Хоружий, П. Д.; Петроченко, О. В.; Василюк, А. В.
  Розглянуто проблему підвищення якості питної води в системах сільськогосподарського водопостачання при зменшенні капітальних і експлуатаційних ресурсів. Показано, що на групових сільськогосподарських водопроводах доцільно застосовувати децентралізовані схеми підготовки і розподілення води на технічні і питні потреби, в яких питну воду отримують шляхом доочищення технічної води на спеціальних установках. Наведена методика визначення максимальної кількості таких установок в системі водопостачання.
 • Документ
  Досвід експлуатації каналізаційних колекторів в м.Києві
  (КНУБА, 2013) Кризський, М. М.; Білик, А. О.; Іванько, А. Г.; Кислий, М. І.
  Узагальнено досвід експлуатації самоплинних каналізаційних колекторів в м. Києві. Розглянуто конструкторсько-технологічні рішення трубопроводів та процеси, які в них відбуваються при транспортуванні стічних вод. Запропоновано технічні заходи, спрямовані на підвищення довговічності мереж водовідведення.